Skip to content

Jurist, statsvetare och nationalekonom - här är de nya riksrevisorerna

Riksrevisorerna Helena Lindberg, Stefan Lundgren och Ingvar Mattsson. Foto: Pontus Lundahl / TT

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen väljer Stefan Lundgren, Helena Lindberg och Ingvar Mattson till nya riksrevisorer. Kandidaterna hoppas nu kunna återupprätta förtroendet för myndigheten.
 

De nya namnen föreslås efter det att Dagens Nyheters avslöjande om bland annat jäv och vänskapsrekryteringar fått de tidigare riksrevisorerna Susanne Ackum, Ulf Bengtsson och Margareta Åberg att sluta sina uppdrag.

Generaldirektör för SCB
Stefan Lundgren, en av de nu föreslagna riksrevisorerna,
 är sedan år 2009 generaldirektör för Statistiska centralbyrån och docent i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Dessförinnan var han bland annat verkställande direktör för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS och finansråd och chef för ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet.

- Vi närmar oss detta uppdrag med stor beslutsamhet och kärnan i uppdraget är ju att helt enkelt att återupprätta förtroendet för riksrevisionen, säger Stefan Lundgren till Sveriges Radio. 

Assessor vid Svea Hovrätt
Helena Lindberg är generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sedan år 2009. Hon är jurist och assessor vid Svea hovrätt i botten. Under 2008 var hon generaldirektör för Krisberedskapsmyndigheten och Statens räddningsverk. Tidigare har hon bland annat varit ämnessakkunnig och expeditions- och rättschef i Försvarsdepartementet.

Även Helena Lindberg lyfter fram att det nu handlar om att återupprätta förtroendet för Riksrevisionen.

- Också förtroendet för riksrevisionerna inom myndigheten. Det handlar också om att vårda uppdraget på ett sådant sätt som riksdagen har att förvänta sig, säger hon.

Generaldirektör statskontoret
Ingvar Mattson är generaldirektör för Statskontoret sedan 2014. Mattson är filosofie doktor i statsvetenskap. Han har haft olika opolitiska anställningar inom riksdagen, bland annat kanslichef vid finansutskottet och biträdande kanslichef vid konstitutionsutskottet.

KU:s ordförande Andreas Norlén (M) berättar för SVT att KU "inventerat" 90 olika kandidater. KU:s vice ordförande, Björn von Sydow (S), fortsätter.

– Vi har gått igenom deras CV, alla har lämnat uppgifter till oss om sådant som kan ha varit mindre trevligt. Men vi har funnit att det inte finns några hinder för att de ska kunna väljas till riksrevisorer.

Riksdagen fattar beslut om vilka som ska axla rollen som riksrevisorer den 15 februari. Om riksdagen godkänner KU:s kandidater beräknas de tillträda den 15 mars.

 

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt