Skip to content

"Han spelar livlös" - hovrätten friar polis sedan dumpad man dött

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den aggressive mannen hade under färden i polis-bilen hostat, harklat sig och sagt att han ville ha medicin. När poliserna lämnade av honom vid en kyrkogård la han sig ner på marken och ”spelade livlös”. Trots att mannen dog på platsen frias den polisman som förde befälet 


Den 34-årige polisassistenten åtalades vid Södertörns tingsrätt för tjänstefel för en händelse i mars 2015.

Polisen beslutade då att en 55-årig aggressiv man som hade befunnit sig utanför en polisstation i Stockholm skulle avlägsnas från platsen för störande av ordning.

Mannen kördes till Skogskyrkogården i södra Stockholm där han lämnades av. Den 33-årige polisassistenten förde befälet.

Dog av hjärtinfarkt
Enligt åtalet återvände polispatrullen vid flera tillfällen till mannen och såg då att han låg ”till synes livlös” på marken. Trots detta agerade inte poliserna.

Mannen visade sig senare vara död och dödsorsaken var hjärtinfarkt.

När mannen åkte med i polisbilen hade han harklat sig och hostat. Den av poliserna som förde befälet borde enligt åklagaren ha kontrollerat hur det stod till med mannen eftersom han hade visat tydliga tecken på att vara sjuk.

Polismannen nekar till brott.

Samstämmiga uppgifter
Tingsrätten började med att konstatera att polismannen och hans tre kollegor hade lämnat i stort sett samstämmiga uppgifter och att det inte fanns någon anledning att ifrågasätt vad de sagt i förhören.

Tingsrätten ansåg också att det som hände under bilfärden inte gav polismannen anledning att tro att mannen hade något allvarligt hälsoproblem som borde ha gjort honom extra uppmärksam när mannen lämnades på kyrkogården.

Mannen har under bilfärden, enligt förhöret med poliserna, frågat efter tabletter eller medicin. Ingen av poliserna tolkade dock detta som att mannen var sjuk på det sättet att han behövde sjukhusvård.

"Äntligen lugn"
Den nu åtalade polismannen frågade ändå mannen om han ville åka till sjukhus men detta ska mannen ha sagt nej till.

När polispatrullen hade lämnat mannen på kyrkogården lade han sig visserligen ner på marken men inte heller detta har enligt tingsrätten gett polismannen anledning att kontrollera hans tillstånd.

Polismannen har berättat att han istället har tolkade detta som att mannen ”äntligen hade lugnat ned sig”.

Återvände inte
Tingsrätten ansåg inte heller att utredningen gav stöd för åklagarens påstående om att polismannen verkligen hade återvänt och kört förbi mannen vid flera tillfällen, någonting som åklagaren påstår.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Utredningen visar istället att X (den åtalade polisassistenten) och P (hans kollega), innan de lämnat platsen, gjort några U-svängar för att försäkra sig om att ingen ur allmänheten skulle råka illa ut. I samband med detta har X på håll sett att M (mannen) legat ned. Det har varit fråga om ett kort förlopp och X och P har inte åkt fram till M. Istället har de svängt runt bilen, kört en kort sträcka i riktning mot M sedan vänt om igen och därefter lämnat platsen." 

"Dåligt ordval"
Polismannen bekräftar åklagarens uppgift om att han i polisradion rapporterat att mannen "spelat livlös". Polisen säger att det var ett dåligt ordval och att han aldrig menade att mannen faktiskt var livlös.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Sammanfattningsvis har det som förevarit under transporten till Skogskyrkogården inte gett X (den tilltalade polisassistenten) anledning att tro att M (den omhändertagne mannen) haft något allvarligt hälsoproblem som i sin tur borde ha föranlett honom att vara extra uppmärksam på M vid avlämnandet på Skogskyrkogården.

Tingsrätten ansåg att inte heller detta hade gjort att polismannen hade haft någon särskild anledning att kontrollera mannens hälsotillstånd. Polismannen friades därför från åtalet om tjänstefel.

Satte sig innan han lade sig
Åklagaren överklagade till Svea hovrätt som nu konstaterar att frågan är vad som krävs för att den så kallade handlingsplikten i polislagen ska utlösas.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning om att det som hänt under transporten inte har gett polisen anledning att tro att mannen hade något allvarligt hälsoproblem. Hovrätten väger då in att mannen först satte sig ned innan han lade sig på marken och därmed inte trillade omkull.

Det som enligt hovrätten är mer svårbedömt är om polisen - när han någon minut senare återvände till platsen - hade anledning att misstänka att mannen var i behov av medicinsk hjälp och i vart fall borde ha undersökt honom istället för att bara vända med bilen och lämna platsen.

Inget tjänstefel
Hovrätten kommer dock fram till att polisen inte borde ha insett att mannen kunde ha hälsoproblem, särskilt med hänsyn till att polisen återvände så kort tid efter avlämnandet.

Sammantaget kommer hovrätten fram till att polisen inte har gjort sig skyldig till tjänstefel och fastställer därmed tingsrättens friande dom.

 

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt