Skip to content

JO vill se tydligare lagtext om medicinska åldersbedömningar - kräver stark restriktivitet

Foto: Tomas Oneborg/TT

"Jag har inget att invända mot att det införs en möjlighet att besluta om kroppsbesiktning". Det skriver JO Cecilia Renfors i sitt remissvar till regeringen. Hon vill dock se en betydligt mycket tydligare lagtext för att undvika godtycklighet.

 

I de fall där utredningen om den misstänktes ålder är otillräcklig och en medicinsk åldersutredning bedöms kunna bidra anser Justitieombudsmannen att det är befogat med kroppsbesiktning.

Men JO har samtidigt hårda krav på att lagtexten ska vara betydligt tydligare än vad regeringen har föreslagit.

Ska inte lämnas till domstolarna
Bland annat vill JO se "en vägledning" när det gäller barn som kan vara under 15 år. Hon vill att man behåller "en restriktiv hållning" till kroppsbesiktning och att lagstiftaren talar om hur fallen ska hanteras.

Hon vill inte heller att det ska lämnas till domstolarna att avgöra hur resultatet av en genomförd åldersutredning påverkar tillämpningen av andra bestämmelser, utöver påföljdsfrågorna.

Hon efterlyser också ett klargörande när det gäller i vilken utsträckning tvångsmedel kan användas på någon vars ålder är osäker.

Allvarliga brott måste kunna utredas
JO konstaterar också att det varken är "rättssäkert eller önskvärt" att allvarliga brott inte kan utredas eller en person inte kan lagföras på grund av att hans eller hennes ålder inte kan fastställas.

Hon skriver dessutom att det är "otillfredsställande att det är osäkert om en strafflindringsregel eller liknande är tillämplig eller inte".

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt