Skip to content

Stora skillnader i hur "det besvärliga våldet" hanteras - ny avhandling om misshandlade kvinnor

Foto: Claudio Bresciani/TT

Skyddat boende eller att själv leta bostad på Blocket. Socialtjänstens hjälp till våldsutsatta kvinnor varierar stort. Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet. Socialtjänstemännens krav och komplicerade utredningar skrämmer också bort många.

 

Det är stora skillnader i vilket stöd kvinnor som utsätts för våld av sin partner kan få av socialtjänsten. Det visar avhandlingen "Det besvärliga våldet" av Veronica Ekström, vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier på Linköpings universitet.

- Socialtjänsten ska vara en central aktör i frågor som rör våld i nära relationer men skillnaderna är stora och får konsekvenser för hur kvinnorna kan hantera sina liv, säger Veronica Ekström.

Vissa kommuner kan erbjuda förtur i boendet eller en skyddad adress medan andra kommuner ger rådet att själv leta efter en andrahandslägenhet på Blocket - eller hitta en kompis att sova hos.

Ingen hjälp alls
En del kommuner kan erbjuda samtalsstöd, andra erbjuder ingenting, konstaterar Veronica Ekström.

En del kommuner har alltså ett väl utvecklat stöd, medan andra knappast har något alls. Konsekvensen blir att många kvinnor riskerar att inte få någon hjälp. 

Det finns även andra orsaker till att kvinnor inte får stöd. Avhandlingen visar att alla inte vill söka hjälp hos socialtjänsten eftersom det är förknippat med fattigdom och social utsatthet. En del har också tidigare känt sig illa behandlade där.

Blir för komplicerat
Ytterligare ett skäl till att kvinnor inte får hjälp är att socialtjänstemännen ställer olika krav och ibland även sätter upp trösklar som kan försvåra stödet. Det kan till exempel vara krav på att kvinnan ska ha lämnat mannen.

- Det finns idag en tendens inom socialtjänsten att formalisera öppna verksamheter som det tidigare var enkelt att nå. Nu ska allt mer utredas och bedömas innan stödinsatser sätts in, säger Veronica Ekström.

- Det får enorma konsekvenser för de våldsutsatta kvinnorna eftersom många då avstår från att söka hjälp.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

" misshandlade kvinnor"
Åter denna ensidiga fokusering på fysiskt våld mot just kvinnor.
Relationsvåld är lika vanligt riktat mot män som mot kvinnor.
Vissa undersökningar visar att kvinnan vanligtvis är den som slår först.
Våldet brukar delas in i sexuellt,fysiskt,ekonomiskt och psykiskt våld där en mamma som smutskastar,falskanmäler en far för att därigenom vinna fördelar i en vårdnadstvist är vanligt förekommande.
Ser man till de fall av våld mot kvinnor som hamnar i domstol så har hedersrelaterat våld (skamvåld ) en framskjuten plats.

Vissa undersökningar? Syftar du kanske på PappaBarn rapporten som chefen för Lunds tingsrätt beskrev som Bullshit ?

- Ska man påstå något ska man väl åtminstone ha ett riktigt underlag. Detta är ren bullshit, säger Ralf G Larsson, chef för Lunds tingsrätt.

http://www.sydsvenskan.se/2010-08-23/detta-ar-ren-bullshit

Gärna källhänvisningar i stället för dessa allmänna tyckanden som inte är underbyggda med fakta.

Är du okunnig så är det inte min sak att rätta till det utan din egen.
Här har du en studiehänvisning i ämnet relationsvåld,att börja med.
http://www.xn--partnervld-85a.se/narkvinnorslar

Lite förvånande att ingen annan tagit upp denna fråga om det nu skulle handla om bullshit. Kanske förklaras det av att PappaBarn-rapporten stämmer hyfsat väl överens med övrig relaterad statistik och att journalister, rättsväsende mfl. helst inte vill prata om sådant som motsäger den dominerande ideologin.

Även om tingsrättschefens (inte tingsrätten) siffror skulle vara korrekta så motsäger de egentligen inte PappaBarn-rapporten även om de exakta procenttalen skulle ändras något. Att statistiken kring vårdnad och boende är hopplöst snedvriden kan knappast de bästa ideologiska eller andra skygglappar ändra på.