Skip to content

Åklagare ser ingen effekt av polisens ambitionshöjning mot hatbrott

Foto: Andreas Hillergren / TT

Våren 2015 deklarerade rikspolischefen Dan Eliasson särskilda satsningar för att bekämpa hatbrott och för att skydda de grundläggande fri- och rättigheterna. Enligt de flesta åklagare så syns dock ingen effekt av ambitionshöjningen.

 

I den årsredovisningen som polisen nu har tagit fram över hatbrottsbekämpningen har åklagarna tillfrågats om de upplever bättre kvalitet i utredningar som rör hatbrott.

Tretton specialiståklagare har svarat och av dessa säger de flesta att det inte upplever någon effekt av ambitionshöjningen. 

Åklagarna anser inte heller att kommunikationen har förbättrats. 

För tidigt
Polisens bedömning är att det ännu är för tidigt att uttala sig om effekten av arbetet för att höja förmågan att utreda hatbrott.

Enligt redovinsingen måste åtgärderna som tagits ges tid att verka och kunskapen om hatbrott måste sprida sig längre ut i organisationen och externt.

Enligt polisen framhåller också flera åklagare att det redan funnits en bra kommunikation mellan åklagare och polis i dessa ärenden. En åklagare anser att både kontakten med polisen och kvaliteten i utredningarna har förbättrats.

Hatbrottsgrupper
Som en del av satsningen har polisregionerna i Stockholm, Väst och Syd inrättat särskilda grupper för att bekämpa brottslighet som hotar de grundläggande fri- och rättigheterna och den fria åsiktsbildningen. I var och en av dessa grupper arbetar ett tiotal personer.

Syftet men hatbrottssatsningen har också varit att polisen ska bli bättre på att identifiera hatbrottsmotiv. För att uppfylla detta har polisen bland annat det tagit fram vägledningsmaterial. Det har också genomförts särskilda utbildningsdagar.

Hatbrottsmarkering
Polisen har även förändrat den tekniska utformningen av ”hatbrottsmarkeringen” som görs i polisens register.

När en polis kryssar i att ett brott utgör ett hatbrott får denna upp en pop-up ruta med definitionen av vad ett hatbrott är. Förhoppningen är säkerställa att markeringen i registret görs på rätt sätt och att brotten blir lättare att spåra.

Kontakt med åklagare
Alla polisregioner har initierat kontakt med trossamfund och andra hatbrottsutsatta grupper. 
Polisen har också identifierat de särskilda hatbrottsåklagare som finns i regionerna.

På nationell nivå har polisen samarbetat med Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö som har ansvar för området hatbrott.

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Det måste ta slut med politiseringen inom rättsväsendet. Den uteblivna effekten kan ju bero på att verkligheten är sådan att någon effekthöjning inte kan åstadkommas eller så orkar inte poliser och åklagare att vara nickedockor som springer åt det håll som för stunden anses vara politiskt opportunt. Hatbrotten får ju i sammanhanget, mot bakgrund av ca 60-talet pågående mordutredningar bara i Stockholm, betraktas som bagatellartade.

Hela HMF-lagstiftningen bör skrotas. Hela den brottskatalogen är ett uttryck för Sveriges, av politiker, självpåtaget dåligt samvete för kolonialism, slaveri, världskrig m.m. Politikernas uppfattning delas inte av folket. Yttrandefriheten får inte begränsas i ett öppet samhälle, USA är bra föredöme i det avseendet. Det finns andra lagar som väl fyller funktionen för att stävja förtal och falska påståenden som skadar människor. Bestraffa inte människors åsikter och fria utbyte av tankar, hur galna de än synes vara.

"Åklagare ser ingen effekt av polisens ambitionshöjning mot hatbrott"
Vilket kan bero på att det kommit annat emellan som exempel 12 gängkrig och 47 mordutredningar i Stockholm.
Polisen kan inte förväntas prioritera svastikavurmare och annan allsköns snedseglade element när allmänheten riskerar att träffas av förlupna kulor.

Hatbrott bör givetvis bekämpas. Ett av de många problem polisen har att brottas med rör dock politikernas flåsande uppmaning om att prioritera den ena brottstypen efter den andra. Resurserna kommer i någon mening alltid att vara begränsade. Och när, snart sagt, allt ska prioriteras riskerar till slut litet eller inget att prioriteras.

Att kriminalisera hat är rent idiotiskt! Det hör inte hemma i ett liberalt västerländskt samhälle!
Det finns redan lagar som hanterar rena hot eller uppmaningar att skada andra. Men när man uttalar missaktning om andra grupper är det inget som ska kriminalisera. Särskilt inte om det handlar om religiösa grupper.

För problemet är att de flesta religioner även är politiska system! Och då får de ett skydd mot kritik som aldrig var avsett för politiska system.

Jag kan se en mening med att inte hata mot egenskaper som man föds med, ex hudfärg. Men allt som du lär dig efter den tidpunkten, dvs religion, politik, kulturella yttringar ska det vara fritt att uttala missaktning mot! För detta är saker du kan ändra på! Därav har också alla människor en plikt att sträva mot att förbättra sig! Och för att de ska kunna ske måste debatten vara fri, även hat!

Förbjud hat överhuvudtaget. Ingen kan hindra hat även om det inte uttrycks i olika former.
Förbjud ensidig kärlek. Ingen kan hindra att någon känner kärlek, även om den är sjuk.
Sätt in 100 undantag i yttrandefriheten som kommer att följas av 1000. Inkludera grupp efter grupp som skyddsvärda. Tjänstemän, feminister, vindsurfare, sälforskare, o.s.v.

Vår så kallade yttrandefrihet kommer att bli mindre och mindre fri. Hotet om åtal ska vila över alla tungor som råkar slinta i ett mörkt åskmoln, i de motsättningar som råder i samhället där mycket är självförvållat av politiken. Felet är att man skapat många fler grupperingar som står mot varandra i intressen än det var förr på 60-90-talet. Självklart uppstår kravaller, revolter, småkrig. Det här var lätt att förutse för trettio år sedan. Folket får vad de förtjänat. De har låtit sig manipuleras och får betala priset av otrygghet och kriminellt samhälle på köpet.