Skip to content

Lägenhetsägare inte ansvarig när pappa orsakade vattenskada - BRF förlorar

Foto: Niklas Larsson/TT

Kvinnan som äger lägenheten är inte ansvarig för att hannes pappa hjälpte till med att stänga av vattnet i fastigheten i samband med en renovering. Det konstaterar hovrätten sedan bostadsrätts-föreningen stämt kvinnan för att vattenav-stängningen orsakde en stor vattenskada.

 

Bostadsrättsföreningen stämde kvinnan vid Attunda tingsrätt och krävde närmare 120 000 kronor i skadestånd på grund av en vattenskada.

En rörmokare hade under hösten 2013 renoverat en toalett i kvinnans lägenhet - någonting som krävde att vattnet i fastigheten stängdes av.

Pappan stängde av vattnet
Kvinnan hade själv varit utomlands vid renoveringen men hennes pappa hade funnits på plats och bland annat släppt in rörmokaren och varit nere i källaren och vridit på flera avstängningskranar.

Vatten kom dock att flöda i fel riktning och rinna ut i källaren och slutligen in i en lokal som hyrdes ut till en tandläkare. Både föreningen och tandläkaren drabbades därigenom av vattenskador.

Föreningen ansåg att det var kvinnan skulle ersätta detta eftersom hon inte hade haft rätt att låta stänga av vattnet utan tillstånd från föreningens styrelse.

Inget eget vållande
Kvinnan, å sin sida, hävdade att fastighetsskötaren hade lämnat tillstånd till att stänga av vattnet –någonting som tingsrätten dock inte ansåg att hon hade bevisat.

Det var enligt tingsrätten dock inte heller bevisat att kvinnan verkligen skulle ha gett sin pappa i uppdrag att stänga av vattnet eller att hon ens skulle ha tillåtit detta. Det saknades därför samband mellan kvinnans försummelse att inte inhämta tillstånd från föreningen och den vattenavstängning som enligt föreningen hade resulterat i skadorna.

Kvinnan kunde därför inte anse vara skadeståndsskyldig på grund av eget vållande.

Inget principalansvar
Tingsrätten konstaterade att kvinnan i och för sig skulle kunna åläggas ett så kallat principalansvar för sin pappa. Detta förutsätter dock att det handlar om omständigheter som liknar de som förekommer i ett anställningsförhållande. Om personen bestämmer hur arbetet ska utföras och utövar viss kontroll över den som vållar skadan kan principalansvar uppstå även när det bara handlar om en tillfällig syssla.

Omständigheterna talade dock inte för att kvinnans pappa kunde jämställas med en arbetstagare och något principalansvar var därför inte aktuellt, enligt tingsrätten - som därför slog fast att man inte ens behövde pröva om kvinnans pappa verkligen hade vållat skadan genom vårdslöshet.

Hovrätten instämmer
Tingsrätten gick därmed på kvinnans linje och ogillade bostadsrättsföreningens talan.

Bostadsrättsföreningen överklagade till Svea hovrätt som dock instämmer i tingsrättens bedömning och fastställer tingsrättens dom.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt