Skip to content

Inte barnvåldtäkt när 13-årig flicka samtyckte - "kul sak" med sex på skoltoaletten

Foto: John Alexander Sahlin/TT

Enligt tingsrätten och hovrätten har den 13-åriga flickan tagit lika mycket initiativ till att ha sex med de två 15-åriga pojkarna på en skoltoalett som pojkarna. Det är därför inte fråga om våldtäkt mot barn utan om sexuellt utnyttjande av barn. Något skadestånd blir det inte heller till flickan.

 

De 15-åriga pojkarna åtalades vid Ystads tingsrätt för våldtäkt mot barn. Enligt gärningsbeskrivningen hade de haft sex med en 13-årig flicka på en toalett på en skola.

"Kul sak att mysa lite"
Pojkarna erkände omständigheterna i sak men nekade till brott eftersom åldersskillnaden hade varit så liten och samlagen hade varit frivilliga från flickans sida.

Båda hade sedan tidigare dessutom en kompisrelation till flickan.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Utredningen ger vid handen att det inte har förekommit några påtryckningar från pojkarnas sida gentemot MÄ (flickan). Det är också så att det mesta i utredningen tyder på att MÄ har tagit lika mycket initiativ till de sexuella handlingarna som X och Y (de tilltalade) gjort."

"Vid polisförhöret uppgav MÄ bland annat att hon tänkte det kunde vara som en kul sak att ha sex när båda pojkarna skickade meddelanden till henne med frågan om de skulle gå in på toaletten 'och mysa lite så. Ska vi ha sex liksom?'. MÄ har också berättat i polisförhöret att båda pojkarna frågade henne om det var okej och att hon svarade ja på deras frågor."

Ingen allvarlig kränkning
Sammantaget ansåg tingsrätten att pojkarna inte hade gjort sig skyldig till våldtäkt mot barn, som åklagaren hävdade, utan till det mindre allvarliga brottet sexuellt utnyttjande av barn.

Däremot ansåg sig tingsrätten inte kunna tillämpa ansvarsfrihetsregeln om ringa åldersskillnad eftersom flickan bara var 13 år.

Pojkarna dömdes till 50 timmars ungdomstjänst vardera. Tingsrätten beslutade dock att flickan inte skulle få något skadestånd eftersom brotten inte kunde anses utgöra några allvarliga kränkningar.

Domen överklagades till Hovrätten över Skåne och Blekinge som nu helt instämmer i tingsrättens bedömning.

  • Alt-texten
    Ruben Evensen

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt