Skip to content

Samtal med asylsökande utan advokat olämpligt - Advokatsamfundet kritiskt till nya processen

Foto: Marcus Ericsson/TT

Der är olämpligt att ett omfattande ansöknings-samtal hålls med en asylsökanden utan en advokat. Det skriver Advokatsamfundet i sitt remissvar om Migrationsverkets nya asylprocess.

 

Migrationsverket började våren 2016 att pröva en ny form av asylsprocess som de kallar den ”omarbetade skyddsprocessen”.

En av de viktiga förändringarna har varit att tidigare i processen identifiera ärendets karaktär och svårighetsgrad. Därefter hanteras ärenden i olika spår fram till dess beslut fattats.

Olämpligt utan advokat
Advokatsamfundet skriver i ett yttrande att man "anser att det är olämpligt att ett omfattande ansökningssamtal ska hållas med sökanden innan ett offentligt biträde har förordnats". Man pekar på att under ett sådant samtal ska bland annat skyddsbehovet identifieras.

Enligt Advokatsamfundet ska den asylsökanden, i närvaro av ett offentligt biträde, formulera konkreta uppgifter på när, var och hur skyddsbehovet har uppstått och vem eller vilka som står för förföljelsen eller den skyddsgrundande behandlingen.

Bara om det finns en presumtion för uppehållstillstånd kan Migrationsverket hålla ansökningssamtalet utan en advokat, anser samfundet.

Avskaffar barnenheter
Man är också kritisk mot att det särskilda barnenheterna avskaffas. Enligt Advokatsamfundets uppfattning finns det en risk för att kompetensen försvinner eller inte kommer till användning på rätt sätt.

Samfundet kritiserar också Migrationsverket för att samtliga handlingar i ärenden inte alltid kommunicerats med det offentliga biträdet innan asylutredningen. I den omarbetade skyddsprocessen är en av de stora förändringarna att ett flertal handläggningsåtgärder redan ska vara påbörjade eller genomförda, när ärendet kommer till en prövningsenhet.

Kunnat gå igenom handlingar
Om man ska ha den ordningen är det enligt samfundet viktigt att biträdet och sökanden har kunnat gå igenom handlingarna inför den muntliga utredningen.

Advokatsamfundet framhåller vikten av att enheterna därför kommunicerar samtliga handlingar i ärendet till det offentliga biträdet så snart som handlingen kommit in till Migrationsverket. 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt