Skip to content

RÅ vill att HD prövar möjligheten att förverka domännamn efter brott

Foto: Marc Femenia/TT

Hovrätten förverkade rätten till domännamnen piratebay.se och thepiratebay.se hos rättighetshavaren - som är en privatperson. Personen har överklagat domen till Högsta domstolen. Riksåklagaren motsätter sig att hovrättens dom ändras.

 

Svea hovrätt förverkade rätten till domännamnen piratebay.se och thepiratebay.se hos rättighetshavaren med hänvisning till att åtgärden är nödvändig för att kunna förhindra framtida brott mot upphovsrättslagen.

I ett yttrande till Högsta domstolen motsätter sig riksåklagaren, genom vice riksåklagare Kerstin Skarp, att hovrättens dom ändras.

RÅ tillstyrker dock att Högsta domstolen prövar fallet.

RÅ skriver i sitt yttrande till HD:

”Frågan om ett domännamns rättsliga status har såvitt jag har kunnat finna aldrig varit föremål för Högsta domstolens prövning och det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD prövar om rätten till ett domännamn kan vara föremål för förverkande och vilken lagstiftning som i så fall kan tillämpas.”

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Varför är detta så viktigt för staten?

Wikileaks? Är det lagligt?

Piratebay och Wikileaks är helt olika saker och drivs (drevs i alla fall vid tiden för det här beslutet) av olika personer.

Isf borde de beslagta Google.se också då man kan hitta hur många illegala torrents som helst på denna. Precis som man kan hitta lagligt innehåll på tpb.

Piratebay, som var anledningen åklagarens begäran om att förverka. förökade sig med, just då 7 toppdomäner.
Så länge som det finns sökmotorer som GOOGLE, YAHOO, PEEKIER etc....
så är det totalt meningslöst att hålla på. Bara slöseri med skattemedel.
Att sätta upp en domain tar lika lång tid som att gå att hämta kaffe om bryggaren är inom 5 meter.
Varför frågar man inte en dataexpert först?

Ofta får jag bilden från SVT och en översvämning och en bilist som kör iväg i vattenmassorna. En "äkta" Malmöit säger då in i kameran "- är han dum på riktigt?".
Huston - we have a ....

Se gärna på https://proxybay.one/

"Huston - we have a ...".
Huston?
Menar du Hustler?