Skip to content

Strid om ordförandeposten i Advokatsamfundet - fd styrelseledamöter går emot valberedningen

Lena Frånstedt Lofalk och Christer Danielsson. Foto: Advokatsamfundet och Magnus Laupa

Det har blåst upp till strid om ordförandeposten i Advokatsamfundet. En falang går emot val-beredningen i ett internt brev och skriver bland annat att en viktig uppgift är att "förbereda och planera för succession på posten som generalsekreterare i Advokatsamfundet".

 

Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson lämnar sin post i sommar.

Advokatsamfundets valberedning berättade i mitten av januari att man enhälligt hade beslutat att föreslå Lena Frånstedt Lofalk till ny styrelseordförande och Tobias Fälth till vice ordförande.

Föreslår annan kandidat
Men sex tidigare styrelseledamöter motsätter sig nu valberedningens förslag och för fram egna kandidater - och de har den nuvarande orföranden Bengts Ivarssons stöd.

När Dagens Jurudik kontaktar Bengt Ivarsson säger han att ställer sig bakom förslaget att gå emot valberedningen och i stället välja Christer Danielsson till ny ordförande och Eva-Maj Mühlenbock till vice ordförande.

Hans uppfattning är att de även i övrigt "har ett starkt stöd" i den nuvarande styrelsen.

Vill ha "kontinuitet"
I det interna brevet och uppropet - som är ställt till "ledamöter av Advokatsamfundet" och undertecknats av sex tidigare styrelseledamöter - skriver man bland annat att "förslaget borgar för kontinuitet på de viktiga posterna som ordförande och vice ordförande".

Man pekar på att det under de senaste åren "pågått ett kontinuerligt arbete med att modernisera styrelsearbetet bl.a. genom att i ökad utsträckning effektivisera hanteringen av rutinartade ärenden och väl förbereda ärenden av mer komplicerat slag - möjliggjort av ett kansli med allt mer kvalificerad personal - samt sätta större fokus på arbete med principiellt viktiga, strategiska frågor och organisationsstyrning (däribland riktlinjer och ansvarsfördelning)".

Posten som generalsekreterare
Man framhåller också att "en annan mycket viktig och grannlaga uppgift för styrelsen kommer inom en överskådlig framtid att vara att förbereda och planera för succession på posten som generalsekreterare i Advokatsamfundet" - någonting som alltså syftar på vem som ska ersätta den nuvarande generalsekreteraren Anne Ramberg.

Lena Frånstedt Lofalk är i dag ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd medan Christer Danielsson är vice ordförande i samfundets styrelse.

Hon är den "mest kvalificerade"
När Dagens Juridik kontaktar Anne Ramberg hänvisar hon till valberedningens ordförande Tomas Nilsson.

Tomas Nilsson säger till Dagens Juridik att "utgångspunkten har varit att den som bedöms vara bäst lämpad för uppdraget givetvis ska föreslås" och att Lena Frånstedt Lofalk "framstår som den klart mest kvalificerade, även i jämförelse med Christer Danielsson".

Han pekar på att Lena Frånstedt Lofalk har en "mycket lång och väl vitsordad erfarenhet av samfundsarbete" och att hon har suttit flera år i huvudstyrelsen, även som vice ordförande. 

Tomas Nilsson framhåller också att det blir andra gången i samfundets historia som styrelsen kan få en kvinnlig ordförande. Senast man hade en kvinnlig ordförande var för 20 år sedan och då endast under en tvåårsperiod.

 

De sex fd styrelseledamöterna som har undertecknat uppropet är:

  • Pär Andersson
  • Anders Forkman
  • Ghita Hadding Wiberg
  • Jan Lindblad
  • Sophie Palmgren Paulsson
  • Robert Wikström
  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt