Skip to content

Svagt skydd mot gryningsräder kan bryta mot Europakonventionen - ny avhandling

Helene Anderssons doktorsvavhandling granskar principerna för så kallade gryningsräder. Foto: Maja Suslin/TT och Staffan Westerlund

EU-domstolens tolkning av myndigheternas så kallade gryningsräder mot företag kan innebära ett brott mot Europakonventionen. Det konstatera Helena Andersson i en ny avhandling från Stockholms universitet.

 

EU-domstolen gör en alltför snäv tolkning av företags möjligheter till rättslig prövning i samband med gryningsräder. Det kan innebära att man kränker företagens grundläggande rättigheter enligt Europakonventionen.

Den slutsatsen drar Helena Andersson i sin nya avhandling från Juridicum vid Stockholms universitet - om EU-kommissionen rätt att besluta om oanmälda besök hos misstänkta företag och beslagta bevismaterialm så kallade gryningsräder.

Även företag ska skyddas
Helene Andersson argumenterar i sin avhandling för att inte endast fysiska personer utan även juridiska personer, exempelvis företag, åtnjuter skydd enligt Europakonventionen - om än inte lika starkt som för fysiska personer. Hon anser att EU-domstolen måste ändra sin praxis.

Mångdubblade bötesbelopp
Hon pekar på att EU-kommissionens allt mer "aggressiva tillämpning" av EU:s konkurrensregler kommer till uttryck genom att de utdömda bötesloppen för kartellbildning de senaste åren har mångdubblats jämfört med tidigare.

EU-kommissionen har dessutom fått utökade befogenheter och kan numera genomföra gryningsräder i privata hem, spärra av företagslokaler samt ställa frågor till anställda i samband med gryningsräder.

Krävs inga regeländringar
Helena Andersson har analyserat ett stort antal rättsfall från både EU-domstolen och domstolen i Strasbourg. Enligt henne krävs inga regeländringar för att tillgodose företagens rättigheter.

Vad som behövs är att EU-domstolen slutar hävda att domstolen saknar behörighet att pröva EU-kommissionens åtgärder i samband med gryningsräder.

- Strasbourgdomstolen är väldigt flexibel för vad en myndighet får göra i samband med en gryningsräd förutsatt att företaget kan få sin sak prövad i en domstol, säger Helene Andersson.

- Därigenom säkerställer domstolen en balans mellan effektivitet och rättssäkerhet. I EU däremot finns inte motsvarande möjlighet att vända sig till EU-domstolen för att få en rättslig prövning av de åtgärder som EU-kommissionen vidtar i samband med gryningsräder. EU når därmed inte upp till Europakonventionens standard, trots att det är ett krav enligt Stadgan, 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

2 comments

Stavningsfel i artikeln:
- I kursiva texten under bilderna står det "doktorsvavhandling" istället för "doktorsavhandling"
- I ingressen står det "Det konstatera..." istället för "Det konstaterar..."
- I stycke 2 står det "- om EU-kommissionen rätt att..." istället för "-om EU-kommissionens rätt att..."
- I samma stycke står det "bevismaterialm" istället för "bevismaterial"
- Artikeln avslutas med ett kommatecken istället för en punkt.
Seriöst, är det någon som korrläser artiklarna? Vill inte verka gnällig men det är alltid något stavfel i era artiklar och det stör läsupplevelsen.

Korrektur - vem har råd med det?
Idag har pressen inte de medel som behövs för att anställa korrekturläsare. Ännu mindre på "siter" som är avgiftsfria.
NOT: Sist jag träffade en korrekturläsare var 1984-85 och i början av digitaliseringen av tidningsproduktion. Då skrev man ut "artiklar" på en fotosätter och dessa monterades på ark som sedan fotograferades och foto fick vara master för en tryckplåt (eller fyra plåtar om färg).
Idag är pressen kopplad direkt till "rippen" och man gör inga plåtar längre. Det är "Print on demand" som gäller och där finns möjligen en stavningskontroll, men det innebär inte att det blir rätt.
Var vänlig avstava ordet "bildrulle". Ska det vara bil-drulle eller bild-rulle?