Skip to content

Brottsoffermyndigheten har regressrätt mot dömd - trots att skadestånd inte dömts ut

Foto: Anders Wiklund/TT

Trots att det inte ens framfördes något krav på skadestånd mot den person som dömdes som medhjälpare i brottsmålsprocessen så har Brotts-offermyndigheten rätt att i efterhand kräva personen på ersättning för andra skadestånd som dömdes ut. Det slår hovrätten fast och går därmed på Brottsoffermyndighetens linje.

 

Den 31-årige mannen dömdes i juli 2013 vid Södertörns tingsrätt för medhjälp till egenmäktighet med barn efter att ha hjälpt en 49-årig man att föra bort sin dotter mot mammans vilja.

Tingsrätten underströk att 31-åringen hade hindrat mamman från att hålla kvar dottern och att han med sin närvaro ”förstärkt övertaget” mot mamman.

15 000 i skadestånd till mamman
Den 49-årige pappan dömdes i samma mål att betala 15 000 kronor i kränkningsersättning till mamman. Ingen skadeståndstalan fördes dock mot 31-åringen.

Domen överklagades men fastställdes i juni 2014 av Svea hovrätt.

I december 2015 beviljade Brottsoffermyndigheten mamman brottskadeersättning med de 15 000 kronor som domstolen hade dömt ut i skadestånd.

Regressrätt
Brottsoffermyndigheten stämde därefter den 31-årige medhjälparen vid Solna tingsrätt och begärde att han skulle betala 5 000 av de 15 000 kronorna enligt reglerna om så kallad regressrätt - alltså möjligheten att rikta ett skadeståndsanspråk vidare mot den som egentligen har orsakat skadan.

Tingsrätten pekade på att domstolen i brottmålsdomen hade konstaterat att den 31-årige medhjälparens skuld var "begränsad" i förhållande till 49-åringens egen skuld. Eftersom ingen skadeståndstalan hade förts mot 31-åringen i det ursprungliga målet hade domstolen inte heller uttalat sig om den kränkning som 31-åringens brott kunde ha medfört.

Tingsrätten underströk att Brottsoffermyndigheten inte hade åberopat någon bevisning till stöd för det yrkade beloppet och deras talan ogillades därför.

Brottsoffermyndigheten överklagade domen till Svea hovrätt som nu för en motsatt bedömning och dömer 31-åringen att betala det begärda beloppet - alltså 5 000 kronor.

Ingenting som förtar domen
Hovrätten konstaterar att den åberopade brottmålsdomen framstår som övertygande när det gäller både ansvar och skadestånd.

Hovrätten skriver:

"X (den dömde medhjälparen) har inte åberopat någon bevisning som kan anses förta denna bevisverkan. Hovrätten finner det därför visat att X begått den brottsliga medverkanshandlingen och att detta objektivt sett inneburit samma allvarliga angrepp på MÄ:s (kvinnans) personliga integritet som berättigat henne till ersättning för kränkning i brottmålsdomen. Brottsoffermyndigheten har därför rätt till skadestånd av X. Det yrkade beloppet är skäligt."

 

 

  • Alt-texten
    Hanna Hamrén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt