Skip to content

Dörrvakt som ingripit på gatan inte längre "tjänsteman" - kvinna frias av hovrätten

Foto: Janerik Henriksson/TT

Ordningsvaktens uppdrag var att hålla ordning på den krog där han arbetade - inte att ingripa mot människor ute på gatan. När han ändå gjorde det åtnjuter han inget skydd som "tjänsteman". Den kvinna som fälldes i tingsrätten för att angripit ordningsvakten frias därför av hovrätten.

 

Fallet handlar om en händelse som inträffade utanför en krog i Varberg. Den 26-åriga kvinnan hamnade då i bråk med en dörrvakt vid en krog som hon passerade på väg hem från en annan krog.

Kvinnan bar vid tillfället en filt över axlarna och dörrvakten misstänkte att hon hade stulit filten från en anna krog i närheten. Han konfronterade henne därför ute på gatan.

Hade fått filten
Enligt kvinnan hade hon fått filten av en servitör på den andra krogen eftersom hon frös och det handlade därför inte alls om någon stöld.

Diskussionen mellan kvinnan och vakten övergick i en tumultartad situation där kvinnan och en bekant till henne hamnade i bråk med dörrvakten och hans kollega - som dock höll bort kvinnan från vakten.

I samband med detta måttade kvinnan en spark mot vakten och spottade honom också i ansiktet, enligt åtalet.

Fälldes i tingsrätten
Kvinnan åtalades vid Varbergs tingsrätt för försök till våld mot tjänsteman och förgripelse mot tjänsteman. Hon nekade till att ha försökt sparka dörrvakten men erkände att hon hade ”spottat rakt ut för att hon var uppjagad”.

Tingsrätten ansåg dock att det var bevisat att hon uppsåtligen hade måttat en spark mot vakten utan att träffa.

Tingsrätten konstaterade att det ingick i ordningsvaktens arbete att hålla ordning framför nattklubbens entré. Det handlade därför om ett brott som riktade sig mot en tjänsteman i hans myndighetsutövning.

Försök till våld mot tjänsteman
Kvinnan dömdes därför till villkorlig dom och 40 timmars samhällstjänst för försök till våld mot tjänsteman.

Domen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige som nu understryker att vakten har haft ett förordnande att som ordningsvakt upprätthålla ordningen vid den nattklubb där han arbetade.

Utanför myndighetsutövning
Kvinnan med filten passerade förbi nattklubben på gatan - sex till åtta meter från vaktens entré - och kvinnan har inte ens varit gäst på nattklubben. Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Oaktat att MÄ (ordningsvakten) misstänkte att filten var stulen från en närliggande restaurang kan det inte ha fallit inom ramen för MÄ:s myndighetsutövning att ingripa mot X (den tilltalade) när hon passerade. MÄ har alltså i den uppkomna situationen med henne inte åtnjutit skydd som tjänsteman."

Frias helt
Hovrätten slår fast att kvinnan redan av den anledningen inte kan dömas för de brott som hon har åtalats för - alltså försök till våld mot tjänsteman och förgripelse mot tjänsteman.

Kvinnan frias därför helt.  

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt