Skip to content

Advokater föreslog varandra om och om igen - domstol stoppar konkursförvaltare

Foto: Dmitry Lovetsky/TT

I egenskap av likvidator föreslog den ena advo-katen den andra advokaten som konkursförvaltare. Det visade sig dock att de båda advokaterna hade varit ömsom likvidatorer och ömsom konkurs-förvaltare i 37 ärenden.  Risk för intressekonflikt, anser tingsrätten och säger nej.

 

Ett bolag i likvidation inkom i mars 2017 till Stockholms tingsrätt med en ansökan om att försätta bolaget i konkurs. En advokat föreslogs som konkursförvaltare.

Tillsynsmyndigheten i konkurser vid Kronofogden avstyrkte dock förslaget till konkursförvaltare och pekade på att den föreslagna advokaten och bolagets likvidator under en längre tid - i egenskap av likvidatorer - hade föreslagit varandra som konkursförvaltare.

Totalt arvode på 900 000 kronor
Sedan år 2010 har likvidatorn i det nu aktuella målet varit konkursförvaltare i minst 24 konkurser där den föreslagna konkursförvaltaren har varit likvidator. Det sammanlagda arvodet för dessa konkurser uppgår till nästan 600 000 kronor.

I 13 konkurser - med ett sammanlagt arvode på drygt 300 000 kronor - har advokaternas roller varit de omvända.

Enligt tillsyndmyndigheten kan upplägget betraktas som ett "ömsesidigt ekonomiskt utbyte".

"Kan lösa komplicerade frågor"
Likvidatorn invände att han har lång erfarenhet av den föreslagna konkursförvaltarens förmåga att lösa komplicerade frågeställningar som kan bli aktuella i konkursen.

Dessutom är den föreslagna advokaten verksam vid en advokatbyrå som även har ett lokalkontor i ett annat land där en fordran finns.

Tingsrätten konstaterar nu att en konsekvens av de höga krav som ställs på konkursförvaltare är att förvaltaruppdragen koncentreras till en relativt begränsad grupp som har specialiserat sig på konkursförvaltning.

Intressekonflikter
Tingsätten anser dock inte att det går att bortse från det faktum att den föreslagna konkursförvaltaren och likvidatorn vid upprepade tillfällen har föreslagit varandra som konkursförvaltare - och att detta skulle kunna leda till ”icke önskvärda intressekonflikter” vid förvaltarens granskning av likvidatorns förvaltning av bolaget.

Tingsrätten beslutar därför att den föreslagna advokaten inte ska förordnas utan väljer i stället likvidatorns andrahandsval - en annan advokat som dock är verksam vid samma advokatbyrå som förstahandsvalet.

  • Alt-texten
    Hanna Hamrén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt