Skip to content

"Dåligt belyst" hur fler tidsbegränsade bygglov ska lösa bostadsbristen - Lagrådet kritiskt

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Fler möjligheter till tidsbegränsade bygglov ska enligt regeringen bidra till att lösa bostadsbristen. Men Lagrådet delar inte den uppfattning - och anser att det är "dåligt belyst" hur detta skulle gå till.

 

Regeringen vill införa en särskild reglering för tidsbegränsade bygglov för bostäder i plan- och bygglagen. Reglering ska gälla vid sidan av den redan befintliga reglering för tidsbegränsade bygglov. Men Lagrådets jurister är skeptiska och anser att det är "dåligt belyst" hur detta skulle medverka till att lösa bostadsbristen.

Samma förusättningar
Lagrådet konstaterar också att det både inom ramen för de nuvarande möjligheterna till tidsbegränsade bygglov och det nya undantaget förutsätts att åtgärderna är tillfälliga och tidsbestämda.

Man anser dock att förutsättningarna för prövning av det nya tidsbergänsade bygglovet är oklara.

"Att utvidga en sådan reglering till att också kunna användas vid mer omfattande nyproduktion av bostäder inger betänkligheter", skriver Lagrådet.

Inte inom rimlig tid
I remissen pekar regeringen på att behovet av bostäder i dag är så stort att det inte inom rimlig tid kan tillgodoses enbart genom ordinarie plan- och byggprocesser och att den nuvarande möjligheten till tidsbegränsade bygglov inte räcker.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt