Skip to content

Hovrätten: 14-årig flickvän har rätt till 65 000 i skadestånd för frivilliga samlag

Foto: Henrik Montgomery/TT

Samlagen mellan den 14-åriga flickan och hennes 19-årige pojkvän var frivilliga. Tingsrätten ansåg därför att flickan inte skulle få något skadestånd av 19-åringen. Hovrätten slår dock fast att flickan, trots den ömsesidiga relationen, har rätt till skade-stånd på 65 000 kronor.

 

Den 14-åriga flickan och den 19-årige mannen hade under cirka åtta månader ett förhållande. Relationen innebar att paret hade sex regelbundet trots att flickans mamma hade hållit ett "förmaningstal" för mannen och påpekat att det var olagligt eftersom hennes dotter ännu inte hade fyllt 15 år.

Samlagen var dock alltid frivilliga och Örebro tingsrätt valde därför att döma mannen för det lindrigare brottet "sexuellt utnyttjande av barn" istället för våldtäkt mot barn. Mannen dömdes till 100 timmars samhällstjänst.

Ömsesidighet och frivillighet
Flickan hade begärt 115 000 kronor i skadestånd. Eftersom samlagen hade varit frivilliga ansåg dock tingsrätten att flickan inte skulle få något skadestånd för vare sig sveda och värk eller kränkning.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Skillnaden i ålder och utveckling mellan Målsäganden och X (den tilltalade) är visserligen inte ringa men de har haft en ömsesidig relation. De sexuella handlingarna som varit föremål för prövning har varit frivilliga och såvitt framkommit har X inte heller utsatt Målsäganden för någon otillbörlig påtryckning."

Domen överklagades till Göta hovrätt när det gällde just skadeståndsdelen.

Grundregeln är skadestånd
Hovrätten skriver nu i sina domskäl att utgångspunkten vid ett sexualbrott mot barn är att kränkningsersättning ska betalas. Undantag kan dock göras om handlingarna skett frivilligt och skillnaden i ålder och mognad har varit "ringa".

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Även om målsäganden var relativt nära gränsen för den sexuella självbestämmanderätten anser hovrätten att den åldersskillnad och olika mognadsgrad som fanns vid gärningstillfällena gör att målsäganden ska ha rätt till kränkningsersättning. Målsäganden får, med tanke på olikheterna i ålder och mognad, anses ha haft sådana särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet mot X att kränkningarna vid övergreppen ska anses ha varit allvarliga i skadeståndslagens mening." 

Psykiska problem efter sex
Flickan har därför rätt till kränkningsersättning på 50 000 kronor. Hovrätten anser också att flickan ska ha skadestånd för sveda och värk på 15 000 kronor trots att någon medicinsk utredning inte har presenterats.

Hovrätten hänvisar till ett avgörande från Högsta domstolen och skriver i sina domskäl:

"Det har nämligen ansetts stå klart att den skadade genom övergreppen måste ha tillfogats medicinska besvär i form av t.ex. depression, oro, ångest, sömnbesvär m.m." 

Summan på 15 000 kronor utgår från schablonen för ett enstaka fall av våldtäkt mot barn.

Totalt dömer således hovrätten mannen att betala 65 000 kronor i skadestånd till flickan.

 

Ludvig Wiklander

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt