Skip to content

Åklagare anställs direkt av Polismyndigheten - ska få ordning på kräftgången

Mats Löfving, chef för NOA och Anders Perklev, riksåklagare. Foto: Fredrik Sandberg/TT och Anders Wiklund/TT

Regeringen beslutade nyligen att åklagare ska placeras hos polisen för att komma till rätta med den sjunkande uppklaringen. Nu står det klart att åklagare till och med ska anställas av Polis-myndigheten.

 

Det är riksåklagaren Anders Perklev och chefen för Polismyndighetens Nationella operativa avdelning, NOA, som har undertecknat överenskommelsen om hur åklagarna ska kunna stötta poliserna så att de klarar av brottsutredningarna.

Inom fyra av landets sju geografiska åklagarområden och polisregioner - Syd, Väst, Bergslagen och Mitt - kommer åklagare att anställas som polisiära förundersökningsledare.

Åklagarmyndigheten betalar
Det handlar om ett tiotal åklagare och den sammanlagda tidsperioden blir minst sex månader per polisregion. Lönekonstanderna ska bäras av Åklagarmyndigheten och startskottet går redan i april.

Förutom anställningar kommer åklagare inom samtliga polisregioner att stärka upp de brottsutredningar som leds av poliser.

Det inrättas till exempel en särskild utredningsgrupp i Öst som består av en polisiär förundersökningsledare, cirka sex utredande poliser och en åklagarresurs. Denna grupp ska under sex månader "beta av" mängdbrottsärenden som ännu inte har avgjorts inom ett av lokalpolisområdena i regionen.

Beta av äldre ärenden
I samtliga åklagarområden och polisregioner kommer särskilda utredningsgrupper att arbeta med att "beta av" äldre ärenden.

Ärendena omfattar främst åklagarledda förundersökningar men även polisledda ärenden kommer att omfattas. Exempel är bedrägerier, brott i nära relation, våldtäkter samt vålds- och sexualbrott mot barn.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt