Skip to content

Lägenhetsägare inte ansvarig när pappa orsakade vattenskada - BRF förlorar

Foto: Niklas Larsson/TT

Kvinnan som äger lägenheten är inte ansvarig för att hannes pappa hjälpte till med att stänga av vattnet i fastigheten i samband med en renovering. Det konstaterar hovrätten sedan bostadsrätts-föreningen stämt kvinnan för att vattenav-stängningen orsakde en stor vattenskada.

 

Bostadsrättsföreningen stämde kvinnan vid Attunda tingsrätt och krävde närmare 120 000 kronor i skadestånd på grund av en vattenskada.

En rörmokare hade under hösten 2013 renoverat en toalett i kvinnans lägenhet - någonting som krävde att vattnet i fastigheten stängdes av.

Pappan stängde av vattnet
Kvinnan hade själv varit utomlands vid renoveringen men hennes pappa hade funnits på plats och bland annat släppt in rörmokaren och varit nere i källaren och vridit på flera avstängningskranar.

Vatten kom dock att flöda i fel riktning och rinna ut i källaren och slutligen in i en lokal som hyrdes ut till en tandläkare. Både föreningen och tandläkaren drabbades därigenom av vattenskador.

Föreningen ansåg att det var kvinnan skulle ersätta detta eftersom hon inte hade haft rätt att låta stänga av vattnet utan tillstånd från föreningens styrelse.

Inget eget vållande
Kvinnan, å sin sida, hävdade att fastighetsskötaren hade lämnat tillstånd till att stänga av vattnet –någonting som tingsrätten dock inte ansåg att hon hade bevisat.

Det var enligt tingsrätten dock inte heller bevisat att kvinnan verkligen skulle ha gett sin pappa i uppdrag att stänga av vattnet eller att hon ens skulle ha tillåtit detta. Det saknades därför samband mellan kvinnans försummelse att inte inhämta tillstånd från föreningen och den vattenavstängning som enligt föreningen hade resulterat i skadorna.

Kvinnan kunde därför inte anse vara skadeståndsskyldig på grund av eget vållande.

Inget principalansvar
Tingsrätten konstaterade att kvinnan i och för sig skulle kunna åläggas ett så kallat principalansvar för sin pappa. Detta förutsätter dock att det handlar om omständigheter som liknar de som förekommer i ett anställningsförhållande. Om personen bestämmer hur arbetet ska utföras och utövar viss kontroll över den som vållar skadan kan principalansvar uppstå även när det bara handlar om en tillfällig syssla.

Omständigheterna talade dock inte för att kvinnans pappa kunde jämställas med en arbetstagare och något principalansvar var därför inte aktuellt, enligt tingsrätten - som därför slog fast att man inte ens behövde pröva om kvinnans pappa verkligen hade vållat skadan genom vårdslöshet.

Hovrätten instämmer
Tingsrätten gick därmed på kvinnans linje och ogillade bostadsrättsföreningens talan.

Bostadsrättsföreningen överklagade till Svea hovrätt som dock instämmer i tingsrättens bedömning och fastställer tingsrättens dom.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

13 comments

BRF kunde ju i och för sig ha stämt pappan... Å andra sidan är det tveksamt om han kan anses ha agerat vårdslöst OM han var i god tro när han vred på kranarna och alltså trodde att han hade tillstånd till det.

Det är en relevant diskussion om BRF är vårdslösa genom att det finns en icke fungerande vattenkran, som är åtkomlig i de utrymmen som BRF ansvarar för. BRF bör då avstå från ett vidare processande och bita i det sura äpplet.

Varför prövades inte bostadsrättshavarens ansvar för gäster??

När invändningen kommit skulle talan ha återkallats och BRF skulle då istället ha stämt in fadern? Frågan är om man då inte även hade kunnat kvitta rättegångskostnaderna?

Hur katten ser ett vattenledningsnät ut om det orsakar översvämning att stänga av delar av det?
Krävs det inte att det faktiskt är något fel, typ otäta kopplingar?

Patrick. Genom ditt svar gör jag vissa korrigeringar. Det gick lite väl snabbt då jag skrev ovan. Jag kan inte se att varken pappan eller kvinnan varit vårdslösa och det är det som prövningen tar sikte på. Som vi alla vet så har bostadsrättsinnehavarna rätt att renovera sina lägenheter enligt bostadsrättslagen och då ingår ofta vattenavstängning. Varför stämma in överhuvudtaget? Det är klart att det varit fel på ledningssystemet som bostadsrättsföreningen ansvarar för. En bostadsrättsförening har ett långtgående ansvar för att det fungerar på fastigheten. Här ska man inte stämma in överhuvudtaget och det borde ha gjorts klart från allra första början. Varför ens tänka tanken mot den ovetandes kvinnan och den ovetandes fadern?

Det kan ju i och för sig ha varit så att pappan av misstag öppnade en kran så att vattnet flödade någonannanstans.

Jag har svårt att se att det inte är fel i ett vattenledningssystem oberoende av om man vrider på eller sätter av vattnet i källaren. Nu var det väl ingen öppen kran som sattes på där det flödade ut vatten och som sedan lämnades.

Fordras det inte viss behörighet för att i undercentraler o dyl i flerbostadshus rota runt och vrida på t ex huvudvattenkranar. Det ska inte kreti och pleti kunna göra hur som helst utan att i så fall ikläda sig visst ansvar för sina handlingar. Rörmokaren var troligen i så fall mer behörig i detta fall än bostadsrättshavarens fader. Men rörmokaren var, såvitt framgått, aldrig nere i källaren och vred på några kranar till huvudvattenledningarna. Den myndige pappan tog sig däremot ner i källaren på eget bevåg utan vare sig tillstånd eller behörighet att vrida på några kranar. Ansvaret borde ligga där, utan att ö h t behöva pröva frågan om s k principalansvar.

Nu gjorde man inte några ingrepp i själva ledningen i källaren, som kräver behörighet, som jag förstår det, utan pappan vred endast av och/eller på. Jag tror inte att det var i själva undercentralen man var nere och rattade och drog i olika spakar, vilket är en annan sak. Det är viktigt att styrelsen har undercentralen under uppsikt och inte ger tillträde till just denna till medlemmarna. Även om röris var nere i källaren skulle det förmodligen också blivit översvämning, eftersom detta inte var något man räknade med skulle kunna bli fallet. Ett tänkbart scenario var att röris sa till pappan att gå ner i källaren och stänga av vattnet medan röris arbetade på uppe i lägenheten.

Innan det började skruvas på kranar i källaren var det ingen "översvämning". Det finns sannolikt flera rör och kranar att välja mellan där. Pappan valde uppenbarligen att skruva på fel kran/kranar. Mindre troligt att rörmokaren/yrkesmannen valt att skruva på fel kran/kranar om han hade bekvämat sig med att gå ner i källaren. Pappan valde i stället att gå ner på eget ansvar och skruva på kranarna, vilket skäligen bort ligga honom till last. Domslutet svårbegripligt.

Jag undrar också om det inte är ganska troligt att det varit något fel på vattenledningarna, kopplingar med mera. Trots allt så är det ingen vidare komplicerad åtgärd att stänga av vattnet - det är en huvudventil som man vrider på.

Att stänga av vattnet sker vid mer eller mindre varenda renovering av badrum och kök, så det är en åtgärd som skall vara enkel och säker, och dessutom skall ju "vattenrummet" dessutom ha egen avrinning.

Såsom sakkunnig inom VVS området har pappan inte gjort fel. Att stänga en ventil/kran i källaren för att ett arbete med någon varm eller kallvatten del i lägenheten är normalt förfarande. Då jag inte kunnat kontrollera och undersöka vad som inträffat gör jag en kvalificerad gissning. Sannolikt har rörmokaren utfört arbetet och pappan har sedan öppnat kranen/ventilen i källaren. Då vattenledningen helt eller delvis tömts på vatten och luft kommit in i vattenledningen. När så någon öppnar en kran kommer luften rusa ut ur kranen då vattnet kommer fungera som en kolv. När så vattnet når fram till till kranen uppstår en eller flera tryckstötar i vattenledningen. Om då någon har anslutit någonting till rörsystemet på ett undermåligt sätt eller med defekt material är risken överhängande att det "skjuts ut" lossnar. Varvid vattnet kommer att forsa ut och mycket snart kommer en rejäl vattenskada vara ett faktum. En golvbrunn kommer att mildra en del möjligen men sprutande vatten når inte brunnen direkt. Vanliga orsaker till att ledningar går isär är ; klämringskopplingar utan förstärkningshylsa monterad i kopparledning; dåligt åtskruvad klämringskoppling; presskoppling där man glömt klämma/pressa kopplingen eller felaktigt utförd pressning av koppling. Sannolikt har det bristfälliga arbetet utförts hos tandläkarmottagningen och det kom till känna efter att pappan öppnat kranen i källaren. Mao pappan, dottern och rörmokaren är oskyldiga. Styrelsen är okunnig som stämmer oskyldiga. Tandläkaren bör vara noggrannare med utrustningen som ansluts till byggnadens VA system.