Skip to content

RÅ vill att HD prövar möjligheten att förverka domännamn efter brott

Foto: Marc Femenia/TT

Hovrätten förverkade rätten till domännamnen piratebay.se och thepiratebay.se hos rättighetshavaren - som är en privatperson. Personen har överklagat domen till Högsta domstolen. Riksåklagaren motsätter sig att hovrättens dom ändras.

 

Svea hovrätt förverkade rätten till domännamnen piratebay.se och thepiratebay.se hos rättighetshavaren med hänvisning till att åtgärden är nödvändig för att kunna förhindra framtida brott mot upphovsrättslagen.

I ett yttrande till Högsta domstolen motsätter sig riksåklagaren, genom vice riksåklagare Kerstin Skarp, att hovrättens dom ändras.

RÅ tillstyrker dock att Högsta domstolen prövar fallet.

RÅ skriver i sitt yttrande till HD:

”Frågan om ett domännamns rättsliga status har såvitt jag har kunnat finna aldrig varit föremål för Högsta domstolens prövning och det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD prövar om rätten till ett domännamn kan vara föremål för förverkande och vilken lagstiftning som i så fall kan tillämpas.”

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt