Skip to content

Socialtjänsten stoppar offentligt biträde - "de hade en titta ovanifrån-attityd på min klient"

Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Enligt socialtjänsten uppträdde pappans juridiska ombud så olämpligt vid ett möte att han inte borde förordnas som offentligt biträde. Själv säger ombudet att socialtjänstemännen hade en "förminskande titta ovanifrån-attityd" mot hans klient. Både förvaltningsrätten och kammarrätten har nu beslutat att avslå pappans ansökan om att få juristen som offentligt biträde.

 

Det var socialnämnden i Bengtsfors kommun som anmälde behov av ett offentligt biträde för en pappa i ett ärende som gällde en ansökan om familjehemsplacering av hans barn enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Pappans juridiska ombud - en jurist som nyligen uteslöts ur Advokatsamfundet - begärde att bli förordnad som biträde för pappan.

"Ifrågasatte vår kompetens"
Kommunen vände sig dock till Förvaltningsrätten i Göteborg och hävdade att juristen hade uppträtt olämpligt i samband med ett möte med socialtjänsten.

Socialtjänstens berättelse redovisas i förvaltningsrättens beslut:

"J (juristen) uppförde sig på ett sätt som inte är förenligt med ett ombuds syfte i möten. Han klagade på utredningens kvalitet och socialtjänstens förmåga att utreda barn och deras behov, ifrågasatte socialtjänstens kompetens och rätt att föreslå insatser för att främja barns utveckling och anklagade socialsekreteraren för att ljuga och för att ha bristande kompetens för att utföra socialtjänstens arbete." 

Socialsekreteraren ska till slut ha fått avbryta mötet till följd av ombudets uppträdande.

Juristen, å sin sida, hävdade att socialsekreterarna har bemött föräldrarna respektlöst:

"Han har anfört att föräldrarna reagerat starkt på socialtjänstens sätt att bemöta dem, att P (pappan) inte tilläts framföra sina synpunkter vilket är just en sådan förminskande titta ovanifrån-attityd som föräldrarna reagerar så starkt emot och att de inte ska behöva utsättas för sådant bemötande."

"Sverige har enligt den forskning han tagit del av halkat efter när det gäller reglerna för tvångsvård av barn och unga och han har gett synpunkter på vad som är viktigt vid handläggningen av tvångsmål."

Uteslöts nyligen ur Advokatsamfundet
Pappan stod på sig och klargjorde för förvaltningsrätten att han ville företrädas av ombudet och att socialsekreterarna uppträtt respektlöst under mötet.

Förvaltningsrätten konstaterade att juristen nyligen uteslutits ur Advokatsamfundet med anledning av att han inte hade agerat sakligt och korrekt i samband med domstolsförhandlingar. Förvaltningsrätten ansåg att det av kommunens yttrande framgår att han agerade olämpligt under mötet.

Förvaltningsrätten skrev:

"Förvaltningsrätten vill understryka att det olämpliga inte ligger det faktum att J inte hållit med om socialtjänstens bedömning och att han haft synpunkter på deras utredning, utan i det sätt på vilket han, enligt vad kommunen uppgett och han själv inte bestritt, framfört sina och sin huvudmans synpunkter." 

Kammarrätten instämmer
Förvaltningsrätten ansåg därför att ombudet var olämpligt som offentligt biträde och avslog ansökan.

Pappan överklagade till Kammarrätten i Göteborg och pekade bland annat på  att det skulle innebära stora påfrestningar att byta biträde eftersom det krävs stort förtroende mellan huvudman och biträde.

Kammarrätten anser dock inte att det finns skäl till någon annan bedömning än den förvaltningsrätten redan har gjort och avslår därför överklagandet.

 

 

  • Alt-texten
    Markus Rylander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt