Skip to content

Lagarna borde ändrats snabbare - hård kritik mot regeringens hantering av flyktingkrisen

Migrationsminister Morgan Johansson och flyktingar i Malmö. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT och Johan Nilsson/TT

Osäkerhet om regelverk sinkade akut hjälp. Regeringen och flera myndigheter får hård kritik av Riksrevisionen för hur man hanterade flykting-situationen hösten 2015. Riksrevisionen pekar bland annat på att man borde ha varit snabbare med att ändra lagstiftningen.

 

Det fanns signaler om att antalet asylsökande skulle kunna komma att öka kraftigt och det fanns möjlighet att snabbt ändra i lagstiftningen för att underlätta mottagandet.

Det slår Riksrevisionen fast i en ny rapport, "Lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015", om hur regeringen och myndigheterna hanterade krisen.

Kunde underlättat med boenden
Man konstaterar att regeringen och riksdagen i teorin kan agera snabbt med författningsändringar men att detta inte gjordes.

- Det handlar om att man hade kunnat sett över en del i lagstiftningen så det hade gått fortare eller gett vissa myndighetsuppdrag som hade underlättat att uppföra boendena till exempel, säger Anders Berg, utredare vid Riksrevisionen, till SVT.

Av både intervjuer och skriftligt material som Riksrevisionen tagti del av under sin granskning framgår att det fördes "omfattande och långvariga diskussioner" inom och mellan berörda myndigheter om hur regelverk och ansvarsförhållanden skulle tolkas.

Ville inte bryta mot lagen
Riksrevisionen konstaterar att "i princip samtliga myndigheter uttrycker stark ovilja att riskera bryta mot gällande regelverk".

Det ledde till att flera myndigheter ställde sig avvaktande till att agera i frågor som inte tydligt hörde till deras område - ett förhållningssätt som Riksrevisionen i och för sig konstaterar "har grund i såväl författningar som en god förvaltningstradition".

I den krissituation som uppstod hösten 2015 ledde det dock till att lösningar av akuta behov fördröjdes medan varje myndighet fokuserade på sitt eget ansvarsområde vilket ledde till samarbetsproblem.

Första lagändringen i december
Under hösten gjordes ändå flera försök att lätta upp regelverket för att öka snabbheten, skriver Riskrevisionen.

Men trots detta dröjde det till den 12 november innan de första förordningsändringarna trädde i kraft och till den 21 december innan de första lagändringarna trädde i kraft.

Då handlade det om ändringar som skulle minska inflödet av asylsökande och inte om att underlätta mottagandet av de flyktingar som redan befann sig här.

Plan- och bygglag och upphandling
Regelverk inom plan- och byggområdet var ett av de områden som visade sig vara ett hinder för att bygga nya ankomstboenden, sätta upp tält eller ordna andra anläggningar.

Regelverken för upphandling var ett annat problemområde där Migrationsverket förbjöds av domstol att teckna avtal under tiden som överklagade ärenden behandlades i domstol.

Detta hände även när upphandlingar var "synnerligen brådskande".

Efter den akuta situationen
Riksrevisionen pekar på att regeringen beredde ändringar i båda dessa regelverk för att underlätta för en snabbare upphandling, men de trädde i kraft först efter den akuta situationen.

Av den separata granskning som Riksrevisionen gjort av lärdomar från 1992 års flyktingvåg framgår att möjligheten att göra direktupphandlingar sågs som en "framgångsfaktor för att snabbt ordna fram boende". Men den erfarenheten var inget som användes hösten 2015.

Bröt mot regelverk för skola
Kommuner har berättat att de vid ett stort antal tillfällen tvingades att bryta mot statliga regelverk som gällde bland annat skolgång för ensamkommande flyktingbarn.

Även om regeringen och myndigheter agerade genom att bland annat se över olika regler "var insatserna inte tillräckliga", konstaterar Riksrevisionen.

Kan behövas krisregler
En fråga som har väckts i granskningen är om det finns behov av nya eller utvidgade författningsbestämmelser som träder i kraft i krissituationer.

Riksrevisionen konstaterar också att få myndigheter hade övat för en så "komplex och utdragen händelse".

- Samhällets beredskap och kapacitet var inte tillräckligt anpassad för den sorts kris om flyktingsituationen utgjorde. I flera avseenden togs vi på sängen och det uppstod risker - särskilt för ensamkommande barn och ungdomar, säger Anders Berg till SVT.

"Saknar motsvarighet"
Det stora antalet asylsökande till Sverige under 2015 "saknar motsvarighet i landets efterkrigshistoria", skriver Riksrevisionen.

Fler än 163 000 asylsökande anlände under ett år, varav hälften under en period på endast två månader hösten 2015. Som mest kom 10 000 asylsökande varje vecka.

Även ett stort antal personer passerade genom Sverige för att söka asyl i andra länder. Många av de asylsökande och de transiterande migranterna var ensamkommande barn. 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

Löfvens muppregering misslyckades fullständigt även på detta område. I exempelvis Danmark var man mycket rappare, och kom undan med 20 000 asylsökande, medan Sverige fick närmare 200 000, som nästan alla är kvar i landet.

Utan fungerande integration kan man inte ta emot asylinvandrare annat än i mycket små mängder.

Var glad att det inte var flummarna i Centern eller de inkompetenta SD:arna som styrde eller var stödparti för då hade det gått ännu mer käpprätt åt skogen. Milda Matilda, ännu värre för Sverige om Centern hade haft det avgörande inflytandet och suttit i regeringen då. De förespråkar i princip helt fri invandring, och kan tänka sig en folkmängd i Sverige på 40 miljoner. Nu råder ordning och reda i flyktingmottagandet även om det bästa hade varit att som många inom Socialdemokraterna och Moderaterna förespråkar, införa ett moratorium med ett totalt stopp i flyktingmottagandet under 5--10 år. Så långt går inte ens mupparna och mespropparna i SD. Gud förbjude att Sverige någonsin igen hamnar i det kaos som rådde i Sverige 2015. Det får aldrig hända igen. Därför gäller det nu för Sossarna och Moderaterna att snabbt permanenta den tillfälliga flyktinglagen där tillfälliga uppehållstillstånd är regel och där familjeåterförening försvårats. Jag är stolt över regeringen med Löfven, Anders "sheriffen" Ygeman, Morgan Johansson och tex Ylva Johansson som är ytterst kompetenta. Tom. Mp skötte sig bra. Likadant med större delen av oppositionen (utom Centern som mälde sig ur överenskommelsen av populistiska skäl) Regeringen behövde inte SD:s hjälp. SD står för kaos, misstro och hat. och är inte demokratiskt trovärdiga eftersom de i likhet med systerpartierna i Ungern och Polen, vill inskränka tryck- och yttrandefriheten. Det enda de är riktigt bra på är skandaler: minst en ny i veckan. De stora konspirationsteorierna och hatet är hela deras livsluft. Detta göder man för att tillskansa sig makten och försäkra sig om ett evigt maktinnehav. Det är därför många är besvikna på våra vänner i Moderaterna och deras fantastiska partiledare. Sedan så krävs det förstås fler skarpa reformer på området tex. att asylsökande som kan skall stå för sin försörjning, 100 kr per dag och person. Övriga får låna pengar.

Tveklöst är SD, VPK och MP extremister, som inte lever i verkligheten. SD är dessutom uppfyllt av hat mot muslimer. MP tvingades svänga tillfälligt, för att säkra regeringslöner för sina partitoppar; omsvängningen har dock fått många sympatisörer att överge MP. Förhoppningsvis åker de ur riksdagen i nästa val.

Centern tycks, mot bättre vetande, driva något slags stollepolitik för att ta väljare av MP och bli ledande inom Alliansen.

Löfven är ju rent personligt en blindgångare, men har ändå insett att invandringen, pga. totalt misslyckad integration, radikalt måste minskas. Tyvärr har lagändringarna inte gett tillräcklig effekt och man räknar med minst 30 000 nya asylansökningar per år ändå för 2017 och framåt.

Kanske detta förslag kan vara en del av lösningen? http://www.gp.se/nyheter/debatt/s%C3%A5-skyndar-vi-p%C3%A5-resan-fr%C3%A...

Tyvärr kommer regeringens senfärdighet bli dyrt. Mycket dyrt.

Kostnaden för asylen ligger på runt 105 miljarder per år redan idag ( 105 000 000 000 kr).
Att fortsätta utöka kostnaderna med 30 - 50 000 immigranter per år är inte hållbart om de Svenska medborgarna ska ha kvar någon välfärd och en trygg tillvaro. Pessimistisk? Ja, men tyvärr sant.

DU och din kommentar har ungefär lika mycket trovärdighet och tillförlitlighet som SD-aren som stod i riksdagen och pratade om 40 000 miljarder... Någon slags anständighet och ett rimligt förhållande till fakta, däri inbegripet källkritik, ska vara ett krav för att kommentera. Alternativ fakta är inte fakta för att du har den känslan.

Du verkar ha tillgång till fakta om vad invandringen kostar. Därför ber jag dig informera oss andra.
1. Vad kostar mottagningen av 160 000 asylsökande (handläggning, boende, uppehälle, vård, tolk, juridiskt biträde, kriminalitet och annat fram till det slutliga beslutet)?
2. Hur stor är den årliga nettokostnaden för varje " årskull" som fått PUT eller TUT, inklusive anhöriga, sedan 1990-talet?
3. Hur stor är den årliga nettokostnaden för alla som vistas här utan tillstånd?
4. Hur stor är UNESCO:s årliga budget?
Kostnader är en sak men Vad är det för problem våra politiker försöker lösa med den förda politiken?

De här kommentarsfälten är ju meningslösa. Random läsare beskriver sina känslor kring svensk politik och varannan mening fylls med överdrivna tillmälen, kreativa negativt laddade adjektiv och starkt politikerförakt. DJ kunde väl åtminstone dölja kommentarerna (och bara visa ex "7 kommentarer") så man slipper se dem när man scrollar nedåt, så kan de som är taggade på kommentarsfältsdiskussioner hålla på med det utan att en annan behöver se det.

Förlåt... jag får alltid den här bittra känslan när jag råkar börja läsa kommentarer...