Skip to content

Förbud mot privatisering av sjukhus på Lagrådets bord - nya lagen kan träda i kraft i sommar

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Nya lagändringar ska hindra privatisering av universitetssjukhus och stoppa privat förtur till offentlig sjukvård. Nu ska förslagen granskas av Lagrådet.

 

Två nya lagförslag från regeringen ska hindra privatisering av hela eller delar av universitetssjukhus och säkerställa att det inte går att "köpa sig före i kön" till den offentligfinansierade vården med privata försäkringar.

Förslagen har nu lämnats till lagrådet.

Fick backa från ursprungliga förslag
Från början ville regeringen hindra även privatisering av akutsjukhus och man ville att redan privatiserad vård skulle tas tillbaka i offentlig regi. Men efter stark kritik har man nu modifierat sina förslag.

Lagförslaget om universitetssjukhus innebär att landstingen inte ska kunna lägga över uppgiften att driva sjukvård vid ett universitetssjukhus till någon annan.

Detta gäller såväl hela sjukhuset som enskilda verksamheter i sjukhuset. Därigenom hindras enligt regeringen möjligheten att privatisera hela eller delar av universitetssjukvården.

Den som har störst behov går före
Lagförslaget om försäkringspatienter innebär att den offentligt finansierade sjukvården - oavsett utförare - bara får ge vård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring om det inte åsidosätter de principer som hälso- och sjukvårdslagen bygger på.

Det betyder bland annat att den som har störst behov av vård ska få företräde till vården. Landstingen ska inkludera krav på detta i avtal med privata utförare.

Lagförslagen är en del av regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet om en välfärd utan vinstintresse. Lagändringarna föreslås träda i kraft i sommar.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt