Skip to content

Efter kritiken från åklagare och polis - han ska se till att svensk datalagring kan fortsätta

Sigurd Heuman, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Foto: Bertil Enevåg/TT och Fredrik Sandberg/TT

Regeringen har lyssnat på de brottsbekämpande myndigheternas varningar om datalagring. Nu ska Sigurd Heuman, ordförande för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, gå till botten med konsekvenserna av EU-domstolens avgörande från december - och försöka hitta en lösning.

 

EU-domstolen underkände i december den svenska lagen om datalagring av trafikuppgifter från data- och teleoperatörer. Enligt EU-domstolen är den svenska lagen ett så "synnerligen allvarligt " ingrepp i privatlivet att den inte hör hemma i en demokrati.

Men EU-domstolens avgörande sätter käppar i hjulet för den svenska brottsbekämpningen. Därför måste den svenska datalagringsregleringen ses över.

Ska skydda rikets säkerhet
Det konstaterar regeringen som nu låter Sigurd Heuman, tidigare hovrättslagman och nu ordförande för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, reda ut konsekvenserna.

- Utredningen ska se över hur vårt regelverk förhåller sig till domen och föreslå de ändringar som behövs. Vi ska säkerställa polisens och säkerhetspolisens möjligheter att ta del av operatörernas uppgifter för att lösa allvarlig brottslighet och skydda rikets säkerhet, säger inrikesminister Anders Ygeman.

- Lagstiftningen måste innehålla starkare rättssäkerhet och integritetsskyddsmekanismer. 

I sitt förhandsavgörande slog  EU-domstolen fast att Sverige inte kan tvinga internetoperatörer till obegränsad datalagring:

”Medlemsstaterna får inte ålägga leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster en generell skyldighet att lagra uppgifter."

Måste vara "strängt nödvändigt"
Däremot har medlemsländerna rätt att bedriva så kallad riktad lagring av uppgifter i syfte att ”bekämpa brottslighet”.

Men då är förutsättningen "att lagringen av uppgifterna begränsas till vad som är strängt nödvändigt vad gäller vilka slags uppgifter som ska lagras, vilka kommunikationsmedel som avses, vilka personer som berörs och hur länge lagringen ska ske.”

Bland annat anser domstolen att en oberoende myndighet måste förhandskontrollera lagringen.

"Urholkar vår förmåga"
I Sverige har de brottsbekämpande myndigheternas chefer krävt åtgärder för att säkra tillgången på uppgifter om trafikdata och lokaliseringsuppgifter.

"EU-domen om datalagring har urholkat vår förmåga att bekämpa brott och skydda den nationella säkerheten", skrev fem myndghetschefer nyligen i en debattartikel.

Skydda den personliga integriteten
Sigurd Heuman ska redovisa utredningen den 9 oktober. 

I Heumans uppdrag ingår också att också se över rättssäkerhetsgarantierna och mekanismerna som ska skydda den personliga integriteten när hemliga tvångsmedel för särskilt allvarlig eller på annat sätt samhällsfarlig brottslighet används.

Denna del av uppdraget ska redovisas först den 16 augusti nästa år

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

15 comments

Men IT-branschen har ju redan sagt sig vara villiga att diskutera att vara polisen behjälplig så vad är egentligen problemet mer än att deras motpart inte mött upp?

Man får väl också testa genom förhandsbesked från Europadomstolen.

Skydd för integriteten är faktiskt också viktigt.

'Men då är förutsättningen "att lagringen av uppgifterna begränsas till vad som är strängt nödvändigt vad gäller vilka slags uppgifter som ska lagras, vilka kommunikationsmedel som avses, vilka personer som berörs och hur länge lagringen ska ske.”'

Det (tragi)komiska i sammanhanget är ju att det är just precis dessa begränsningar som en rad företrädare för rättsväsendet pekat ut som totalt oresonliga, bland annat i debattartiklar och kommentarsfält här på DJ... Framförallt biten med 'vilka personer som avses', eftersom de i enad trupp konstaterat att allas uppgifter måste lagras, alltid, utifall att de någon gång i framtiden blir misstänkta för brott. Annars går landet tydligen under i en syndaflod av terrorism, grov organiserad brottslighet, och snoppbilder på Facebook.

Probleme är -som jag hoppas du förstår - att det är svårt att veta i förväg vem som blir brottsoffer/misstänkt. Om du skulle försvinna imorgon och vi misstänker att du blivit mördad så vill vi veta var du/din mobil senast varit. Lagras inte uppgifterna hos teleperatörerna från första början så går det inte att få fram det i efterhand. Samma sak med den som blir misstänkt i ditt ärende. Förstår du?

Många grova brott har lösts pga teleoperatörernas lagring där sedan åklagare får gå till domstol för att få ut uppgifterna. Det är inget skämt.

Givetvis är det svårt att veta vem som ska bli misstänkt i förväg. Det medför inte på något som helst sätt att man kan betrakta samtliga medborgare som "ännu inte misstänkta" bara därför att ett fåtal av dem någon gång i framtiden kommer begå brott.

Om man vill kunna bli lokaliserad efter försvinnande även om telefonen är avstängd så finns det en mycket bättre lösning på det - nämligen att man antingen har en smartphone med mjukvara för periodisk rapportering av position, eller en portabel GPS-spårningsenhet/personlarm. Det ger dessutom en mycket bättre och säkrare positionsangivelse.
Jag har för övrigt ingen mobiltelefon påslagen ofta nog att positionen skulle vara användbar om jag plötsligt försvann, och jag ligger inte sömnlös över det scenariot...
Om man ändå anser att datalagring är motiverad med bakgrund av det skulle man lämpligtvis lösa det med ett samtyckesförfarande angående lagring av data, men nu är det ju inte vad saken egentligen handlar om.

Mängder av grova brott skulle kunna klaras upp med diverse andra integritetskränkande och rättsstatsfrämmande åtgärder. Det är i sig inget argument.
En seriös argumentation för datalagring skulle se ut ungefär såhär: "Datalagring medför dessa fördelar och dessa nackdelar. Vi anser att fördelarna markant överväger nackdelarna."
Inte såhär: "Datalagring medför dessa fördelar. Alla som hävdar att det medför några som helst nackdelar är paranoida eller kriminella. Vi måste återinföra det i förrgår, annars kommer samhället gå under."
Förstår du?

"Vi ska säkerställa polisens och säkerhetspolisens möjligheter att ta del av operatörernas uppgifter för att lösa allvarlig brottslighet och skydda rikets säkerhet, säger inrikesminister Anders Ygeman."

Det är exakt vad man sa när man införde datalagringsdirektivet, men facit blev att det till största del användes för att jaga fildelare, vilket knappast kan ses som varken allvarlig brottslighet eller rikets säkerhet.

Massövervakning av medborgare kan aldrig vara OK.

Du har fel och kammaråklagaren ovan har rätt. Det är ingen diskussionsfråga och vikten av hemliga tvångsmedel finns redovisade i öppna källor hos Riksåklagaren.

Det förekommer ingen massövervakning. Även här har du fel. Du verkar helt okunnig på området.

Nu när den här massövervakningen av oskyldiga fått nedslag i domstol så förekommer den (förhoppningsvis) inte längre.

Ordentligt lagreglerade hemliga tvångsmedel mot brottsmisstänkta är det mig veterligen inget som klagat på i den här debatten. Vad vi vänder oss emot är när det riktas mot hela svenska befolkningen utifall att någon av dem någon gång i framtiden blir misstänkt för ett brott.
Så får det helt enkelt inte gå till - det borde vara helt uppenbart om du sätter dig ner och funderar lite över grundläggande rättsprinciper.

Angående fildelare så bör du faktiskt ta Jon Karlungs uppgifter på allvar - även om du kanske personligen inte suttit och begärt ut fildelares uppgifter på löpande band så har somliga av dina kollegor definitivt gjort det, så till den grad att det finns både åklagare och poliser som i princip inte jobbar med annat.
Eftersom datalagringen berör mycket mer än bara sådant som är relevant i fildelningssammanhang eller ligger inom Bahnhofs verksamhet så blir givetvis inte majoriteten av ärendena fildelningsrelaterade totalt sett, men det är oroväckande nog att man skriker sig hes om grov-organiserad-brottslighet-pedofili-terrorism-samhällskollaps och det sen visar sig handla om struntbrott för en betydande del av uppgifterna.

Man måste tydligen stå på sig här av alla krafter eftersom domslut inte respekteras när det går vissa emot.

Kan inte annat än hålla med i Patricks kommentarer ovan. Bra skrivet!

Instämmer. Bra skrivet av Patrick.

Det kommer att finnas många grova brott som inte kommer kunna klaras upp.

Och att några gå operatörer och ISP i praktiken ger ett skydd för grova brottslingar är helt obegripligt.

Du har inte läst ett ord av vad jag skrivit, eller hur?
Åtminstone inte stycket där jag förklarar varför det där inte är ett argument och hur en korrekt argumentation istället bör se ut.

För övrigt kan jag väl säga att det är oförklarligt att en del operatörer i praktiken gör så att deras kunder riskerar att utsättas för grova brott genom att lagra känsliga uppgifter om dem i onödan.

Jag anser att du har fel. Jag vill lösa grova brott. Men det du verkar vara mera intresserad av att människor som drabbas av grovt våld, sexuella övergrepp mm inte ska ha minsta chans till upprättelse, enbart för att dina trafik som ingen ändå kollar inte ska lagras hos operatören.

Den intresseavvägningen måste utfalla till förmån för den so utsatts för brott och inte för brottslingen.

Världen består inte av brottsoffer och gärningsmän. Det finns en tredje grupp som åklagare och polis tyvärr alltför ofta glömmer bort trots att den är många gånger (flera storleksordningar) större än de två.

Är någon misstänkt så är det givetvis helt legitimt att lagra personens uppgifter förutsatt att regelverk och övriga skyddsmekanismer följs.
Är någon inte misstänkt är det givetvis inte legitimt.
Förstår du?

Vad sägs om att vi, grundat på ditt resonemang, inför hemliga slumpmässiga husrannsakningar? Polis och åklagare kan lova att det inte märks och att inga uppgifter om vad folk har hemma kommer ut om man inte påträffar något brottsligt.
Är du emot det? Då är du med andra ord emot att man klarar upp allt från terrorism till innehav av narkotika och barnporr. Samhället kommer gå under om vi inte genast inför detta! Det kommer vara fritt fram för brottslingar!

Förutom detta så förstår jag faktiskt inte varför du tycker det är OK att folk drabbas av brott - för det har hänt och kommer att hända igen - på grund av att känsliga uppgifter om dem lagrats i onödan. Varför värderar du uppklarning av brott högre än att undvika att andra begås?

Det är skrämmande hur okunniga åklagare, domare och nämndemän är när det handlar om ITjuridik.

Precis som Patrick ovan nämner, så anklagas vi som vill ha rättssäkerhet för att skydda brottslingar, dessa lagmän skriker utan att lyssna på någon annan.