Skip to content

Vill myndigheten undvika överklaganden? JO kritisk till sena besked om tjänstetillsättning

Foto: Janerik Henriksson/TT

Ville länsstyrelsen undvika att de arbetssökande överklagar myndighetens beslut om tjänste-tillsättningar? Den frågan ställer sig JO sedan Länsstyrelsen i Stockholm i flera anställningsärenden skickat ut besked till de sökande - efter det att överklagandetiden gått ut.

 

Anmälan till Justitieombudsmannen gjordes av en kvinna som hade sökt en tjänst hos länsstyrelsen i Stockholm och kallats till intervju. Hon gick dock inte vidare i processen och tänkte då överklaga anställningsbeslutet.

När hon så småningom fick svar från länsstyrelsen hade dock tiden för överklagande gått ut. När hon kontaktade myndigheten fick hon veta att informationen fanns på anslagstavlan i länsstyrelsens reception i Stockholm.

Själv bodde hon dock i Dalarna.

Automatiserat mail till samtliga
Länsstyrelsen förklarade att man hade haft tusentals ansökningar att hantera och att man använde ett elektroniskt rekryteringsverktyg. Man var också "angelägen om att hålla ett visst tempo i processen".

Även i sin skrivelse till JO hänvisade man till sin anslagstavla och berättade att man avslutade sina rekryteringsärenden "när överklagandetiden har gått ut" genom ett automatiserat mail till samtliga sökande via rekryteringsverktyget.

När det gällde kvinnan som gjort JO-anmälan hävdade man att det gjorts flera försök att få kontakt med henne innan tiden hade gått ut.

Ville undvika överklaganden?
Enligt JO Cecilia Renfors har länsstyrelsen haft rutiner i anställningsärenden som innebär att sökandena informeras om det beslut som fattats först när överklagandetiden löpt ut.

JO konstaterar att Länsstyrelsen visserligen följt reglerna för hur information om anställningsbeslut ska lämnas men att man kan få intrycket av att länsstyrelsen "vill undvika att de sökande tar till vara sina rättigheter".

"Relativt enkel åtgärd"
Det borde enligt JO vara "en relativt enkel åtgärd" att ändra sina rutiner och se till att informationen skickas till sökandena i samband med att beslutet fattas - i stället för när överklagandetiden löpt ut.

JO skriver att hon "utgår från att länsstyrelsen kommer att se över sina rutiner".

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt