Skip to content

"Frizon" föreslås på sju miljoner i välfärden - Konkurrensverket varnar för korruption

Foto: Janerik Henriksson/TT

Även Konkurrensverket säger nej till regeringens planer på ett vinsttak i välfärden. Men man vänder sig också mot förslaget om en ny nivå för direktupphandling på sju miljoner kronor. En sådan ”frizon” för upphandlingar skulle öka risken för korruption enligt KKV.

 

Välfärdsutredningen har inte visat upp några så kallade övervinster på de välfärdsmarknader där avtal träffats efter konkurrensutsättning. Därför finns inget behov av att reglera vinster.

Det konstaterar Konkurrensverket efter att ha granskat regeringens och utredarens förslag.

Konkurrensen behöver förbättras
Om vinstnivåerna blir onormalt höga anser verket att det istället tyder på att konkurrensen behöver förbättras.

Om förslagen ändå genomförs anser Konkurrensverket att de inte bör omfatta de verksamheter där avtal träffats efter konkurrensutsättning enligt upphandlingsreglerna.

Främst skolor som är problemet
Konkurrensverket framhåller att de problem som Välfärdsutredningen pekar på när det gäller vinster handlar om till exempel skolor där privata företag ges rätt till offentlig finansiering utan någon konkurrensutsättning. 

Sju miljoner oreglerat
När det gäller förslaget om att välfärdstjänster som understiger de så kallade tröskelvärdena skulle undantas från upphandlingsreglerna varnar verket för riskerna.

Verket pekar på att det skulle innebära att kontrakt på cirka sju miljoner kronor skulle vara helt oreglerade. En sådan ”frizon” för upphandlingar skulle enligt verket "öka risken för korruption, och dessutom leda till små möjligheter för uppföljning och tillsyn".

Man har däremot inga invändingar mot att mot att lagen om valfrihetssystem (LOV) ersätts av en ny lag utan koppling till upphandlingsreglerna.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt