Skip to content

Lättnad i beviskraven för att stoppa bluffakturor i nya lagen om "grovt fordringsbedrägeri"

Foto: Claudio Bresciani/TT

Ett nytt brott ska införas för att stoppa bluffakturor. Det föreslår regeringen som vill kalla brottet för "grovt fordringsbedrägeri".

 

Regeringen konstaterar att bedrägerier med så kallade bluffakturor är ett allvarligt problem för både enskilda och samhället och att det dessutom vållar svårigheter i rättstillämpningen.

För att komma till rätta med detta föreslår regeringen att det införs ett nytt brott - grovt fordringsbedrägeri - som innebär en kriminalisering på ett tidigare stadium än vad som gäller idag.

Enligt förslaget ska det vara straffbart att "i vilse­ledande syfte rikta betalningsuppmaningar" till en vidare krets av mottagare.

Det innebär att man inte längre behöver bevisa att mottagarna "lidit eller riskerat att lida någon ekonomisk förlust".

Straffskalan föreslås vara fängelse i lägst sex måna­der och högst sex år.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt