Skip to content

Fler strandnära tomter måste få bebyggas - miljöutskottet kräver fler undantag

Foto: Marianne Løvland/NTB/TT

Strandskyddsreglerna borde bli mer flexibla. Det anser en borgerlig majoritet i miljö- och jordbruksutskottet. Bakgrunden är att det fortfarande är för svårt att få lov att bygga hus på strandtomter.

 

Strandskyddsreglerna innebär bland annat att man inte får bygga hus närmare strandlinjen än 100 meter, i vissa fall 300 meter.

Reglerna gjordes om år 2009 för att bli mer flexibla men en borgerlig majoritet i miljö- och jordbruksutskottet anser att det inte har fungerat. Reglerna är fortfarande i vägen för att bygga hus på attraktiva tomter nära vatten.

Hindrar bostadsbyggande
Utskottet skriver att reglerna "hindrar kommuner från att skapa attraktiva boendemiljöer på landsbygden" och vill att regeringen luckrar upp reglerna ytterligare så att man kan medge fler undantag från strandskyddet.

Utskottet anser också att det ska vara möjligt att peka ut fler geografiska områden för "landsbygdsutveckling" i strandnära lägen, så kallade LIS-områden.

Fortfarande visst skydd
Kommunerna bör också få ökat inflytande när det ska bestämmas vilka strandområden som ska bevaras och vilka som kan bebyggas.

Samtidigt ska ett strikt strandskydd fortfarande gälla i områden där exploateringstrycket bedöms som mycket högt, skriver utskottet.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

2 comments

Vid varje sjö, vattendrag och havskust har staten lagt en död hand över all landsbygds utveckling med ett generellt byggstopp på 100 meter från strandkanten.
Men länsstyrelserna kräver ofta så mycket som 300 meter strandskydd utan att ge en vettig eller övertygande motivering. En lång rad markägare och kommuner runt om i landet är drabbade. Agerandet är mycket rättsosäkert, det är ett enormt intrång i äganderätten och det slår mot landsbygdens och lokala utvecklingar.
Sverige behöver jobb, bostäder, tillväxt och utveckling. Den biologiska mångfalden och allemansrätten ska självklart värnas.

Men det måste finnas rimliga proportioner i ett av Europas med glesbefolkade länder.
Det är mycket nödvändigt att kommuner och markägare ges större makt över strandskyddets tillämpning.

Allt som staten är inblandade idag gör att medborgare i praktiken förlorar de flesta mål då även våra domstolar skyddar de statliga myndigheterna för deras övergrepp. Det är bara att titta på det som i folkmun kallas för Världens Bästa Djurskydd. Där djurägare får djurförbud innan vederbörande fått sitt ärende avgjort i tingsrätten eftersom Länsstyrelsens ej lämnar ärendet till polis och åklagare enligt 24b §. utan gör egen utredning vilket bli ett djurförbud innan ärendet behandlats i rätt domstol.