Skip to content

Uppluckrade regler om detaljplaner - så vill regeringen få fart på bostadsbyggandet

Foto: Ingvar Karmhed/SvD/TT

Enklare regler för att planera och slopade krav på detaljplan ska underlätta bostadsbyggandet i Sverige. Det vill regeringen som nu tillsätter en utredning för att se över lagstiftningen och bland annat införa en så kallad privat initiativrätt.

 

Regeringen vill utreda hur kommunernas översiktsplanering enligt plan- och bygglagen kan ändras för att underlätta planeringen av bostadsbyggaden.

Man vill också se över hur kommunerna ska kunna ta beslut om ny eller befintlig bebyggelse utan att behöva reglera det med en detaljplan.

Som särskild utredare utses Inger Holmqvist. Hon arbetar i dag som tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Kommuner ska bestämma själva
Förändringarna är en del av regeringens bostadspolitiska paket för fler bostäder.

- Stärkt översiktsplanering och förkortade planeringsprocesser är viktiga pusselbitar för ett effektivt bostadsbyggande även på lång sikt, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

- Förslaget att kommunen ska ges större möjlighet att själv bestämma om det behövs en detaljplan innebär att plan- och byggprocessen i vissa fall kan skyndas på. 

Reglera upplåtelseformer
Regeringen vill bland annat att dialogen mellan staten och kommunen om den fysiska byggplanering ska kunna hanteras inom ramen för översiktsplaneringen. Därmed bör kommunernas arbete med att ta fram detaljplaner kunna gå snabbare.

Utredaren ska också utreda behovet av och förutsättningarna för att ge kommunerna möjlighet att reglera upplåtelseformer, till exempel att en viss plats endast får bebyggas med hyresrätter. Det skulle exempelvis kunna ske genom en bestämmelse i en detaljplan.

Privat initiativrätt
Utredaren ska dessutom utreda hur man kan införa en så kallad privat initiativrätt till detaljplaneläggning.

Det innebär att en enskild byggherre eller fastighetsägare själv ska kunna genomföra en del av arbetet med att ta fram en detaljplan. Detta för att planarbetet ska kunna ske snabbare.

Kommunen ska dock ha kvar rätten att besluta om vilka planer som ska antas.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 november nästa år.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt