Skip to content

Åklagare ser ingen effekt av polisens ambitionshöjning mot hatbrott

Foto: Andreas Hillergren / TT

Våren 2015 deklarerade rikspolischefen Dan Eliasson särskilda satsningar för att bekämpa hatbrott och för att skydda de grundläggande fri- och rättigheterna. Enligt de flesta åklagare så syns dock ingen effekt av ambitionshöjningen.

 

I den årsredovisningen som polisen nu har tagit fram över hatbrottsbekämpningen har åklagarna tillfrågats om de upplever bättre kvalitet i utredningar som rör hatbrott.

Tretton specialiståklagare har svarat och av dessa säger de flesta att det inte upplever någon effekt av ambitionshöjningen. 

Åklagarna anser inte heller att kommunikationen har förbättrats. 

För tidigt
Polisens bedömning är att det ännu är för tidigt att uttala sig om effekten av arbetet för att höja förmågan att utreda hatbrott.

Enligt redovinsingen måste åtgärderna som tagits ges tid att verka och kunskapen om hatbrott måste sprida sig längre ut i organisationen och externt.

Enligt polisen framhåller också flera åklagare att det redan funnits en bra kommunikation mellan åklagare och polis i dessa ärenden. En åklagare anser att både kontakten med polisen och kvaliteten i utredningarna har förbättrats.

Hatbrottsgrupper
Som en del av satsningen har polisregionerna i Stockholm, Väst och Syd inrättat särskilda grupper för att bekämpa brottslighet som hotar de grundläggande fri- och rättigheterna och den fria åsiktsbildningen. I var och en av dessa grupper arbetar ett tiotal personer.

Syftet men hatbrottssatsningen har också varit att polisen ska bli bättre på att identifiera hatbrottsmotiv. För att uppfylla detta har polisen bland annat det tagit fram vägledningsmaterial. Det har också genomförts särskilda utbildningsdagar.

Hatbrottsmarkering
Polisen har även förändrat den tekniska utformningen av ”hatbrottsmarkeringen” som görs i polisens register.

När en polis kryssar i att ett brott utgör ett hatbrott får denna upp en pop-up ruta med definitionen av vad ett hatbrott är. Förhoppningen är säkerställa att markeringen i registret görs på rätt sätt och att brotten blir lättare att spåra.

Kontakt med åklagare
Alla polisregioner har initierat kontakt med trossamfund och andra hatbrottsutsatta grupper. 
Polisen har också identifierat de särskilda hatbrottsåklagare som finns i regionerna.

På nationell nivå har polisen samarbetat med Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö som har ansvar för området hatbrott.

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt