Skip to content

Regeringens syn på HBTQ-frågor är föråldrad och otydlig - kritik från Statskontoret

Statsminister Stefan Löfven på Stockholms Pride-festival. Foto: Erik Nylander/TT

Regeringen behöver uppdatera sin bild av de problem som HBTQ-personer möter och man behöver få en "samsyn" med de myndigheter som också möter dem . Det konstaterar Statskontoret efter en genomgång av regeringens HBTQ-strategi.

 

Statskontoret har haft i uppdrag att utvärdera regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Nu konstaterar statskontoret bland annat att regeringens syn på HBTQ-frågorna skiljer sig från hur de strategiska myndigheterna och intresseorganisationerna ser på saken.  

Avstånd mellan mål och nuläge
Statskontoret föreslår därför att regeringen förtydligar syftet och ambitionerna med sin HBTQ-strategi och att man kommunicerar detta till de myndigheter och organisationer som berörs.

Man behöver även gemensamt skapa sig en bild av hur långt avståndet är mellan målet för regeringens strategi och det faktiska nuläget.

Problembilden är passé
De problem som HBTQ-personer möter har också förändrats sedan regeringen antog sin strategi och det finns även nya kunskaper att ta del av.

Statskontoret uppmanar därför regeringen att "revidera problembeskrivningen".

Flytta ansvaret
Eftersom problembilden har förändrats behöver även valet av fokusområden och strategiska myndigheter ses över. Statskontoret anser till exempel att Migrationsverket ska ta över ansvaret för HBTQ-personer som söker asyl i Sverige.

Statskontoret föreslår också att Skolverket tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska ansvara för unga HBTQ-personer.

Ny myndighet för hbtq-frågor
Även roll- och ansvarsfördelning för de strategiska myndigheterna behöver förtydligas och man behöver reda ut vilken roll regeringskansliet ska ha. Det behövs överhuvudtaget en bättre samordning av insatser och resurser och Statskontoret ser gärna att ansvaret för samordningen samlas vid en och samma myndighet.

Statskontoret föreslår dessutom att alla strategiska myndigheter ska vara tvungna att integrera ett HBTQ-perspektiv i den ordinarie verksamheten.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt