Skip to content

Strid om ordförandeposten i Advokatsamfundet - fd styrelseledamöter går emot valberedningen

Lena Frånstedt Lofalk och Christer Danielsson. Foto: Advokatsamfundet och Magnus Laupa

Det har blåst upp till strid om ordförandeposten i Advokatsamfundet. En falang går emot val-beredningen i ett internt brev och skriver bland annat att en viktig uppgift är att "förbereda och planera för succession på posten som generalsekreterare i Advokatsamfundet".

 

Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson lämnar sin post i sommar.

Advokatsamfundets valberedning berättade i mitten av januari att man enhälligt hade beslutat att föreslå Lena Frånstedt Lofalk till ny styrelseordförande och Tobias Fälth till vice ordförande.

Föreslår annan kandidat
Men sex tidigare styrelseledamöter motsätter sig nu valberedningens förslag och för fram egna kandidater - och de har den nuvarande orföranden Bengts Ivarssons stöd.

När Dagens Jurudik kontaktar Bengt Ivarsson säger han att ställer sig bakom förslaget att gå emot valberedningen och i stället välja Christer Danielsson till ny ordförande och Eva-Maj Mühlenbock till vice ordförande.

Hans uppfattning är att de även i övrigt "har ett starkt stöd" i den nuvarande styrelsen.

Vill ha "kontinuitet"
I det interna brevet och uppropet - som är ställt till "ledamöter av Advokatsamfundet" och undertecknats av sex tidigare styrelseledamöter - skriver man bland annat att "förslaget borgar för kontinuitet på de viktiga posterna som ordförande och vice ordförande".

Man pekar på att det under de senaste åren "pågått ett kontinuerligt arbete med att modernisera styrelsearbetet bl.a. genom att i ökad utsträckning effektivisera hanteringen av rutinartade ärenden och väl förbereda ärenden av mer komplicerat slag - möjliggjort av ett kansli med allt mer kvalificerad personal - samt sätta större fokus på arbete med principiellt viktiga, strategiska frågor och organisationsstyrning (däribland riktlinjer och ansvarsfördelning)".

Posten som generalsekreterare
Man framhåller också att "en annan mycket viktig och grannlaga uppgift för styrelsen kommer inom en överskådlig framtid att vara att förbereda och planera för succession på posten som generalsekreterare i Advokatsamfundet" - någonting som alltså syftar på vem som ska ersätta den nuvarande generalsekreteraren Anne Ramberg.

Lena Frånstedt Lofalk är i dag ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd medan Christer Danielsson är vice ordförande i samfundets styrelse.

Hon är den "mest kvalificerade"
När Dagens Juridik kontaktar Anne Ramberg hänvisar hon till valberedningens ordförande Tomas Nilsson.

Tomas Nilsson säger till Dagens Juridik att "utgångspunkten har varit att den som bedöms vara bäst lämpad för uppdraget givetvis ska föreslås" och att Lena Frånstedt Lofalk "framstår som den klart mest kvalificerade, även i jämförelse med Christer Danielsson".

Han pekar på att Lena Frånstedt Lofalk har en "mycket lång och väl vitsordad erfarenhet av samfundsarbete" och att hon har suttit flera år i huvudstyrelsen, även som vice ordförande. 

Tomas Nilsson framhåller också att det blir andra gången i samfundets historia som styrelsen kan få en kvinnlig ordförande. Senast man hade en kvinnlig ordförande var för 20 år sedan och då endast under en tvåårsperiod.

 

De sex fd styrelseledamöterna som har undertecknat uppropet är:

  • Pär Andersson
  • Anders Forkman
  • Ghita Hadding Wiberg
  • Jan Lindblad
  • Sophie Palmgren Paulsson
  • Robert Wikström
  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

18 comments

Hoppla! Nu börjar de starka krafterna dra...

Detta påminner mig starkt om reaktionerna från de större affärsjuridiska byråerna när valberedningen lade fram sitt förslag till ny styrelse för cirka 20 år sedan och då Lena (föreslagen vice ordförande) med sin restriktiva syn på vissa etiska frågor inte var det mest populära förslaget. Därför blir jag inte förvånad över invändningarna mot hennes kandidatur nu.

I början på 00-talet tog affärsjuristerna, numera i majoritet, över Samfundet efter de traditionella advokaterna. Valberedningen hade nu föreslagit en symbolisk försvarsadvokat till presidiet, men det nya konkurrerande förslaget innebär att det enbart skall innehålla affärsjurister.

Nu vet jag inte vilken "restriktiv syn på etiska frågor" som Lofalk må ha, men helt klart är ju att Ramberg, som styr det hela, anser att lagbrott ibland är av godo.

Vilka av dessa är medlemmar i Hilda/Ruben. De bör plockas bort direkt ur urvalet.

De som kallar sig Storhildor (jo, det är faktiskt sant) är här:
https://www.advokatsamfundet.se/hilda/om-hilda/Hildas-medlemmar/

De som är medlemmar i Ruben har ingen nordkoreainspirerad titel, men finns här:
https://www.advokatsamfundet.se/hilda/Projekt/Ruben/Rubens-medlemmar/

Här spelas dock med öppna (jävs)kort, till skillnad från Rotary och andra ordenssällskap!

Det är ingen riktig demokrati i organisationer som denna, fackföreningar mm. Det finns många nivåer, som utser representanter till närmaste högre nivå. Det finns utmärkta möjligheter att stoppa "uppstickare" innan de kan väljas in på nästa högre nivå.

Socialdemokraterna har använt systemet i närmare ett sekel för att hindra kommunister att få makt i fackföreningar.

Enda möjligheten till verklig förändring är en kupp på högsta nivån, något som nu tycks vara fallet i Advokatsamfundet. Det kan ju vara ett medel för att på ett "snyggt sätt" bli av med belastningen Anne Ramberg innan protesterna i media från "meniga" advokater blir för omfattande.

Anne Ramberg närmar sig pensionsåldern, därav behovet att planera för ny generalsekreterare. Mer konspiratoriskt än så är det nog inte. Som vanligt öses det hat över en stark och handlingskraftig kvinna. Man kan diskutera hennes uttalanden ibland, och allt vad hon ägnat sig åt älskas inte av alla, men hon har stått på barrikaderna när det gäller att upprätthålla de etiska principerna hos advokatkåren, även mot ilskna affärsjurister som tycker att reglerna är ett hinder för dem i deras ambition att dra in så mycket pengar som möjligt.

Jaså?
På vilket sätt har hon stått på de barrikaderna?
Den enda skillnaden jag har märkt av när det gäller disciplinärenden är att de numera koncentrerar sig på kritik från domstolar och andra myndigheter men struntar i när advokater inte skött uppdraget för klienten.
Antalet uteslutna advokater har ökat med 500% på senare år, och 90% av de som utesluts blir uteslutna på grund av att domstolar eller myndigheter har klagat på dem, oftast klagat på att advokaten gjort för mycket för sin klient.

Rambergs arbete i advokatsamfundet har ju varit inriktat på att hon ska få en ministerpost i en socialdemokratisk regering.

Jag har faktiskt aldrig träffat en advokat som uttalat sig positivt om Ramberg.

Jag tror inte Löfven slänger ut en gammal beprövad partikamrat ur regeringen för att ta in en "nyttig idiot" som Ramberg, dessutom med fel klassbakgrund. Möjligen kan Ramberg hoppas på detta, men det stämmer inte med socialdemokratisk tradition.

Reinfeldt behöll den ytterligt inkompetenta "Frissan" Ask, trots att det varit lätt för honom att hitta en kompetent minister med utbildning.

Jodå. Göran Persson tog ju in en nickedocka från advokatskrået på den platsen.
Innan dess var det en adelskvinna med överklassbakgrund.
Innan henne var det en f.d. advokat från överklassen (som förvisso haft posten innan dess och innan hon blev advokat)
Man får gå ända tillbaka till Leijon och Petersson (samma mandatperiod) för att hitta en annan typ). Men då var ju också partiet av en annan sort.

Bästa Musse. Du skulle ha varit med på det stormiga årsmöte för ett antal år sedan när affärsjuristerna försökte kuppa in sina kompisar i styrelsen för att få lättnad på förbudet mot att samma byrå representerar båda tvistande parter. Jag vet, ty jag var där. Anne Ramberg höll ett brandtal, årsmötet ajournerades till ett tillfälle med större lokal, humanjuristerna gick man ur huse, och affärsjuristernas kupp misslyckades. Advokatetiken har alltid varit en hjärtefråga för henne, vilket tydligt framgått vid sammankomster och debatter. Kanske därför de advokater du umgås med inte gillar henne. Därmed ínte sagt att hon är ofelbar, men hon har lagt ner ett jättearbete på att modernisera Samfundet, höja kompetenskraven och inte minst att stärka kvinnliga juristers ställning. Det blir nog svårt att hitta någon med samma engagemang. Om man tycker det är på gott eller ont må vara vars och ens uppfattning. För övrigt har jag mycket svårt att tro att hennes arbete i Samfundet skulle sikta på att få en ministerpost i en socialdemokratisk regering. Detta även med tanke på hur länge hon varit Samfundets generalsekreterare.

Då är det konstigt att hon bara försvarar advokatetiken och står upp för humanjuristerna på slutna möten och aldrig offentligt eller i praktiken.
Hon har inte gjort något alls för arvodena för humanjurister, istället har hon gått ut med förslag om att humanjurister ska arbeta gratis mer.
Hon har inte gjort något för rättssäkerheten som är viktig för de flesta humanjurister, istället verkar hon för minskad rättssäkerhet.

Hur har samfundet moderniserats? Skillnaderna är ju bara att samfundet blivit mer av en myndighet och vänder advokaterna ryggen. Jag kan inte ens komma på någon nytta som man som advokat har av samfundet, det är ju bara en förvaltningsmyndighet som man får bekosta själv och som ställer krav. Ber man samfundet om hjälp så får man ingen. Blir advokaten och klienten trampade på av en myndighet så är advokaten mer rädd för samfundets reaktion än myndigheten.

Kompetenskravet har ju sänkts. Numera räcker det med tre års arbete. Att man kan få betala ännu mer till advokatadeln genom att betala för kurser höjer inte kompetensen direkt.

Vad har hon gjort för kvinnliga juristers ställning? Vad jag sett om det är ju bara att hon kräver att andra ska ge kvinnor delägarskap eftersom hon tydligen uppfattar att kvinnor inte klarar av att starta egna byråer.

Lena är kompis med Anne Ramberg. Man skulle kunna tro att Anne med sin lobbyistiska förmåga och/eller härskartekniker lyckats få valberedningen att utse Lena. Vill Anne åstadkomma något för egen del med utnämningen av henne? En längre period på posten som generalsekreterare kanske?

Börjar inte advokaterna bli trötta på Ann och hennes Hildakompisar?

Jo, hjärtligt trötta på Hilda och att advokatsamfundet förvandlats till en nepotistisk dynasti

Att gnälla på Advokatsamfundet och dess ledning har alltid förekommit, i alla tider, oberoende av vem som varit generalsekreterare, det sitter mer eller mindre i ryggmärgen hos medlemmarna. I synnerhet hos dem som aldrig deltar i något Samfundsarbete, vare sig i "stora" Samfundet eller i lokalavdelningarna, och som aldrig går på några sammankomster eller möten, än mindre debatter och årsmöten, där medlemmarna kan göra sin stämma hörd.

Tråkigt nog visar samfundet enormt intresse för det som händer långt bort, som i Mellanöstern eller Asien, men lägger inte två strån i kors för avgörande frågor för icke affärsjurister, som rättshjälpsnormen och illojal konkurrens på försvararlistorna i olika domstolar.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.