Skip to content

"De ensamkommande vill ge tillbaka till Sverige - de har fått en framtid och en utbildning"

KRÖNIKA - av advokat Anna Ekvall, advokatfirman Juristhuset

 

”Ensamkommande levererar i rapport”, skriver Upsala Nya Tidning den 23 februari 2017. Rapporten som Tierps kommun låtit göra över ensamkommande ungdomars framgång i Sverige mellan åren 2007 och 2016 är banbrytande.

Som advokat för asylsökande ungdomar känner jag igen mig i mycket av det som Tierps kommuns rapport visar. Bland de ungdomar som jag möter i mitt arbete har flera efter endast en kortare tid i Sverige lärt sig svenska och de uppvisar stor vilja att studera på högskola.

Naturvetenskapliga linjer och vårdyrken såsom sjuksköterska och läkare verkar vara särkilt populära bland de nyanlända unga.

De ensamkommande ungdomarnas ambition att lära sig språket och utbilda sig stannar inte i skolbänken. Ungdomarna är flitiga läxläsare och har ofta en eller flera idrottsliga fritidsaktiviteter.

Att vara en del av en gemenskap är viktigt berättar ungdomarna i mina möten med dem.

Det är inte ovanligt att ungdomarna vid Migrationsverkets muntliga asylutredningar kan besvara verkets frågor på svenska, även om det är regel att alltid företa utredningarna med tolk. Det händer inte sällan att ungdomar ber om att samtalen med myndigheter eller offentliga asylbiträden ska föras på svenska, med tolken enbart som ett stöd att ta till vid behov.

Den unge blir tack vare den språkliga förståelsen delaktig på ett helt annat sätt i sitt asylärende.

Vad är det då som föder ambition? En gemensam nämnare hos dessa ungdomar verkar vara en stark vilja att ge tillbaka till det svenska samhället som tagit emot dem och givit dem en framtid.

Många av ungdomarna har före ankomsten till Sverige aldrig gått i skolan. Istället har det varit fråga om att arbeta från tidig ålder för att klara familjens försörjning. För flera av ungdomarna skulle det förbli så, om det inte hade varit för Sverige.

Flykten i sig spelar säkert också in. Att som barn fly ensam till ett främmande land kräver ett stort mått av mod. Hindren är många på vägen och det gäller att överkomma de.

De ensamkommande ungdomarna betalar ett högt pris för att komma till Sverige. Kanske är det just det som föder ambition.

 

Läs hela rapporten här.

 

Advokaten Anna Ekvall är specialiserad inom områdena barn och familj. Hon företräder vuxna och barn som är misstänkta för eller utsatta för brott, som ansöker om rätt att bo eller arbeta i Sverige, som på ett eller annat sätt berörs av tvångslagstiftningarna LVU, LVM, LRV eller LPT samt i vårdnads-, boende- och umgängestvister.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

53 comments

Din verklighet känner vi andra inte igen. Har du statistik som backar upp det du påstår eller är detta bara en anekdotisk berättelse? Låter utifrån texten som om du nästan vore förälskad eller som om du drömmer.

Du kan ju börja med att läsa rapporten som finns länkad i artikeln.

Rapporten som artikeln länkar till utgår från 21 individer som har bott på ett och samma HVB-hem i Tierp. Av de 21 som kunde spåras kunde man dessutom av olika anledningar bara intervjua 15. Det är ett väl magert underlag för att dra några mer generella slutsatser av.

Det kan man tycka. Det är dock mycket tydligt vilket underlag artikeln bygger på (Tierprapporten+egna upplevelser). Det var därför jag svarade på den tidigare kommentaren från Bengtsson.

Ja, det är tydligt att underlaget är minst sagt magert. Den är rent anekdotisk.

Men en intressant tanke tycker jag är hur hade varit om vi varit 10 000 000 till i detta land? Hade vi varit mer självförsörjande? Känt oss viktigare och starkare? Haft ett annat samhälle? Månat mer om varann? Fått större fotbollspublik? Tävlat mer inbördes än utåt? Blivit mer lyssnade på? Uppskattat våra egna naturtillgångar bättre? Hade vi tänkt mer på våra landskap? Byggt annorlunda ? Styrt landet annorlunda?

Jag tycker tanken är väldigt trevlig och spännande.

Går det att mäta hur många bilar en svensk biltillverkare behöver sälja per år och om en sådan efterfrågan kan uppstå naturligt i ett land som Sverige exempelvis?
Hade olika regioner i landet blivit mer nischade? Hade Tensta blivit vad Soho är i London?

Hela 9/24 st ville antingen inte bli intervjuade, hade flyttat eller gick inte att få tag på... det är 37,5% av hela undersökningen som det kan ha gått hur bra som helst för eller hur dålig som helst. Svag tippning till det senaste eftersom det kanske inte är jättekontroversiellt att påstå att de som inte vill ställa upp på att bli intervjuade eller ens går att få tag i kanske är de som det inte går lika bra för...?
På allvar... som jurist skulle man kunna tycka att du skulle använd dig av lite mer tyngd i din argumentation. Jämför med Tino Sanandadjis forskning kring ämnet som är generell över hela Sverige...

Hela 9/24 st ville antingen inte bli intervjuade, hade flyttat eller gick inte att få tag på... det är 37,5% av hela undersökningen som det kan ha gått hur bra som helst för eller hur dålig som helst. Svag tippning till det senaste eftersom det kanske inte är jättekontroversiellt att påstå att de som inte vill ställa upp på att bli intervjuade eller ens går att få tag i kanske är de som det inte går lika bra för...?
På allvar... som jurist skulle man kunna tycka att du skulle använd dig av lite mer tyngd i din argumentation. Jämför med Tino Sanandadjis forskning kring ämnet som är generell över hela Sverige...

Anders m.fl. Advokat Anna Ekvalls artikel tycks vara ett försvarstal eller en replik på det jag tidigare kommenterade till Annas artikel. Gå regelbundet in på www.unt.se och läs vilket elände dessa ensamkommande heroinister har skapat i Uppsala vid Uppsalas centralstatition. Uppsalapolisen slår larm att något måste göras akut och man skriver situationen så att hela gatubilden har förändrats i Sveriges fjärde stad. Nu sker också särskilda insatser från polisens sida med omfattande narkotikabeslag i denna akuta situation. Det är lätt att förstå att man vidtar lagstiftningsåtgärder i situationer som dessa. Du kan läsa om många fall i UNT där människor har blivit personrånade på gator och i intilliggande parker. Jag infogar därför min tidigare artikel. Vi kan nog konstatera att vi inte har råd med detta och man bör nog överväga om man inte ska skärpa reglerna ytterligare så att vi kan erbjuda de som verkligen har asyl- och skyddsskäl på riktigt ett bättre och värdigare mottagande. Medan finns mitt tidigare inlägg.

"Stjärnan lyser lör, 2017-03-11 21:32
Jag tycker att advokat Anna Ekvall går in på Upsala Nya Tidnings (UNT) hemsida www.unt.se och läser om situationen med cirka 100 stycken ensamkommande vid Uppsala resecentrum, som nu ska finansiera sitt heroinmissbruk. Jag läste i unt bl.a. att en 89 årig man blev nersparkad och rånad på sin klocka av en ensamkommande på vägen hem från tåget från Stockholm. Det finns idag ett stort problem med personrån, stölder i butiker m.m. i anslutning till detta. Gatubilden i Uppsala har enligt Uppsalapolisen förändrats. Vem hade kunnat tänka sig det om Uppsala för några år sedan med alla akademiker och dess akademiskt sinnade invånare. Läs t.ex. artikeln som heter "Det som bara förr skedde på plattan sker nu i Uppsala." Där beskrivs problemen utförligt. Uppsala är dock inte den enda drabbade staden även om situationen tycks ha blivit akut där. Jag tror i och för sig att advokat Anna Ekvall vill väl och har en ambition att vara god, men att skriva en sådan här artikel som kryddad med motsägelser och märkliga påståenden är väldigt ogenomtänkt med tanke hur situationen ser ut i verkligheten.

Jag hoppas att advokat Anna Ekvall förstår att ett samhälle måste vidta åtgärder när situationen i ett land helt håller på att helt urarta, alldeles oberoende om den enskilde advokaten vill ragga uppdrag och då framstå som god (på bekostnad av det övriga svenska samhället)."

Det går inte speciellt bra för de ensamkommande. En rapport om de ensamkommande kommenterar Tino Sanandaji 27 aug 2015;

SNS redovisar andelen som förvärvsarbetar vid 27 års ålder. För de med svenskt ursprung är andelen som arbetar 79 procent för kvinnor och 82 procent för män. För flyktingar från samma länder som inte kom som ensamkommande barn är andelen som arbetar i 61 procent för kvinnor och 65 procent för män. För ensamkommande är andelen som arbetar 42 procent för kvinnor och 65 procent för män….Endast 10 procent var högutbildade vid denna ålder, jämfört med 27 procent av övrig jämnårig befolkning. Hissnande 44 procent var fortfarande förgymnasialt utbildade, jämfört med 10 procent bland övriga befolkningen. Någon som är driven nog att sig till Sverige från fjärran land kan med rätt stöd naturligtvis ta examen frå

Till skillnad mot vad artikelförfattaren försöker påskina är inte allt rosa skimmer över de ensamkommande.
I Uppsala är de orsak till en heroinvåg av sällan skådat slag i staden.
http://www.expressen.se/nyheter/heroinvag-i-uppsala-unga-pojkar-begar-br...

Vidare är den psykiska hälsan inte den bästa hos flyktingarna.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/11/10/stor-psykisk-ohalsa-bla...

Förstår inte vad denna typ av artiklar har i DJ att göra?
Var finns den juridiska frågeställningen?

Över tid kommer du att upptäcka den agenda som florerar i artiklarna-feminism-könskvotering-snedvriden "journalistik" om sexbrott-HBTQ etc.

NEJ!

Erfarenheten är i stället att många flyttar FRÅN Sverige så snart de fått sin utbildning, eftersom "skatterna är så höga här" och deras anknytning till Sverige är lägre än för infödda svenskar.

Samma sak som styr vilka som söker asyl just i Sverige, har de utbildning och kan något, så söker de asyl i europeiska länder med bättre klimat och lägre skatter. De utan utbildning och med extra stora gratisbehov (vård, tandläkare, utbildning, bostad, möbler, pension) söker sig däremot gärna hit - åtminstone tills deras utbildning är klar.... De kom ju inte hit för att betala för andra, utan för att få allt betalt själva....

Du har nog missuppfattat något. Det är på grund av bidragen de söker asyl - inte möjligheten till utbildning. En stor del av dessa ensamkommande går ens ut gymnasiet, högre studier är det än sämre ställt med och att flytta till något annat europeiskt land är i princip omöjligt eftersom de då blir hemskickade direkt till det land de uppget som ursprungsland - även om det inte är rätt land.

IQ i all ära, men det är ju de "Survival of the fittest" som gäller.

Dvs det är de mest anpassningsbara som överlever längst. De som kan samverka gemensamt med andra.

Nåt att fundera över kanske.

Istället för att vika kartonger i mönster kan ju IQ lika väl mätas i att handla om att kunna dansa med rytm. Fast det skulle förmodligen kasta om din teori totalt.

Eftersom artikelförfattaren talade om potentiella läkarstudenter och IQ är den viktigaste parametern för höga betyg så är min kommentar relevant. Hög IQ är också det som har starkast relation till livsinkomst och livslängd med mer.

Varför diskutera vad man önskar skall vara sant, när det finns tusentals empiriska studier?

Är det intelligent att roffa åt sig? Upprätthålla orättvisor? Utveckla kärnvapen? Inte veta hur mycket man ska äta utan att bli fet?

Högst IQ finns en Nordkorea förstår jag. Tätt följt av Kambodja. Intressant analys.

Ge igen möjligtvis ja, knappast tillbaka va... Eller det kanske du tycker...? Hur som helst så pågår det ett inbördes könskrig i vårt land. De allra flesta har inte tid eller förstånd nog att sätta sig in i och förstå det. Det jag vänder mig emot är inte att Sverige tillåts svämmas över av flyktingar och ekonomiska migranter utan av det faktum att det är så överväldigande många män och vuxna pojkar. Nästan inga kvinnor eller ensamkommande tjejer.

Feminister håller medvetet och med brett leende på att göra Sverige till sitt eget Pattaya, där det går ut på att göra den vita frigjorda kvinnan (hon själv) till maximal bristvara och där män ska behöva slåss allt hårdare om henne. Jag som man hade inte heller haft någonting emot detta slöseri med pengar och resurser om det gällde kvinnor och ensamkommande tjejer. Men alla dessa män, vem gynnar det...?

Haha, jag tror inte du förstår hur desperat det inlägget lät.

Inte lätt att vara man kan vi förstå. ;)

Detta handlar inte om att vara desperat eller inte utan är en fråga om jämställdhet samt att motverka könshat och nyfeminism.

Ha, ha vilken skämtare där! Spännande konspirationsteorier, antar att du är ironisk. Nyfeminism är det något liknande nyfascismen fast för kvinnor?

Konspirationsteori...! Du tror väl inte att Sverige tillåtit dessa mängder av flyktingar och ensamkommande om det vore kvinnor och tjejer, villiga att prova lyckan i Sverige med svenska män? Nej nej... Såklart inte !! Men om det nu trots allt vore så hade jag varit en av dem som stått med skyltar Refugees Welcome, medan skribenten, feminister och kvinnor överlag hade osat av vrede och kallat fenomenet alltifrån slavhandel till mansgriseri.

Nyfeminism är den form av feminism (numera nästan allena rådande i Sverige) som på intet sätt längre handlar om s.k. jämställdhet (ett begrepp som i takt med att propaganda blir vetenskap hela tiden flyttas fram, omvandlas och på senare tid liknar just inget annat än renodlad fascism, något inlindad), utan endast grundar sig i en medveten, inlärd/förljugen eller instinktiv vilja att förslava eller förinta mannen. Till en början den västerländske mannen.

"Inbördes könskrig" (?)

"Feminister håller medvetet och med brett leende på att göra Sverige till sitt eget Pattaya,"

Den obehagliga meningen berättar troligen mer om skribenten än kvinnor generellt i Sverige.

Rent praktiskt är det nog väldigt svårt för någon att från Sverige kunna styra könsfördelningen i en flyktingvåg.

Om man inför renodlat kvotflyktingsystem så kan man bestämma hur könsfördelningen ska se ut eller om man främst ska koncentrera sig på familjer osv.

Med så litet urval blir sammanfattningen besvärande med alla dessa olika beräkningar. Varför använda så många olika beräkningsgrunder?
Cirka 20, med så få borde det lätt kunna anges ett exakt anta.
En tredjedel av ungdomarna är det lika med sex eller sju?
19% från Irak. Vad betyder det? Betyder det 3 eller 4 ungdomar?
Nästan hälften av dem har valt att bo kvar. Således har 9-10 ungdomar valt att bo kvar medan 19%, cirka 3 eller 4 ungdomar flyttat. Var finns de andra? De mellan hälften och 19%.
76 % av dessa cirka 20 ungdomar, alltså 14,4 eller 15,2 har en inkomst på 178 000 kronor.
En femtedel av ungdomarna förekommer hos KFO. En femtedel av vadå. De som tjänade 178 000 eller de som stannade kvar. En femtedel är trots all detsamma som 20% som ska jämföras med den nationella siffran på 4%.
Så här kan hela sammanfattningen penetreras och ingen blir klokare på vad som förevarit.
När man sedan fortsätter att läsa rapporten finner man till exempel att de 76% ungdomar som tjänat mer än 178 tusen i själva verket är 11-12 stycken vilket motsvarar knappa 60%. Varje siffra är avrundad åt något håll och när urvalet är så begränsat som cirka 20 blir det bara jobbigt att hoppa mellan procent, antal och delar av.

Bristande kvalitetskontroll hos DJ, ofattbart hur en sån här artikel kan publiceras. Det finns ingen problemställning, ingen juridik, ingen fakta, ingenting av värde i artikeln. En ren reklamartikel där författaren snarast tycks ha skrivit artikeln ur egenintresse.
Det finns inte ens en tes eller ett förslag.

Artikeln är, kan man förmoda, skriven i egenintresse. Åtminstone delar av advokatkåren får en stor del av sina inkomster genom att företräda de ensamkommande i dels migrationsprocessen och dels när de små krabaterna slutligen måste omhändertas enligt LVU...

Mot den bakgrunden är det förstås inte bra om de ensamkommande enbart förknippas med gatuvåld eller våldtäkt av andra ensamkommande. Risken finns ju att skattebetalarna tröttnar på miljardkostnaderna, och då är det förstås viktigt att försöka sprida en mer positiv bild.

Observer. Helt korrekt. Det här är naturligtvis ett sätt att få uppdrag. Det ser du av den utförliga marknadsföringstexten under artikeln. Den ensamkommande vet nu att Anna står på hens sida och sympatiserar med dem och kommer då att föreslå Anna. Detta inte sagt att vi som skattebetalare inte skulle vilja och känna att vi inte får diskutera frågan när tillfälle ges. Inte minst mot bakgrund att vi vill ha en effektiv användning av våra skattemedel och att vi bör vara på vår vakt att ändra lagstiftningen så att vi får kontroll på frågan. Det blir nästan "tragikomiskt" när advokaten hänvisar till en nyhetskälla, som tvärtom dag efter dag rapporterar om de ensamkommande, som en kriminell orosfaktor i hela innerstan för en av Sveriges större städer, vilket har lett till ett omfattande polisiärt arbete. Och vad kostar inte detta?

Den innehåller en beskrivning av något som skribenten upplevt i sitt juridiska arbete och rapporten från Tierp. Lite magert kanske men ingen fakta är fel och ingenting av värde är bara subjektivt.

Kanske gillar DJ också det stora antalet besökare som kommer när alla nätrasister måste komma och klaga på innehållet. Alla artiklar med ordet ensamkommande i översvämmas av kommentarer från Sverigevänner.

Anders. Det är ett gammalt beprövat trick att anklaga alla som är uppvuxna i Sverige för att vara rasister för att man ska tysta ner gemene man. Jag tror att gemene man mer och mer kommer att göra sin röst hörd, även om man tidigare levt under principen en svensk tiger. Se dig omkring i verkligheten så förstår du varför. Detta är nödvändigt om vi fortsättningsvis vill leva i ett fritt och demokratiskt samhälle. Om du inte gillar Sverige så kan väl du flytta dit du trivs. Ingen är ju tvungen att bo här. Om man som advokat är så "otroligt kär" i fjärran östern och missnöjd med allt som sker i Sverige så förstår jag inte att man åker dit och arbetar där istället. Man behöver inte arbeta som advokat, utan man kan t.ex arbeta som voluntär. Det viktigaste är ju ändå "kärleken" inte sant.

Jag läser det som att han vänder sig mot de som uttalar sig rasistiskt och/eller har en rasistisk agenda. Idag kanske det är ca 20% av de röstberättigade i Sverige? Inte i närheten av alla som vuxit upp i Sverige.

Ja, hatiska kommentarer på internet är det enda som står mellan oss och diktaturen. Och jag har sagt att jag inte gillar Sverige och gärna vill flytta någon annanstans?

Artikeln hör hemma på "vistårinteut" och inte här.

Detta är rent nonsens och kostar bara samhället ofantliga summor som borde nyttjas till våra pensionärer som slitit länge och betalat skatt men behandlas som persona non grata då alla pengar tycks gå till flyktingverksamhet i alla dess former

Hej Anna! Bra att du orkar skriva här trots alla negativa, hatiska eller helt enkelt knäppa kommentarer. Kommentarsfältet på DJ börjar alltmer likna Flashbacks värsta sidor. Så sorgligt med alla hatiska inlägg och svartmålande.

Hursomhelst - vi är många som möter ensamkommande asylsökande i vår vardag som känner igen din beskrivning. Visst är Tierpstudien liten men den visar ändå att goda krafter ger resultat. Som man ser här finns många som verkar ha intresse av att svartmåla alla ensamkommande på grund av problem som finns hos vissa. Jag tror att den här gruppen har massor att ge till Sverige om vi bara ger dem ett bra mottagande. Lycka till i ditt arbete!

Gode mannen. Om uppsalapolisen slår larm och inleder omfattande insatser angående ett missbruksproblem som enkom de ensamkommande givit upphov till så måste man få diskutera problemen. Naturligtvis så måste man utreda orsaken. Med UNT som källa så har ofta Aghanska ungdomar en missbruksproblematik redan i sitt hemland relaterade till opium. Detta kommer som en bomb likt filmen om barnen från Zoo station i Berlin kom på 80-talet. Vi har uppenbara samhällsproblem här.

Mattias. Krya på dig!

DJ beskriver sig såhär:
"Dagens Juridik är en gratis dagstidning på nätet - om juridik. Dagens juridik rapporterar om rättsfall, lagstiftning, forskning och branschnyheter.

Dagens Juridik publicerar också debattartiklar, krönikor och analyser med anknytning till juridikens värld."

Artikeln i fråga har inte anknytning till juridikens värld annat än att författaren är advokat.
Är den synpunkten hatisk?

VARFÖR ska asylsökande ha gratis advokater och gratis processer? Ingen annan får det i förvaltningsärenden?

När ska man få det, när SKV ödelägger någons liv med sina skatteprocesser?
Kommuner och länsstyrelser ödelägger byggprojekt?
Soc ödelägger vuxnas föräldraskap?

Självklart ska det finnas domstolar och överklaganden, men antingen ska ALLA få gratis advokater, eller ingen. Allt annat är ren diskriminering. En diskriminering advokaterna - som TS - tycks stödja av ren egennytta.

Det stämmer inte att det bara är asylsökande som får offentligt biträde i förvaltnignsprocessen.

Anders. Inse att vi har uppenbara samhällsproblem här med tungt narkotikamissbruk hos unga.

Det finns ju specialfall, men regelmässigt gäller det bara asylsökande. Om du anser att du vet bättre, kan du kanske specificera?

Samtliga barn/ungdomar och deras vårdnadshavare får oavsett härkomst offentliga biträden i Förvaltningsrätten när socialtjänsten ansöker om vård enligt LVU.

Som nämnts LVU, men också i mål om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård får parten offentligt biträde. Sen vet jag inte på rak arm om det gäller ytterligare några måltyper.

Anders. Gå på dagens www.unt.se och läs om problematiken vid resecentrum med vidare länkning till tidigare artiklar m.m. Ha en informativ läsning!

Under 2015, 2016 och hittills under 2017 har närmare 40.000 ensamkommande "barn" kommit till Sverige. I verkligheten är det dock ett mycket litet antal biologiska barn det handlar om. De allra flesta är ungdomar eller unga vuxna, och i realiteten får vi bevittna en förhållandevis stor teaterföreställning där de olika aktörerna har givna roller:

Ungdomarna/de unga vuxna spelar barn och olika tjänstemän i Migrationsverket och socialtjänsten låtsas tro dem för att inte riskera bli uthängda i media som rasister och därefter bli avskedade!

Bland de 40.000 finns massor av trevliga, skötsamma och ambitiösa ungdomar som har goda förutsättningar att klara sig bra i Sverige. Det finns även massor av kriminella drogmissbrukare som aldrig borde ha släppts in i landet! Våra särskilda ungdomshem (galler och taggtråd, § 12 LVU) är fullproppade av de "ensamkommande", och alla som borde låsas in får helt enkelt inte plats.

Att i den situationen försöka skapa opinion för att ännu fler ensamkommande skall tillåtas komma till landet känns inte helt seriöst.

Forumet hyser allt färre juridiska debatter och allt fler andra åsikter. Det visar väl vartåt det blåser i samhället.

I tillägg till andra som velat upplysa Christian Nissen om vad som gäller angående offentligt biträde i förvaltningsrätten - offentligt biträde tilldelas man i LVM/LVU/LPT/LRV-mål - d.v.s. mål som rör tillämpning av tvångslagstiftning mot den enskilde. Vídare får man ett offentligt biträde i asylmål, d.v.s. mål som rör en persons behov av skydd, då det är ett mål som kan röra en människas överlevnad. I anknytningsmål får man däremot inte ett offentligt biträde, utan förväntas själv känna till den lagstiftning som gäller för detta. Inget hindrar att den enskilde i vilket mål som helst begär att få ett offentligt biträde. Rätten tar då ställning till om det är behövligt.

Johan. Advokat Anna Ekvalls två senaste artiklar är rent politiska. Debatten blir då också rent politisk. En sak som jag alltid har undrat över är varför så många, som arbetar, som migrationsombud allt har en politiskt retorik, som går ut på att dels vara kritiska till de lagförslag som ges, dels kritisk till lagstiftningen på migrationsområdet som sådan. Om tänker sig att man ska börja jobba på en sådan byrå får man då vara neutral eller måste man då visa sina politiska åsikter eller är det olika från byrå till byrå? Är det någon som har ett bra svar på den frågan?

Hahahahahaha!

Vänta, du menar allvar. Då får jag skratta högre!

Vad pratar man om i fikarummet? Kommer man igenom med en neutral profil?