Skip to content

Pappa vinner i hovrätten - risk att mamman saboterar hans umgänge med dottern

Foto: Hasse Holmberg/TT

I hovrätten fortsatte mamman att prata om sexuella övergrepp och att dottern inte mådde bra hos sin pappa. Eftersom hon tidigare hade vägrat lämna över dottern så fanns det risk att detta skulle hända igen. Hovrätten rev därför upp tingsrättens dom och beslutade att dottern skulle ha sitt stadigvarande boende hos pappan. HD har nu beslutat att inte pröva fallet.

 

Mannen och kvinnan har tillsammans en dotter som idag är sex år. Norrtälje tingsrätt slog för tre år sedan fast att föräldrarna skulle ha gemensam vårdnad.

Flickan skulle enligt domen ha sitt stadigvarande boende hos mamman och regelbunden umgängesrätt med pappan.

Förundersökning lades ner
Det blev dock problem med umgänget och enligt mamman mådde flickan dåligt när hon hade varit hos sin pappa. Hon misstänkte också att dottern var utsatt för sexuella övergrepp - misstankar som hon berättade om för bland annat socialtjänsten.

Tingsrätten redogör i sin dom för vad som hände:

"Familjerätten har gjort en orosanmälan och en polisanmälan. Under tiden polisutredningen pågick lämnade M (mamman) på inrådan av polis inte ut D (dottern) för umgänge. Familjerätten uppgav också att M skulle ta sitt föräldraansvar. Polisutredningen lades ner efter två månader i brist på bevis."

Pappan har hela tiden påstått att han är utsatt för grundlösa anklagelser.

Mamman ansåg dock att dottern inte skulle träffa sin pappa och det blev problem med överlämnandet. År 2015 beslutade tingsrätten dock att inte ändra sin tidigare dom om vårdnad och umgänge och förelade mamman att lämna över dottern till pappan.

Mamman stämde dock pappan och begärde att hon skulle få ensam vårdnad och att umgänget med pappan skulle upphöra.

Dottern med i tre utredningar
Pappan, å sin sida, begärde i första hand att den gemensamma vårdnaden skulle fortsätta och i andra hand att han skulle få ensam vårdnad.

Den vårdnadsutredning som genomfördes föreslog fortsatt gemensam vårdnad men att flickan skulle ha sitt stadigvarande boende hos pappan eftersom dottern verkade må bäst där.

Vårdnadsutredningen skrev:

"Moderns agerande är svårare att förstå sig på. Hos henne mår inte D (dottern) bra. Hennes förklaring till detta är att någon förgriper sig på D sexuellt. Först misstänks D:s farfar och sedan återkommande hennes pappa. Hon har tre gånger hållit D från fadern på grund av sådana anklagelser. Modern kan inte se några andra förklaringsmodeller. Detta har lett till att D under tre års tid varit med om tre utredningar, läkarundersökningar osv. vilket skapar påfrestningar för henne och kan påverka hennes utveckling negativt."

Enligt vårdnadsutredningen vill dock mamman sin dotters bästa - även om man bedömer att det finns en risk att hon även i fortsättningen kommer att hindra dottern från umgänge med pappan och rikta nya anklagelser om sexövergrepp mot honom.

Behöver trygghet i vardagen
Tingsrätten ansåg att utredningen inte visade att det fanns någon risk för att dottern utsattes för övergrepp eller for illa hos pappan. Samarbetsproblemen mellan föräldrarna var inte heller sådana att den gemensamma vårdnaden borde upphöra.

Tingsrätten slog fast att dottern har behov av en trygg och stabil vardag och ett växelvist boende var därför inte den bästa lösningen. Tingsrätten ansåg dessutom att mamman hade tänkt på dotterns bästa när hon hade vägrat att lämna dottern till hennes pappa.

Ingen av föräldrarna ansågs olämplig men eftersom dottern sedan flera år mestadels hade bott hos mamman ansåg tingsrätten att hon borde bo kvar där - men ha rätt till umgänge med pappan.

Domen överklagades till Svea hovrätt som i likhet med tingsrätten ansåg att det inte fanns någon risk för övergrepp eller att dottern skulle fara illa hos pappan. Hovrätten ansåg tvärtom att flickan hade en invand boendemiljö både hos både mamman och pappan.

Risk för upprepade mönster
Dottern gick dock i skolan nära mammans hem och pappan hade haft svårt att köra dottern dit. Växelvist boende var därför inte aktuellt, enligt hovrätten.

Hovrätten pekade på att mamman under förhören även i hovrätten ahade återkommit till bland annat frågan om sexuella övergrepp och att flickan skulle må dåligt hos sin pappa. 

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"Hovrätten kan därmed inte bortse från att risken för att M även i framtiden kan komma att upprepa tidigare mönster och förvägra P umgänge med D är betydande."

Hovrätten ansåg därför att pappan bäst kunde främja dotterns umgänge med båda föräldrarna och att hon därför skulle bo hos honom, men ha rätt till umgänge med mamman.

Högsta domstolen säger nej
En hovrättslagman var skiljaktig när det gällde motiveringen och två nämndemän var skiljaktiga och ansåg att dottern skulle ha sitt stadigvarande boende hos mamman.

Mamman överklagade till Högsta domstolen som nu beslutar att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens dom står därför fast.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt