Skip to content

Ska kunna tvingas till "intervju" på sin ambassad före utvisning - JO kritisk till lagförslag

Foto: Johan Nilsson/TT

Personer som ska utvisas ska med tvång kunna föras till sitt hemlands ambassad, enligt ett lagförslag. Men JO är tveksam och frågar sig om man under de omständigheterna kan anses delta frivilligt i en "intervju" med ambassadpersonlen där.

 

I Lagrådsremissen "Befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs" föreslås att polisen ska kunna göra ett tillfälligt omhändertagande som kan vara i max 24 timmar för att man ska kunna genomföra "nödvändiga åtgärder".

Tvingas till ambassaden
Bland annat ska polisen med tvång kunna ta personen till sitt hemlands ambassad för att skaffa resehandlingar.

På ambassaden kan det dock också bli aktuellt med en så kallad "personlig intervju" där ambassadpersonal pratar med personen.

Justitieombudsmannen Cecilia Renfors är tveksam till om en sådan intervju verkligen kan betraktas som någonting som personen gör frivilligt. Hon frågar sig också om sekretessen "till skydd för den enskilde helt kan upprätthållas i en intervjusituation som polisen inte har någon rådighet över och som sker på ett annat språk".

Polisen kan inte ta ansvar
I lagförslaget skriver man "att det är av stor vikt att Polismyndigheten noggrant överväger" vilka uppgifter som man kan lämna till den utländska myndigheten i samband med besöket.

Man påtalar också att polisen inte kan ta ansvar för vilka frågor som ställs vid en personlig intervju som personen "självmant deltar i" och att det "inte finns något hinder mot att den enskilde självmant lämnar uppgifter som skulle kunna omfattas av sekretess".

Men JO ställer sig frågan om förutsättningarna under en sådan intervju "är sådana att uppgifter verkligen lämnas självmant" och hon vill se en analys av detta och av de risker som kan finnas i sådana situationer.

I övrigt tillstyrker JO förslaget.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt