Skip to content

Advokater föreslog varandra om och om igen - domstol stoppar konkursförvaltare

Foto: Dmitry Lovetsky/TT

I egenskap av likvidator föreslog den ena advo-katen den andra advokaten som konkursförvaltare. Det visade sig dock att de båda advokaterna hade varit ömsom likvidatorer och ömsom konkurs-förvaltare i 37 ärenden.  Risk för intressekonflikt, anser tingsrätten och säger nej.

 

Ett bolag i likvidation inkom i mars 2017 till Stockholms tingsrätt med en ansökan om att försätta bolaget i konkurs. En advokat föreslogs som konkursförvaltare.

Tillsynsmyndigheten i konkurser vid Kronofogden avstyrkte dock förslaget till konkursförvaltare och pekade på att den föreslagna advokaten och bolagets likvidator under en längre tid - i egenskap av likvidatorer - hade föreslagit varandra som konkursförvaltare.

Totalt arvode på 900 000 kronor
Sedan år 2010 har likvidatorn i det nu aktuella målet varit konkursförvaltare i minst 24 konkurser där den föreslagna konkursförvaltaren har varit likvidator. Det sammanlagda arvodet för dessa konkurser uppgår till nästan 600 000 kronor.

I 13 konkurser - med ett sammanlagt arvode på drygt 300 000 kronor - har advokaternas roller varit de omvända.

Enligt tillsyndmyndigheten kan upplägget betraktas som ett "ömsesidigt ekonomiskt utbyte".

"Kan lösa komplicerade frågor"
Likvidatorn invände att han har lång erfarenhet av den föreslagna konkursförvaltarens förmåga att lösa komplicerade frågeställningar som kan bli aktuella i konkursen.

Dessutom är den föreslagna advokaten verksam vid en advokatbyrå som även har ett lokalkontor i ett annat land där en fordran finns.

Tingsrätten konstaterar nu att en konsekvens av de höga krav som ställs på konkursförvaltare är att förvaltaruppdragen koncentreras till en relativt begränsad grupp som har specialiserat sig på konkursförvaltning.

Intressekonflikter
Tingsätten anser dock inte att det går att bortse från det faktum att den föreslagna konkursförvaltaren och likvidatorn vid upprepade tillfällen har föreslagit varandra som konkursförvaltare - och att detta skulle kunna leda till ”icke önskvärda intressekonflikter” vid förvaltarens granskning av likvidatorns förvaltning av bolaget.

Tingsrätten beslutar därför att den föreslagna advokaten inte ska förordnas utan väljer i stället likvidatorns andrahandsval - en annan advokat som dock är verksam vid samma advokatbyrå som förstahandsvalet.

  • Alt-texten
    Hanna Hamrén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Skönt med en förklaring till varför likvidatorn "förutsatte" att det inte fanns något aktiekapital och skickade ärendet till en konkursförvaltare.
Det kostade mig 25.000 av aktiekapitalet (som fanns) och gick inte att stoppa trots att det var felaktigt.
Naturligtvis en markering om företagskonkurs också ...

Ett aktiekapital finns förstås alltid. Det är bara en siffra, från 50.000 kr och uppåt. Den siffran säger inget om bolaget var konkursmässigt. Det gör inte heller den eventualiteten att bolaget hade ett belopp som motsvarade siffran på ett bankkonto. Frågan är istället vad balansen var i bolaget.

Eftersom bolaget aldrig startade någon verksamhet
så fanns "det som bara är en siffra" kvar ograverat.

Men när man inte orkar kolla utan skickar vidare till sin kompis

Korruption bland jurister? Kan väll inte förekomma va?

Att höga jurister, domare och andra ämbetsman i staten kan agera som vanliga skröpliga människor, ser politikens beslutsfattare som fullständigt otänkbart och fullkomligt osannolikt trots många konkreta larm om motsatsen från erfarenhetens folk. Makthavarna i Sveriges rättsväsen tycks tro att förödande förtroendeskador skulle uppstå om det framskymtar att statens rättstjänare bara är människor av kött och blod och kan vara inkompetenta eller rent av illojala, partiska och giriga. Ögontjänare och hycklare föredras framför öppen och ödmjuk hederlighet?!

Det finns många dåliga förvaltare och rekonstruktörer.
Tänk om de här var två duktiga och oförvitliga ...
I så fall bättre än några bland de dåliga.