Skip to content

Efter kritiken från åklagare och polis - han ska se till att svensk datalagring kan fortsätta

Sigurd Heuman, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Foto: Bertil Enevåg/TT och Fredrik Sandberg/TT

Regeringen har lyssnat på de brottsbekämpande myndigheternas varningar om datalagring. Nu ska Sigurd Heuman, ordförande för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, gå till botten med konsekvenserna av EU-domstolens avgörande från december - och försöka hitta en lösning.

 

EU-domstolen underkände i december den svenska lagen om datalagring av trafikuppgifter från data- och teleoperatörer. Enligt EU-domstolen är den svenska lagen ett så "synnerligen allvarligt " ingrepp i privatlivet att den inte hör hemma i en demokrati.

Men EU-domstolens avgörande sätter käppar i hjulet för den svenska brottsbekämpningen. Därför måste den svenska datalagringsregleringen ses över.

Ska skydda rikets säkerhet
Det konstaterar regeringen som nu låter Sigurd Heuman, tidigare hovrättslagman och nu ordförande för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, reda ut konsekvenserna.

- Utredningen ska se över hur vårt regelverk förhåller sig till domen och föreslå de ändringar som behövs. Vi ska säkerställa polisens och säkerhetspolisens möjligheter att ta del av operatörernas uppgifter för att lösa allvarlig brottslighet och skydda rikets säkerhet, säger inrikesminister Anders Ygeman.

- Lagstiftningen måste innehålla starkare rättssäkerhet och integritetsskyddsmekanismer. 

I sitt förhandsavgörande slog  EU-domstolen fast att Sverige inte kan tvinga internetoperatörer till obegränsad datalagring:

”Medlemsstaterna får inte ålägga leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster en generell skyldighet att lagra uppgifter."

Måste vara "strängt nödvändigt"
Däremot har medlemsländerna rätt att bedriva så kallad riktad lagring av uppgifter i syfte att ”bekämpa brottslighet”.

Men då är förutsättningen "att lagringen av uppgifterna begränsas till vad som är strängt nödvändigt vad gäller vilka slags uppgifter som ska lagras, vilka kommunikationsmedel som avses, vilka personer som berörs och hur länge lagringen ska ske.”

Bland annat anser domstolen att en oberoende myndighet måste förhandskontrollera lagringen.

"Urholkar vår förmåga"
I Sverige har de brottsbekämpande myndigheternas chefer krävt åtgärder för att säkra tillgången på uppgifter om trafikdata och lokaliseringsuppgifter.

"EU-domen om datalagring har urholkat vår förmåga att bekämpa brott och skydda den nationella säkerheten", skrev fem myndghetschefer nyligen i en debattartikel.

Skydda den personliga integriteten
Sigurd Heuman ska redovisa utredningen den 9 oktober. 

I Heumans uppdrag ingår också att också se över rättssäkerhetsgarantierna och mekanismerna som ska skydda den personliga integriteten när hemliga tvångsmedel för särskilt allvarlig eller på annat sätt samhällsfarlig brottslighet används.

Denna del av uppdraget ska redovisas först den 16 augusti nästa år

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt