Skip to content

"Frizon" föreslås på sju miljoner i välfärden - Konkurrensverket varnar för korruption

Foto: Janerik Henriksson/TT

Även Konkurrensverket säger nej till regeringens planer på ett vinsttak i välfärden. Men man vänder sig också mot förslaget om en ny nivå för direktupphandling på sju miljoner kronor. En sådan ”frizon” för upphandlingar skulle öka risken för korruption enligt KKV.

 

Välfärdsutredningen har inte visat upp några så kallade övervinster på de välfärdsmarknader där avtal träffats efter konkurrensutsättning. Därför finns inget behov av att reglera vinster.

Det konstaterar Konkurrensverket efter att ha granskat regeringens och utredarens förslag.

Konkurrensen behöver förbättras
Om vinstnivåerna blir onormalt höga anser verket att det istället tyder på att konkurrensen behöver förbättras.

Om förslagen ändå genomförs anser Konkurrensverket att de inte bör omfatta de verksamheter där avtal träffats efter konkurrensutsättning enligt upphandlingsreglerna.

Främst skolor som är problemet
Konkurrensverket framhåller att de problem som Välfärdsutredningen pekar på när det gäller vinster handlar om till exempel skolor där privata företag ges rätt till offentlig finansiering utan någon konkurrensutsättning. 

Sju miljoner oreglerat
När det gäller förslaget om att välfärdstjänster som understiger de så kallade tröskelvärdena skulle undantas från upphandlingsreglerna varnar verket för riskerna.

Verket pekar på att det skulle innebära att kontrakt på cirka sju miljoner kronor skulle vara helt oreglerade. En sådan ”frizon” för upphandlingar skulle enligt verket "öka risken för korruption, och dessutom leda till små möjligheter för uppföljning och tillsyn".

Man har däremot inga invändingar mot att mot att lagen om valfrihetssystem (LOV) ersätts av en ny lag utan koppling till upphandlingsreglerna.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Jag betalar inte skatt för att kapitalister ska kunna driva skolor eller sjukhus som bara fokuserar på yta och "lagens bokstav"-regelefterlevnad och dra upp vinstmarginalerna till max.

Eller rättare sagt, jag önskar att jag inte gjorde det.

Jag betalar inte skatt för att kommunala klåpare ska slösa bort skattepengarna och ändå sitta med brister, underbemanning och köer i kommunal vård och omsorg, när det uppenbart räcker och blir över till vinst om det drivs privat.

Eller rättare sagt, jag önskar att jag inte gjorde det.

Kvalitén på både vård och skolor har ju rasat i botten sen privatiseringen.

Anledningen till att privata kan göra det billigare är ju genom försämrade arbetsvillkor och att de inte behöver etablera sig på ställen där det inte är lönsamt. Vilket leder till att staten måste stå för vården på olönsamma ställen medan riskkapitalister kan håva in alla vinster på lönsamma ställen.

Nä välfärden ska staten stå för! Kan visserligen se vissa vinster med privat sjukvård men då måste det vara starkt reglerat hur stora vinster som får tas ut och de anställdas arbetsvillkor ang. Timanställda osv.

Men skolor ska absolut inte bara privata!!

Om de offentliga välfärdstjänsterna hade varit tillräckligt bra, hade ingen efterfrågat några privata aktörer på området. De flesta verkar ha glömt hur gamlingarna förr tynade bort i gråa kommunala ålderdomshem där ingen kunde ställas till svars och man hade inget alternativ att byta till. Lika illa för vårdpersonal som bara hade kommun och landsting som möjliga arbetsgivare. Ställ höga kvalitetskrav på ALLA aktörer i välfärden, oavsett ägare och utförare.

Nej, så är det verkligen inte.
Jag hade kommunal vård själv, men skaffade privat för barnet mitt eftersom mamman ville det. Efter att följt med honom några gånger och själv upplevt just kvalité, kötider etc, så tog jag beslutet att skifta om mig själv till en privat vårdgivare också, och upplever själv samma sak, bättre kvalité, snabbare bemötande etc.
Lillen går för övrigt på ett kommunalt dagis vilket är en rent ut sagt jävla katastrof.
Så att kvalité skulle vara något som har att göra med att det drivs offentligt är inget annat än en jäkla myt.

Problemet är att just det allmänna har fått bränna sanslösa mängder pengar här utan att någon frågat om det, och att det har fått kostnader att bara dra iväg utan kontroll. Om det INTE är så, så är lösningen annars bara att sänka vårdpeng, skolpeng och vad det nu är för peng det handlar om. Men varför går inte de kommunala välfärdsivrarna med på det? Hade passat mig alldeles utmärkt, sänkt vårdpeng, skolpeng osv innebär mindre skatt som jag betalar, eller att den skatt jag betalar kan användas till mer, samtidigt som "övervinster" minskas då.
Varför inte göra så?