Skip to content

Konsumentverket bryter med NIX-telefon - begär att lagen ska ändras i stället

Cecilia Tisell, generaldirektör för Konsumentverket. Foto: Øyvind Lund och Malin Rudblom/TT

Luckor i lagen och undantag från regler gör att allt fler telemarketingföretag ringer upp kunder som uttryckligen har sagt ifrån att de inte vill ha samtal. Nu säger Konsumentverket upp överens-kommelsen med branschföreningen för NIX-Telefon efter att ha gått för långt med att hävda "samtycke genom passivitet".

 

- Föreningens variant innebär att konsumenter som inte uppmärksammar att det är fråga om att samla medgivanden till telefonförsäljning anses ha samtyckt till att bli uppringd genom passivitet, säger Cecilia Tisell, Konsumentverkets generaldirektör och Konsumentombudsman.

Nu säger hon upp överenskommelsen med NIX-Telefon efter nästan ett års "fruktlösa förhandlingar" och hon kräver istället att lagen ändras.

För många undantag
Konsumenter kan vända sig till NIX-registret för att anmäla att man inte vill bli uppringd av telefonförsäljare. Men enligt Konsumentverket har NIX för många undantag som gör det möjligt att ändå ringa till konsumenterna.

NIX-Telefon har inte velat gå med på att sluta locka konsumenter att delta i olika tävlingar eller tester på internet för att den vägen få dem att gå med på att bli uppringda av telefonförsäljare. Man har också kopplat ihop kunder med försäljare efter att de köpt varor på internet eftersom man anser att det då finns en "relation" mellan kunden och företaget vilket gör det tillåtet för försäljare att ringa.

Krav på uttryckligt samtycke
För att undvika att konsumenter luras att lämna samtycke vill Konsumentverket att det införs ett krav på att man ska markera specifikt vilka företag man samtycker att få samtal från.

NIX-telefon tycker istället att konsumenten aktivt ska kryssa för vilka företag man inte vill ha samtal från.

Cecilia Tisell vill också stoppa telefonförsäljning när avtalet med konsumenten har upphört medan NIX anser att företag får ringa i upp till ett år efter att kunden till exempel avslutat ett abonnemang.

Oacceptabelt kringående
Cecilia Tisell har skickat en skrivelse till regeringen där hon betonar behovet av skriftlig avtalsbekräftelse vid telefonförsäljning, det vill säga att kunden uttryckligen går med på det.

Hon skriver bland annat att dagens regler ”på ett oacceptabelt sätt medger ett kringgående av det skydd som NIX-Telefon är avsett att ge”.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt