Skip to content

Prövningstillstånd för pizzabagaren från Jokkmokk - "Migrationsverkets uppfattning orimlig"

Pizzabagaren Danyar Mohammed i Jokkmokk ska enligt Migrationsverket och migrationsdomstolen utvisas - nu får han prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen. Foto: CFR

Migrationsöverdomstolen beviljar prövnings-tillstånd i det uppmärksammade fallet med pizzabagaren Danyar Mohammed i Jokkmokk som enligt Migrationsverket ska utvisas för en formell miss som hans arbetsgivare gjorde. 

 

- Det är bra att vi nu ska få ett svar från högsta instans på frågan om människor som arbetar och försörjer sig själva ska kunna utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade fel och misstag som beror på arbetsgivaren, säger Fredrik Bergman, chefsjurist vid Centrum för rättvisa som tillsammans med Clarence Crafoord, chef för Centrum för rättvisas, driver fallet för Danyar Mohammed.

- Avgörandet kan få betydelse för hundratals arbetskraftsinvandrare som riskerar utvisning i liknande situationer. Det kommer också vara viktigt för många företag, som är beroende av att kunna rekrytera från utlandet.

Pizzabagare i Jokkmokk
Danyar Mohammed har bott i Jokkmokk i åtta år och arbetar som pizzabagare. 

Han har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd men i våras beslutade Migrationsverket att avslå hans hans ansökan om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd och att han ska utvisas. Skälet var att hans arbetsgivare hade missat att höja hans lön med 460 kronor när villkoren i kollektivavtalet ändrades.

Misstaget rättades i och för sig till omedelbart när det upptäcktes och därutöver hade hade Danyar Mohammed en löneförmån i form av fri bostad som betalades av arbetsgivaren.

- Tar man med bostaden i beräkningen hade Danyar en lön som låg över kollektivavtalsnivån. Det gjorde Skatteverket, som har beskattat honom för bostaden. Men inget av detta spelar någon roll för Migrationsverket. Danyar ska utvisas, punkt slut, är resonemanget, säger chefsjuristen Fredrik Bergman.

Prejudikatsfråga om lönen
Centrum för rättvisa tog sig an fallet och överklagade Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen - som instämde i Migrationsverkets beslut.

Nu har dock Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd. Av överklagandet framgår:

"Migrationsverkets uppfattning att varje brist i förhållande till villkor i kollektivavtal ska medföra avslag och utvisning står inte i rimlig proportion till intresset av att motverka förekomsten av oseriösa arbetsgivare och skenavtal."

Den prejudikatfråga som ska prövas av Migrationsöverdomstolen är:

”Fråga om förlängning av arbetstillstånd kan beviljas när lönen under en period varit högre än försörjningskravet men understigit kollektivavtalsenlig lön.”

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt