Skip to content

Strängare krav på finansiell rådgivning - inga dolda agendor eller oväntade avgifter

Finansmarknadsminister Per Bolund (mp) vill sätta stopp för oseriösa rådgivare. Foto: Fredrik Sandberg/TT och Maja Suslin/TT

Kunder ska kunna få hjälp att fatta bra investe­rings- och sparbeslut utifrån sina egna behov - utan dolda agendor och oväntade avgifter. EU-reglerna som stramar upp den finansiella rådgivningen ska införas även i Sverige men med strängare krav. Nu ska Lagrådet granska förslagen.

 

I Lagrådsremissen föreslås lagändringar, dels för att genomföra EU-direk­tivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II), dels med anledning av EU-förordningen om marknader för finansiella instrument (MiFIR).

Lagändringarna är omfattande och innebär att nuvarande regler skärps samtidigt som nya regler införs för värdepappersinstitut, börser och handelsplatser.

Krav på kontrollsystem
Bland förslagen finns krav på tillståndsplikt för drift av OTF-plattformar och vissa datarapporteringstjänster, krav på kontrollsystem för att hantera risker med så kallad robothandel samt skärpta regler för rådgivning om investeringar.

Finansinspektionen får också utökade tillsyns- och sanktionsmöjligheter.

Strängare krav i Sverige
Förslaget innebär att det i svensk rätt ställs upp strängare krav än i MiFID II när det gäller investeringsrådgivning på oberoende grund. Det innebär att ett värdepappersinstitut som har informerat kunden om att det tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund inte får lämna råd om egna finansiella produkter.

- Kunder ska kunna få hjälp att fatta bra investe­rings- och sparbeslut utifrån sina egna behov. Förslaget kommer att minska risken för intressekonflikter och dolda avgifter för kunderna, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

De delar som gäller MiFID II och MiFIR föreslås träda i kraft den 3 januari 2018.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt