Skip to content

Hovrätten: 14-årig flickvän har rätt till 65 000 i skadestånd för frivilliga samlag

Foto: Henrik Montgomery/TT

Samlagen mellan den 14-åriga flickan och hennes 19-årige pojkvän var frivilliga. Tingsrätten ansåg därför att flickan inte skulle få något skadestånd av 19-åringen. Hovrätten slår dock fast att flickan, trots den ömsesidiga relationen, har rätt till skade-stånd på 65 000 kronor.

 

Den 14-åriga flickan och den 19-årige mannen hade under cirka åtta månader ett förhållande. Relationen innebar att paret hade sex regelbundet trots att flickans mamma hade hållit ett "förmaningstal" för mannen och påpekat att det var olagligt eftersom hennes dotter ännu inte hade fyllt 15 år.

Samlagen var dock alltid frivilliga och Örebro tingsrätt valde därför att döma mannen för det lindrigare brottet "sexuellt utnyttjande av barn" istället för våldtäkt mot barn. Mannen dömdes till 100 timmars samhällstjänst.

Ömsesidighet och frivillighet
Flickan hade begärt 115 000 kronor i skadestånd. Eftersom samlagen hade varit frivilliga ansåg dock tingsrätten att flickan inte skulle få något skadestånd för vare sig sveda och värk eller kränkning.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Skillnaden i ålder och utveckling mellan Målsäganden och X (den tilltalade) är visserligen inte ringa men de har haft en ömsesidig relation. De sexuella handlingarna som varit föremål för prövning har varit frivilliga och såvitt framkommit har X inte heller utsatt Målsäganden för någon otillbörlig påtryckning."

Domen överklagades till Göta hovrätt när det gällde just skadeståndsdelen.

Grundregeln är skadestånd
Hovrätten skriver nu i sina domskäl att utgångspunkten vid ett sexualbrott mot barn är att kränkningsersättning ska betalas. Undantag kan dock göras om handlingarna skett frivilligt och skillnaden i ålder och mognad har varit "ringa".

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Även om målsäganden var relativt nära gränsen för den sexuella självbestämmanderätten anser hovrätten att den åldersskillnad och olika mognadsgrad som fanns vid gärningstillfällena gör att målsäganden ska ha rätt till kränkningsersättning. Målsäganden får, med tanke på olikheterna i ålder och mognad, anses ha haft sådana särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet mot X att kränkningarna vid övergreppen ska anses ha varit allvarliga i skadeståndslagens mening." 

Psykiska problem efter sex
Flickan har därför rätt till kränkningsersättning på 50 000 kronor. Hovrätten anser också att flickan ska ha skadestånd för sveda och värk på 15 000 kronor trots att någon medicinsk utredning inte har presenterats.

Hovrätten hänvisar till ett avgörande från Högsta domstolen och skriver i sina domskäl:

"Det har nämligen ansetts stå klart att den skadade genom övergreppen måste ha tillfogats medicinska besvär i form av t.ex. depression, oro, ångest, sömnbesvär m.m." 

Summan på 15 000 kronor utgår från schablonen för ett enstaka fall av våldtäkt mot barn.

Totalt dömer således hovrätten mannen att betala 65 000 kronor i skadestånd till flickan.

 

Ludvig Wiklander

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

Även om barnet uttrycker att det vill ha samlag med den vuxne är det den vuxnes ansvar att säga nej. Det finns inget utrymme för kompromisser på den punkten.

Vuxna ska inte ligga med fjortisar. Basta!

Det finns en lagakraftvunnen dom att flickan är ett offer för brottet "sexuellt utnyttjande av barn" och ska tillerkännas det skadestånd som följer av praxis och andra omständigheter som följer av lag.
Brottet "sexuellt utnyttjande av barn" finns av den orsaken att underåriga inte bedöms kunna självständigt göra en bedömning av de fulla konsekvenserna av sina handlingar vilket också är orsaken till att unga under 15 år inte lagförs i exempelvis brottmål.

Jo. Men samtidigt har tingsrätten velat neka flickan skadestånd med hänvisning till att hon samtyckt. Det betyder att tingsrätten inte förstått att hela ansvaret ligger på den vuxne utan anser att det är barnet som måste säga nej till sex.

Nu löste det sig iofs, hovrätten styrde upp tingsrättens dumheter.

Nej det betyder att de ville utnyttja möjligheten att neka skadestånd för en handling som visserligen var brottslig men hon var införstådd med.

Den "vuxne" råkar vara 19 år, alltså fortfarande en tonåring (adolescent). Hur mycket mognare i sexuella frågor är en 19åring jämfört med en 14års gammal tös? Den dag du fyllde 18, blev du direkt klokare per automatik jämfört med dagen innan...?

Att HR dömer skadestånd på 15 000 kr. för "sveda och värk" som inte är fastställda genom en medicinsk utredning visar tydligt att HRs bedömning bygger på feministiska PK antaganden om att alla män (oavsett ålder) är vidriga våldtäktssvin.

Förstår mig rätt, jag är starkt emot barnmisshandel av alla slag, men i detta fall utmärker sig HR med grov bristfällighet vid iakttagandet av samtliga materiella omständigheter i sakfrågan.

Jag har ej läst domen, men jag Kan tycka att det är lite konstigt att skadestånd utgår när samlaget är frivilliga och att det inte framkommit om hon har tagit någon skada då det inte presenterats någon "medicinsk utredning" men samtidigt menar hovrätten att "Det har nämligen ansetts stå klart att den skadade genom övergreppen måste ha tillfogats medicinska besvär i form av t.ex. depression, oro, ångest, sömnbesvär m.m." trots att inga bevis framkommit för att så är fallet. Känns som att hennes mamma sett en chans att casha in och därför drivit på för ett skadeståndsyrkande.

Vad är det som händer i Sverige? Högstadieungdomar har sex!! Så har det alltid varit och är ett normalt beteende! När vi kommer i puberteten så väcks vår sexslut! Att vår moraliserande 15års gräns lever kvar är helt sjukt. Gränsen borde sänkas till 13 vilket är mer korrekt sett till vår biologi.
Och att 13-14 åringar har sex med bilburen ungdom i 18-19 års åldern är ju nåt som alltid skett. Förr så insåg staten detta och drog det inte till åtal. Men nu lever vi i en ålder av nymoralism som är mer än skrämmande.
Sverige som setts som en av de mest frigjorda länderna håller på med sånt här är en skam!

Äntligen lite sunt förnuft: tonåriga ungdomar har alltid haft sex, och kommer alltid ha det oavsett vad vi försöker stifta för lagar.

Att sådan här mål går till domstol visar bara vilken fascination alla människor känner för ämnet sex - men istället för att lägga myndigheternas energi och tid på sådant så skall de lägga den på sådant som är viktigare än att fundera på vad nykära ungdomar gör på kvällarna.

Jag tycker skadeståndet är åt skogen. Det finns gott om sexualmogna 14-åringar som nu lärt sig hur man tjänar en hacka.