Skip to content

Filmad mimik vid polisförhör ska öka rättssäkerheten - startskott för nya lagen

Från den 1 april ska polisen spela in och filma förhör i betydligt större omfattning än vad som görs idag. "Mimik och gester" kan ge ett bättre underlag, anser regeringen. Det införs också en ovillkorlig rätt för misstänkta att få en pappers-kopia av förundersökningen.

 

Riksdagen har nu klubbat regeringens förslag om att polisförhör ska spelas in och filmas oftare än vad man gör idag för att få en bättre dokumentation i brottsutredningar.

Regeringen har pekat bland annat på att det blir lättare att kontrollera exakt vad någon har sagt och att "mimik och gester" kan ge ytterligare underlag.

Utredningar av allvarliga brott
Det kommer dock inte att vara obligatoriskt med sådana inspelningar. Förhör bör endast spelas in i de fall då det är "särskilt motiverat" - till exempel vid utredningar av allvarligare brott.

Sådana utredningar är ofta till sin karaktär omfattande och tidskrävande, skriver Justitieutskottet i sitt betänkande till riksdagen. Att förhör blir noggrant dokumenterade kan därför många gånger "förväntas förbättra förundersökningens kvalitet". 

De ny lagreglerna behandlar också sekretess för bilduppgifter.

Mer ingripande att filma
Remissinstanserna har bland annat påtalat att det är mer ingripande att filma ett förhör än att bara spela in ljudet och man har också ansett att det eventuellt bör krävas samtycke för bildupptagning.

Ovillkorlig rätt till FU-protokoll
Det kommer också att bli tydligare när och på vilket sätt en misstänkt ska kunna få ta del av utredningsmaterial. Det framgår till exempel att den misstänkte och dennes försvarare har "en ovillkorlig rätt" till en papperskopia av förundersökningsprotokollet. 

Tidpunkt för insyn
Tidpunkten för när man ska låta den misstänkte få rätt till insyn kommer att ligga kvar vid tidpunkten för underrättelse om skälig misstanke, i enlighet med de gamla reglerna.

De nya reglerna handlar även om hur man ska skydda särskilt känsliga uppgifter i förundersökningar. Det införs en möjlighet att ställa upp förbehåll som begränsar den misstänktes möjlighet att sprida hemliga uppgifter när han eller hon får ta del av utredningsmaterial.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 april.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Att filma ett förhör blir en säkerhet för både polis som den som förhörs. Men att mimik skulle säga nåt blir då en fråga för den som ska tolka den och vem ska ha det mandatet, tolkningsföreträdet? Rena snurren att börja sånt trams. Hur har det ens kommit att diskuteras? Stort varningstecken för sådana idéer och slutsatser.

En pappers FU är ett helt klart överlägset redskap. Bra beslut.

Det var på tiden att vi kommer ifrån den detaljfokuserade utredningsstilen där vissa detaljer är allt och vissa är helt ointressanta, eftersom helhetsbilden inte är viktig. Hur man kan kalla det objektivitet är en gåta. Att det har kunnat fortsätta så länge måste bero på brister i beteendevetenskapliga kunskaper. Det är väl självklart att detaljer sätts in i ett sammanhang så att förståelsen gagnas. Att tolkningar motiveras och inte görs ur tomma luften får man väl utgå ifrån.

""Mimik och gester" kan ge ett bättre underlag, anser regeringen. "
Hur ska olika gester och mimik tolkas och vem avgör vad som är rätt tolkning?
Har en skuldmedveten psykopats mimik lika stort bevisvärde som ett nervöst vittne?
Ännu ett tramsigt förslag av en handlingsförlamad regering.

Ja, varför inte pröva ett dataprogram där information matas in och bearbetas, så slipper man både tankearbete och jurister!