Skip to content

Kommun tog betalt för demonstration - bröt mot lagen

Foto: Pontus Lundahl/TT

Avgiften på 330 kronor som kommunen ville ta ut var olaglig. Det konstaterar Justitieombuds-mannen efter att  Tekniska nämnden i Jönköpings kommun debiterat dem som anordnat en demonstration.

 

Det var sommaren 2015 som polisen gav en organisation tillstånd att anordna en demonstration på Hoppets torg i Jönköping. 

Tekniska nämnden i Jönköpings kommun utredde om det var möjligt att hålla demonstrationen på platsen och tog sedan betalt med 330 kronor för sitt arbete.

De som ordnade demonstrationen anmälde då nämnden till JO.

Trodde att man fick ta betalt
Nämnden pekade på att man hade lagt ner resurser på att utreda och att man trodde sig ha rätt att ta betalt för detta. Men nämnden hade sedan själv kommit fram till att man hade gjort fel och att lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m inte kunde läggas till grund för debiteringen.

Fel redan från början
JO Cecilia Renfors konstaterar att nämndens utredning redan från början saknade stöd i lagen eftersom det inte fanns något beslut från polisen om "ianspråktagande av offentlig plats" enligt ordningslagen. Det har därför inte funnits någon anledning för kommunen att yttra sig överhuvudtaget.

Om tillstånd enligt ordningslagen däremot hade lämnats "i fråga om en sådan offentlig plats som står under kommunens förvaltning", får kommunen ta ut ersättning för användningen, skriver JO, men inte för någon utredningen om huruvida platsen går att använda eller inte.

JO Cecilia Renfors konstaterar att det saknades rättsligt stöd för kommunen att ta ut den aktuella avgiften och Tekniska nämnden får kritik för detta.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt