Skip to content

Sverige ha ännu inte lagt in någon information - men nu uppdateras EU:s system för upphandling

Det blir Upphandlingsmyndigheten som får ansvar för att uppdatera EU:s centrala system för offentlig upphandling: e-Certis. Myndigheten arbetar nu för högtryck så att Sverige ska kunna leva upp till de krav som ställs på medlemsstaterna.

 

- Sverige har ännu inte lagt in någon information i e-Certis utifrån de nya upphandlingslagarna. Detta är dock en skyldighet enligt LOU-direktiven, att uppdatera informationen, så vi kommer prioritera detta under våren, säger Henrik Grönberg på Upphandlingsmyndigheten.  

Regeringen beslutade nyligen att det ska vara Upphandlingsmyndigheten som från den 1 februari ska ha ansvaret för att komplettera e-Certis med information från Sverige.

Drivs av EU-kommissionen
e-Certis drivs i grunden av EU-kommissionen men den information som gäller varje medlemsstat ska uppdateras kontinuerligt av staten själv - bland annat när det gäller en fullständig förteckning över databaser med information om leverantörer som upphandlande myndigheter från andra medlemsstater kan ta del av.

Systemet ska innehålla upplysningar om de vanligaste typerna av bevis som gäller de så kallade uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav i offentliga upphandlingar som finns i medlemsstaterna inom EU. Systemet innehåller alltså inte information om enskilda företag eller intyg i elektronisk form - utan information om vilka intyg som utfärdas och används i de olika medlemsstaterna.

Undrlättar även för svenska leverantörer
Upphandlande myndigheter ska i offentliga upphandlingar i första hand kräva de bevis som har angetts i e-Certis.

- Inte minst underlättar bra information i e-Certis användandet av det Europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD) - även för svenska upphandlande myndigheter och leverantörer, säger Henrik Grönberg.

Av regeringens förordning på området ska Upphandlingsmyndigheten också underlätta för upphandlande myndigheter och enheter från andra medlemsstater inom EU när det gäller deras kontakter med svenska myndigheter i frågor som gäller leverantörsprövning och bevis.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt