Skip to content

Samtal med asylsökande utan advokat olämpligt - Advokatsamfundet kritiskt till nya processen

Foto: Marcus Ericsson/TT

Der är olämpligt att ett omfattande ansöknings-samtal hålls med en asylsökanden utan en advokat. Det skriver Advokatsamfundet i sitt remissvar om Migrationsverkets nya asylprocess.

 

Migrationsverket började våren 2016 att pröva en ny form av asylsprocess som de kallar den ”omarbetade skyddsprocessen”.

En av de viktiga förändringarna har varit att tidigare i processen identifiera ärendets karaktär och svårighetsgrad. Därefter hanteras ärenden i olika spår fram till dess beslut fattats.

Olämpligt utan advokat
Advokatsamfundet skriver i ett yttrande att man "anser att det är olämpligt att ett omfattande ansökningssamtal ska hållas med sökanden innan ett offentligt biträde har förordnats". Man pekar på att under ett sådant samtal ska bland annat skyddsbehovet identifieras.

Enligt Advokatsamfundet ska den asylsökanden, i närvaro av ett offentligt biträde, formulera konkreta uppgifter på när, var och hur skyddsbehovet har uppstått och vem eller vilka som står för förföljelsen eller den skyddsgrundande behandlingen.

Bara om det finns en presumtion för uppehållstillstånd kan Migrationsverket hålla ansökningssamtalet utan en advokat, anser samfundet.

Avskaffar barnenheter
Man är också kritisk mot att det särskilda barnenheterna avskaffas. Enligt Advokatsamfundets uppfattning finns det en risk för att kompetensen försvinner eller inte kommer till användning på rätt sätt.

Samfundet kritiserar också Migrationsverket för att samtliga handlingar i ärenden inte alltid kommunicerats med det offentliga biträdet innan asylutredningen. I den omarbetade skyddsprocessen är en av de stora förändringarna att ett flertal handläggningsåtgärder redan ska vara påbörjade eller genomförda, när ärendet kommer till en prövningsenhet.

Kunnat gå igenom handlingar
Om man ska ha den ordningen är det enligt samfundet viktigt att biträdet och sökanden har kunnat gå igenom handlingarna inför den muntliga utredningen.

Advokatsamfundet framhåller vikten av att enheterna därför kommunicerar samtliga handlingar i ärendet till det offentliga biträdet så snart som handlingen kommit in till Migrationsverket. 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

23 comments

Vaddå offentligt biträde? Detta handlar bara om intäkter för advokater.

Om man tar sig hit utan att stanna i säkra eu-länder, får man väl lita på den svenska utredningsskyldigheten hos myndigheterna.

Jag vill inte betala mer. Inte för advokat. Inte för tolk. Inte för dem som ljuger om ålder och identitet. Inte för dem som struntat att söka asyl i första land.

Nu räcker det!

Och varför skulle detta vara opassande?

Vi har väl yttrandefrihet i SE?

Skäms att klicka utan att tänka!

Håller med: varför skall just asylsökande ha rätt till gratis advokat, de är ju inte misstänkta för brott. Nu får ju de flesta ändå TUT, inte PUT. Advokat kan möjligen behövas vid ett överklagande men där borde det krävas prövningstillstånd där den sökande gör övervägande sannolikt att han har skyddsskäl och gör sannolikt att han kommer nå framgång med sitt överklagande, för att komma till bukt med alla okynnesöverklaganden. Nuvarande system med advokater och möjlighet att överklaga är ett stort slöseri med våra skattepengar.

Det finns många goda skäl till att en advokat BÖR vara närvarande vid ett förhör med en asylsökande,men det främsta skälet är att asyljuristerna går miste om "lots of cash" för lite arbetet

Det finns många skäl att ha en advokat närvarande i ett sjukförsäkringsärende, ett skatteärende eller liknande, men det får man inte. Möjligen litet betalt om man vinner skatteprocess.

Eller jag med hög inkomst, jag skulle kanske behöva advokat om jag misstänks för brott, men fälls jag måste jag betala själv.

Det är en uppenbar fördel att inte vara svensk och varit skattebetalare hela livet...

Har tidigare arbetat som handläggare på en asylprövningsenhet och min erfarenhet av juridiska biträden är väldigt blandad. För det första finns det en kategori ombud som inte gör något alls. Dessa har aldrig något att tillföra till en asylutredning (har ibland inte ens träffat sin klient innan) och deras inlagor är rena copy-paste arbeten från tidigare "snarlika" fall. Att det i dagsläget endast är syrianer, yemeniter och eritreaner (om det inte ändrats på sistone) som får asyl pga den "allmänna situationen" i dess hemländer verkar denna kategori ombud ha missat. Dessa ombud verkar även ha missat att det i lätta fall, likt nyss nämnda situationer, inte ens förordnas biträde. Med andra ord kan man utgå ifrån att man måste göra individuella asylskäl sannolika så snart ett biträde förordnats.

Sedan finns det en andra kategori ombud som saknar erforderlig kompetens. Förvånansvärt många ombud har inte förstått att asylsökandens skyddsskäl prövas mot sökandens medborgarskapsland och INTE landet de eventuellt vistats illegalt i. Dessa ombud avbryter asylutredningar med irrelevanta frågor (som avser situationen i det land där den sökande vistats olagligt) och på samma vis kan deras inlaga i ärendet vara helt ovidkommande.

Slutligen finns det naturligtvis en tredje kategori ombud som faktiskt gör det de är betalda för. De har den kompetens man kan förvänta sig och de är även engagerade i sina ärenden.

Vad som kanske är mest beklagligt är att dessa tre kategorier får samma lön för "utförd" insats. Detta är förmodligen ett problem för rättsväsendet i stort, men det är högst beklagligt att skicklighet inte premieras. Visst går det att sätta ned ett ombuds arvode i undantagsfall, men det är just undantagsfall och det krävs oskicklighet utöver det vanliga för att Migrationsdomstolen inte sedermera ska ge den enskilde handläggaren bakläxa. Önskvärt vore således om Advokatsamfundet hade samma passion när det gällde att höja kompetensen på biträden, likt man har vad gäller att säkra närvaron av biträden.

Med det sagt är det helt rätt att Advokatsamfundet agerar även i denna fråga, om än man kan ifrågasätta motiven...

Får verkligen syrianer, även kallade assyrier, automatiskt uppehållstillstånd? De flesta av dem bor ju i Turkiet och Libanon och är medborgare i dessa länder, även om de tillhör en kristen minoritet!

Gurra verkar insatt, men skulle tro att denne menar syrier.

Ursäkta, givetvis menar jag syrier och inte syrianer. Ibland har man helt enkelt för bråttom när man ska teckna ned sina tankar under en kortare arbetspaus.

Fast syrier är muslimer och syrianer är kristna. Assyrier är en annan folkgrupp och talar ett annat språk men är även de kristna. Håll koll, igen.

Nej, assyrier och syrianer är samma befolkningsgrupp.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Assyrier/syrianer

Finns även kristna i Syrien. En del av dem anser att mördaren Assad varit bra för de kristna. Har dock för mig att mördaren Assad kallar sig muslim. Hans pappa var också mördare: han mördade personligen många av sina offer. Den nuvarande har förmodligen bara bödlar anställda.

Tack Gurra för att du bekräftar mina erfarenheter.
Sammantaget är majoriteten av de juridiska ombudens insatser klandervärda, av olika orsaker, men de får samma ersättning i alla fall.

Anton den värste. På vilket sätt menar du att insatserna är klandervärda? Förklara gärna!!!! Du får inte glöma bort att ett ombud har ett metodansvar. Att ett ombud är engagerat eller inte är i och för sig inte relevant för bedömningen av om ett ombud har utfört uppdraget på ett felaktigt sätt. Ett ombud har aldrig någon skyldighet att infria klientens förhoppningar och önskemål.

Läs Gurras kommentar,den säger allt du behöver veta.

Anton den värste. Du skrev om dina erfarenheter, då undrar jag konkret vad just dina erfarenheter är. Gurra har sina erfarenheter, som yrkesman. Därav Gurras synpunkter. Men vad har du för särskilda och konkreta erfarenheter då du dessutom tycker att ombudsinsatserna överlag är klandervärda och alltså ligger under minsta möjliga kvalitetsnivå på majoriteten av deras insatser och i princip ska rendera nedsätting av arvodet och/eller skadestånd.

Problemet är att den tredje varianten av ombud inte har råd att syssla med migrationsärenden. Det är en standardnivå på arvodet som inte tar hänsyn till vilket arbete som verkligen lagts ned. Det är samma sak i förvaltningsrätterna i övrigt. Ett offentligt biträde som lägger ned 50 timmar på ett komplicerat LVU-mål med en akt på 1500-sidor och där biträdet skriver 200 av de sidorna får betalt för samma 10-20 timmar som kollegan som skulle ha lagt ned 5 timmar på samma ärende. (Detta helt oavsett om det är en kollega som inte hemlighåller sin ljumma insats eller om det är en med munläder som avslöjar att denne är dåligt insatt även om det snackas mycket.)

De som lägger ned arbete på förvaltningsärena blir ekonomiskt bestraffade och de andra två kategorierna tjänar bra med pengar på dem.

Du verkar insatt Gurra! Bra där! Problemet på området är också som Musse säger. Jag har hört av många ombud på migrationsområdet, som arbetar grundligt med ärenden och är insatta att man inte får betalt för den tid ombudet lägger ned. Ska ombuden arbeta ideellt med ärenden helt eller delvis på migrationsområdet? Gör de bra ombuden i kategori 3 skillnad i ärendena eller hade utgången blivit densamma i alla fall med bra respektive dåliga ombud? Det vore kul att få din syn på saken?

Du och Musse har helt rätt i att kategorin synnerligen engagerade ombud inte får ersättning för allt arbete de utför. De närmaste schablonmässiga ersättningarna som utbetalas är därför problematiska även ur det perspektivet. Det förtar dock inte kritiken mot den andel ombud som inte ens lägger ned tiden de sedermera fakturerar Migrationsverket. Detsamma gäller de ombud som inte är tillräckligt kompetenta att handha asylärenden.

Vad gäller din fråga vill jag hävda att ombudet ytterst sällan gjorde någon skillnad i de ärendena som låg på just mitt bord. Migrationsverket har trots allt ett utredningsansvar som bör rädda upp sökande som haft oturen att få ett oskickligt eller oengagerat ombud. I denna del påminner nog asylärenden en hel del om brottmål, där det ju sägs att valet av försvarsadvokat sällan gör någon skillnad. Rimligtvis finns det dock en enorm skillnad på kompetensen mellan domare som avgör brottmål och handläggare/beslutsfattare på Migrationsverket. Det är ju ingen hemlighet att det finns uppenbara kvalitetsbrister i asylprövningsprocessen (publicerades en omskriven rapport i det alldeles nyligen). Min uppfattning är att dessa brister beror på dels tuffa produktionskrav från högsta håll, dels otillräcklig kompetens hos ett icke-fåtal handläggare. I många fall torde därför biträdet trots allt kunna spela en avgörande roll, då stressade och/eller dåliga handläggare är sämre på att uppfylla utredningsansvaret.

Ptja. Majoriteten av handläggarna vid asylprövningsenheterna verkar inte har förstått vad ordet asylskäl betyder, samt saknar erforderlig kunskap om de länder de utreder sökanden ifrån. Sedan är det alldeles underbart att läsa hur Antondenvärste går igång på varenda inlägg där det förs någon slags djupare diskussion. Sannerligen är det skrämmande med offentliga biträden som överdebiterar och ej något gör, men den andelen är försvinnande liten och på sikt minskande. Det största problemet här är, likt Gurra förde fram, att den stora massan asylhandläggare inte har erforderliga kunskaper vad gäller förvaltningsrätt i stort, och migrationsrätt specifikt.

Tydligen trampade jag på några ömma tår men min kommentar men jag står för den.
Sanningen måste fram när det gäller asyljuristhärvan.

Om man tänker så här. För att förbättra kvaliteten så kan kategori 3 få något incitament att göra ett bra jobb på bekostnad av kategori 1 och 2. Kategori 1 kan kanske beskrivas som trötta advokater, som i och för sig är kunniga, men får så mycket förordnanden eller dylikt att de inte hinner med och skriver inlagor bestående av en enda mening. Om kategori 3 gör ett bra jobb, som gör skillnad så kan de få betalt för det extraarbete de gör inom ramen för principen om skäligt arvode. Kategori 1 kommer då att få ett incitament att göra ett bättre arbete. Kategori 2 kan också få ett incitament att läsa på reglerna bättre och göra bättre arbeten.

Ytterligare en typ av incitament kan vara att se över hur man förordnar offentliga biträden. Det är nu för titelfixerat. Som det är nu får främst de trötta advokaterna i kategori 1 företräde. Här kan man istället ge företräde till ombud, som helt enkelt gör ett bra och gediget jobb, både jurister och advokater, som gör skillnad i synnerhet om det finns en risk för att tjänstemännen inte lyckas täcka upp för sin principiella utredningsskyldighet. Kategori 3 består både av jurister och advokater. Det finns en poäng att ge företräde på förtjänsten att stötta upp illa skötta utredningar på Migrationsverket och av göra skillnad oberoende av om ombudet är advokat eller inte. Det är här frågan av engagerade, ambitiösa och skickliga ombud, som gör ett bra jobb. Det är här viktigt att identifiera dessa förtjänster på bekostnad av kategori 1 och 2. Detta ökar konkurrensen och ger ett bra nytillskott av skickliga ombud på marknaden. Jag tror att ska man göra ett bra jobb, som ombud så måste man lägga x antaltimmar på inläsning, gå vidareutbildningar m.m. Man gör helt enkelt en betydande satsning, som man vet ger respons vid förordnanden. Om man vet att man bara får vissa sporadiska ärenden så statsar många skickliga ombud inte på migrationsrätt överhuvudtaget eller så åtar sig ombud de ärenden, som ges utan att ha gjort erfoderliga förberedelser och satsningar och då hamnar ombudet lätt i kategori 2. Det finns skäl att ändra synsätten här vad jag tror.

Det finns mycket beaktningsvärt i ditt förslag.
Framförallt att du vidgår att det finns problem vilket är det första och nödvändiga steget om man vill komma tillrätta med missförhållanden-möjligen inte så tillspetsat som "asyljuristhaveri" vilket jag skrev i en annan kommentar men problem som påverkar bland annat rättssäkerheten och tilltron till rättssystemet.