Skip to content

Advokat får upp fall om helgersättning som offentlig försvarare i HD

Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd för en advokat som anser sig ha fått för lågt arvode som offentlig försvarare under en helg. Frågan gäller primärt tidsspillan.

 

En lördag i september 2015 förordnade Hudiksvalls tingsrätt sex advokater till offentliga försvarare för sex ungdomar som var misstänkta för mord och mordförsök. Förhör hölls både samma dag och dagen efter - alltså på söndagen.

Åklagaren lade sedan ner förundersökningen mot de misstänkta.

Fick helgtaxa för arbetet
Försvararna begärde ersättning för utfört arbete enligt helgtaxan med 2 605 kronor per timme och för tidsspillan med 1 195 kronor per timme.

Tingsrätten slog fast att helgtaxa inte ska tillämpas om det inte var fråga om häktningsförhandling - vilket det inte var här. Med hänsyn till de allvarliga brotten och att de misstänkta var unga hade det dock varit nödvändigt att förhöra dem genast under helgen. Tingsrätten kom därför fram till att timersättningen för arbete ändå skulle motsvara helgtaxan.

Däremot ansåg tingsrätten att det inte fanns skäl att frångå Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2014:25) om beräkning av ersättning för tidsspillan. Den delen av ersättningen fastställdes därför till 780 kronor per timme.

"Skulle egentligen ha varit ledig"
En av advokaterna överklagade avgörandet till Hovrätten för Nedre Norrland och hävdade att Domstolsverkets föreskrifter inte var tillämpliga "eftersom han egentligen skulle ha varit ledig den aktuella helgen, vilket innebär att någon arbetstid inte har tagits i anspråk för honom".

Hovrätten instämde dock i tingsrättens bedömning och avslog överklagandet.

HD beviljar PT
Advokaten överklagade till Högsta domstolen och pekade på att det behövs praxis på området när det gäller begreppet "arbetstid" och ersättningsnivåns storlek. Advokaten skriver i sitt överklagande:

"Domstolsverkets föreskrifter stadgar att ersättning för tidsspilkan avser tid då produktivt arbete med något uppdrag inte kan utföras, trots att den ersättningsberättigades arbetstid tas i anspråk."

"Den tid som omfattas av mitt yrkande om ersättning för tidsspillan var inte min arbetstid. Jag hade ledig helg och blev uppringd av tingsrätten som var i behov av ett flertal försvarare, utöver den som hade häktningsjour, då ett antal ungdomar personer satt frihetsberövande misstänkta för delaktighet i mord."

Högsta domstolen beslutar nu att prövat fallet.

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt