Skip to content

Åklagare anställs direkt av Polismyndigheten - ska få ordning på kräftgången

Mats Löfving, chef för NOA och Anders Perklev, riksåklagare. Foto: Fredrik Sandberg/TT och Anders Wiklund/TT

Regeringen beslutade nyligen att åklagare ska placeras hos polisen för att komma till rätta med den sjunkande uppklaringen. Nu står det klart att åklagare till och med ska anställas av Polis-myndigheten.

 

Det är riksåklagaren Anders Perklev och chefen för Polismyndighetens Nationella operativa avdelning, NOA, som har undertecknat överenskommelsen om hur åklagarna ska kunna stötta poliserna så att de klarar av brottsutredningarna.

Inom fyra av landets sju geografiska åklagarområden och polisregioner - Syd, Väst, Bergslagen och Mitt - kommer åklagare att anställas som polisiära förundersökningsledare.

Åklagarmyndigheten betalar
Det handlar om ett tiotal åklagare och den sammanlagda tidsperioden blir minst sex månader per polisregion. Lönekonstanderna ska bäras av Åklagarmyndigheten och startskottet går redan i april.

Förutom anställningar kommer åklagare inom samtliga polisregioner att stärka upp de brottsutredningar som leds av poliser.

Det inrättas till exempel en särskild utredningsgrupp i Öst som består av en polisiär förundersökningsledare, cirka sex utredande poliser och en åklagarresurs. Denna grupp ska under sex månader "beta av" mängdbrottsärenden som ännu inte har avgjorts inom ett av lokalpolisområdena i regionen.

Beta av äldre ärenden
I samtliga åklagarområden och polisregioner kommer särskilda utredningsgrupper att arbeta med att "beta av" äldre ärenden.

Ärendena omfattar främst åklagarledda förundersökningar men även polisledda ärenden kommer att omfattas. Exempel är bedrägerier, brott i nära relation, våldtäkter samt vålds- och sexualbrott mot barn.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

6 månader bör ge en viss fingervisning om satsningen varit rätt eller fel.

http://www.dagensjuridik.se/2016/05/debatt-anders-bergstedt-I
Sedan år 2004 har jag kämpat i debatten för att komma åt problemet med Återfallsförbrytarna. Jag har ett antal artiklar om detta här på DJ och har inte missat något tillfälle att i detta syfte kommentera just det problemet.

Därför gladde det mig oerhört att höra hur Mats Löfving i Aktuellt kl.21 torsdag 16 mars förklarade att en av de viktigaste åtgärderna för att komma åt vardagsbrotten var att ta itu med Återfallsförbrytarna. Det som jag hoppas på är att man då, med åklagarnas hjälp, skall följa upp den seriebrottslighet som bostadsinbrott alltid är. Oftast finns det ytterligare 3-4 brott som med lite längre häktningstid skulle kunna utredas. Det skulle avspegla sig direkt på ökad uppklarning. En höjning av ministraffet för grov stöld från fängelse sex månader till ett år skulle omedelbart få genomslag och vända brottskurvan.

Faran är att åklagarna istället kommer att öka nedläggningen där både böter och fängelse ingår i straffskalan. Det fick vi se exempel på i Aktuellt. Det är ytterst farligt om man av processekonomiska skäl lägger ner dessa och internetbrott som tagit över alltmer av brottsligheten.

Hej Anders,
du ska nog inte ha alltför stora förhoppningar på Löfving. När han i Aktuellt hävdar att polisens utredningsresultat har gått upp i jan-febr 2017, jämfört med 2016, är detta en ren och skär bluff. Löfving ljuger alla tittare rakt upp i ansiktet. Den brottslighet som kräver en del utredning har minskat med cirka 350 brott. Däremot har redovisningar av snatteri, narkotikabrott och trafikförseelser ökat med nästan 2000 ärenden. Brott som således inte kräver någon utredning, utan som är utredda och klara när de upptäcks och rapporteras, är grunden, enligt Löfving, till att polisens utredningsresultat gått upp. Vi kan nog inte förvänta oss någon förbättring med de styrmän vi har men vi kan nog förvänta oss fler fartkameror för det är nog dessa som håller upp utredningsresultaten.