Skip to content

Inte barnvåldtäkt när 13-årig flicka samtyckte - "kul sak" med sex på skoltoaletten

Foto: John Alexander Sahlin/TT

Enligt tingsrätten och hovrätten har den 13-åriga flickan tagit lika mycket initiativ till att ha sex med de två 15-åriga pojkarna på en skoltoalett som pojkarna. Det är därför inte fråga om våldtäkt mot barn utan om sexuellt utnyttjande av barn. Något skadestånd blir det inte heller till flickan.

 

De 15-åriga pojkarna åtalades vid Ystads tingsrätt för våldtäkt mot barn. Enligt gärningsbeskrivningen hade de haft sex med en 13-årig flicka på en toalett på en skola.

"Kul sak att mysa lite"
Pojkarna erkände omständigheterna i sak men nekade till brott eftersom åldersskillnaden hade varit så liten och samlagen hade varit frivilliga från flickans sida.

Båda hade sedan tidigare dessutom en kompisrelation till flickan.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Utredningen ger vid handen att det inte har förekommit några påtryckningar från pojkarnas sida gentemot MÄ (flickan). Det är också så att det mesta i utredningen tyder på att MÄ har tagit lika mycket initiativ till de sexuella handlingarna som X och Y (de tilltalade) gjort."

"Vid polisförhöret uppgav MÄ bland annat att hon tänkte det kunde vara som en kul sak att ha sex när båda pojkarna skickade meddelanden till henne med frågan om de skulle gå in på toaletten 'och mysa lite så. Ska vi ha sex liksom?'. MÄ har också berättat i polisförhöret att båda pojkarna frågade henne om det var okej och att hon svarade ja på deras frågor."

Ingen allvarlig kränkning
Sammantaget ansåg tingsrätten att pojkarna inte hade gjort sig skyldig till våldtäkt mot barn, som åklagaren hävdade, utan till det mindre allvarliga brottet sexuellt utnyttjande av barn.

Däremot ansåg sig tingsrätten inte kunna tillämpa ansvarsfrihetsregeln om ringa åldersskillnad eftersom flickan bara var 13 år.

Pojkarna dömdes till 50 timmars ungdomstjänst vardera. Tingsrätten beslutade dock att flickan inte skulle få något skadestånd eftersom brotten inte kunde anses utgöra några allvarliga kränkningar.

Domen överklagades till Hovrätten över Skåne och Blekinge som nu helt instämmer i tingsrättens bedömning.

  • Alt-texten
    Ruben Evensen

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

24 comments

Det är så här rättshaveriet startar. När en domstol inte förstår lagen ,då kan ingen heller begära att allmänheten skal förstå.
Är det 15 år så det som gäller inget annat. En 13 årig flicka är inte införstådd med vad ett ja eller nej innebär. Har inte 15 åringar lärt sig innebörden av sin handling är det målsman som har misslyckats i fostran, och därmed vara ansvarig och ta konsekvensen av handlingen.
Nog med daltandet. Ansvar,Diciplin och Respekt är vad som skall prioriteras.
Tommy Nordén

Det har aldrig förut räknats som övergrepp, i Sverige, att högstadieelever har sex med varandra. Vi har aldrig reagerat förut på att en hel del sexdebuterar vid tretton. Inte heller var det avsikten att skärpa den praxisen, när den nya sexualbrottslagstiftningen kom, 2005:

https://www.svd.se/skarpt-sexbrottslag-blir-feltolkad

Det är bara nymoralismen som talar i ditt inlägg, och i domstolens utslag.

Tommy, lagstiftaren har ju gett utrymme för skäligheten att stämpla en ung "förövare" som båldtäktsman t.ex. genom att hänsyn i bedömningen ska tas till åldersskillnaden mellan "gärningsman" och "offer". Det är väl snarare tur också att det finns lite rimlighet hos domstolarna i detta fall när regeringen i 2005-års lag buntan in den här typen av akt i våldtäktsbenämningen. När det råder total avsaknad av våldsinslag, hot eller andra påtryckningar vid ett samlag är det ju totalt missvisande att döma någon för våldtäkt, vilket får två mycket olyckliga konsekvenser - att begreppet våldtäkt urholkas och inte ses lika allvarligt på och att 15-åriga (oftast reko pojkar) blir stämplade som våldtäktsmän resten av livet och kommer behöva tas om hand av samhället då de inte kommer att få jobb nånstans.

Så när flickvännen i årskurs 8 har sex med pojkvännen i årskurs 9 så ska denne dömas för våldtäkt? Hur är du funtad Tommy? Lev i 2017, det händer att kidsen har frivilligt sex med näst intill jämnåriga på högstadiet.

Nån form av rimlighetsbedömning borde man faktiskt kunna applicera i domstol när det råder så liten åldersskillnad samt att tjejen uppenbarligen inte utnyttjats.
Varför måste man stirra sig så blind på ålder?
Nu är de här killarna märkta som sexförbrytare lång tid framöver. Underbara förutsättningar för framtiden.

En gräns är satt för att respekteras. Kom ihåg det är alltid mammorna som fostrar pojkarna, Det kallas för föräldra ansvar och detta är strikt. Konsekvenserna av ditt handlande har alltid och skall vara prioriterande. Om inte pojkarna skall vara ansvariga så skall ansvaret flyttas till höga vederbörande.
Tommy Nordén
Ansvar SKALL inpräntas tidigt.

Du lämnar alltså noll utrymme för den mänskliga faktorn.
Du gör naturligtvis inga misstag.
Det får mig att pegga dig som antingen superreligös, kommunist, eller bara naiv inför dagens verklighet.
Alternativet är att försöker förmedla nån form av ironi som inte når fram.

Bara för inte tjejerna ville ha med dej att göra behöver du inte ta ut det på alla ungdomar! Högstadieelever har sex! Deal with it! Och vad håller domstolarna på med? Sen när har en proposition sagt att en 15 åring som frivilligt har sex med en 13åring ska dömas för brott???

Det har varit olagligt i många år, visste du inte det? Sex med barn under 15 år är inte tillåtet i svensk lag. Vad menar du med proposition? Man dömer efter lagen.

Detta och liknande fall borde inte alls ha med åldersskillnad att göra utan endast hur frivilligt det varit från MÄ sida. Om mannen eller kvinnan så vore 70 år och sexpartnern 14 så borde det endast vara frivilligheten i akten som avgör. Inte per automatik åldern! Herregud, hur tänker folk.. Var finns logiken..?

Din kommentar är skrämmande. Lagen skyddar barn för att dom själva i det mesta saknar insikt, konsekvensberäknande, är lättmanipulerade och i stort är svagare än vuxna samt oskyddade. Vettlöst att tro att samtycke ska ligga bakom när det är fråga om BARN! Var ska man lägga bevisbördan vid ditt exempel om 14-åringen är vettskrämd, under hot, drogad med roppar eller indoktrinerad av 70-åringen? Det du anför är att det är okej att vara praktiserande pedofil! Förstår du inte att det är ett sjukt beteende som barn, samhället, måste skyddas från!?

Svar till anonyma Hm. Nej Du , jag är inget av det du åsyftar på. Men gammal nog att inse vart vi är på väg. Min grund är en Lag är till för att följas. Tycken ,ömtålighet och bedömningar är av ondo. Behandla andra som du vill bli behandlad själv. Ta ansvar av ditt handlande. Din anonymitet talar för sig själv vad du står för. Se dig omkring i dagens samhälle .Tycker du det är bra så sluta och ge dig in i sakliga diskussioner.
Hälsar Tommy Nordén

"På väg"?? Under överskådlig tid har det varit så att det inte döms till ansvar om åldersskillnaden är liten så om du ser en märkbar förändring i praxis här så måste du vara väldigt gammal.

Om du nu vill grunda din uppfattning med att lagen är till för att hållas, vilket du har rätt i, så läs gärna BRB 6:4 i kombination med BRB 6:5 så kan du se att det är precis vad domstolen gjort. Som tur är så är svensk lag ofta skriven så att man faktiskt tar hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Det är således DIN uppfattning som inte är i linje med lagstiftningen.

Angående det sista du skriver om att ge sig in i sakliga diskussioner så vill jag bara säga att det för din del kan vara lämpligt att du har lite koll på saken innan du själv gör det, juridik är tydligen inte din grej.

Och så ska han, givetvis, läsa 6:14. Den bedömningen är central i den här sortens mål, angående det du talar om i ditt första stycke. :)

Jahadu,
så nu är jag en brottsling för att jag föredrar att vara anonym. Eller vad det du vill ha sagt?
Intressant. Har du fler fördomar på lager?

" hon svarade ja på deras frågor."
Med andra ord en dom i samtyckesanda.

Hej Stefan. Tack för ditt svar. Det är möjligt att min kunnighet i lagtexternas paragrafer är mycket bristfällig. Vad jag åsyftar är , att ansvar och konsekvens i dagens samhälle , inte är samstämmig med verkligheten. Strikt ansvar måste lyftas fram. Radikala åtgärder måste till , för att vända den nedåtgående pessimistiska trenden i samhället. Tack.
Hälsar Tommy Nordén

Problemet med den lagstiftning vi har är att det i ärlighetens namn närmast blir ett lotteri om killar (oftast) på 15-17 år som haft sex med tjejer (oftast) i åldern 13-nästan 15 år döms för våldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande av barn eller, i vissa fall, går straffria. Det blir ofta småsaker i det enskilda fallet och rättens egen moraliska uppfattning som avgör, menar jag.

Jag dömde i ett mål som framstår som närmast identiskt med det som tas upp i artikeln. Omständigheterna kring gärningen och åldersskillnaden var ungefär desamma. Flickans ålder var något högre än den synes ha varit här (nästan 14 år). Jag och nämnden dömde för sexuellt utnyttjande. Alla överklagade. Domen stod sig i hovrätten men två av de lagfarna domarna där ville ändra rubriceringen till våldtäkt mot barn. Man tyckte, sammanfattningsvis, att omständigheterna var så sjaskiga att huvudregeln borde gälla. Jag är lite raljant mot hovrättens minoritet, men i princip så var det.

Problemet uppkommer i och med att vi har en straffmyndighetsålder och en straffsanktionerad "byxmyndighetsålder" på 15 år. Alla vet i och för sig att tonåringar ofta har sex tidigare än så, så det är ju i mångt och mycket ett hyckleri. Men jag ser det inte som givet att lagstiftningen ska ändras heller, för någonstans måste samhället nog dra gränsen för när man ska anses ha ett sådant självbestämmande att man ska ha sex.

Att utgångspunkten är att en 15-åring som utan våld eller hot har sex med en 13-14-åring ska dömas för våldtäkt tycker jag dock är groteskt. Det tycker de flesta domare, inklusive de som sitter i HD, och därför har praxis kommit att utveckla sig åt ett annat håll än vad som var tänkt enligt förarbetena, med ett större utnyttjande av bestämmelsen i 6:5 brottsbalken.

Angående ditt sista stycke: det har ALDRIG varit tänkt att femtonåringar ska dömas för våldtäkt mot barn i de här fallen. Om du, till exempel, läser artikeln jag länkat till högre upp, så kan du se att avsikten med den nya lagstiftningen inte alls var att skärpa praxis när ungdomar har sex med varandra. Avsikten var att skärpa tonen gentemot vuxna som har sex med barn.

Domstolarna har inte mildrat den existerande lagstiftningen, gentemot ungdomar, de har tillämpat den hårdare än vad som var tänkt. En femtonåring som har sex med en trettonåring begår, i normalfallet, inget brott. Problemet är att lagstiftningen, och förarbetet, är otydliga. I stället för att göra den gamla lagstiftningen tydligare, så lade man till uttrycket "omständigheterna i övrigt", och krävde att det skulle vara "uppenbart" att det inte rörde sig om något övergrepp. Och det var uppenbart för folk i det här landet att tonårssex inte var något övergrepp, tills åklagare började driva moralprocesser utifrån den nya lagstiftningen, och den nya samhällsmentaliteten.

Vad vi behöver, är ett tydligt formulerat åldersskillnadsundantag. Att man missade det 2005 är oförlåtligt.

Som uttalandena i förarbetena är utformade så ger de uttryck för en restriktiv tillämpning av undantagsbestämmelsen i 6:5 brottsbalken och bestämmelsen om straffrihet ska i princip aldrig tillämpas.

Utgångspunkten var också att barn under 15 år inte kan ge ett informerat samtycke till samlag och att detta därför ska bedömas som våldtäkt mot barn. Jag lägger inte någon egen värdering här utan redogör bara för fakta. Om de riksdagsmän som röstade igenom lagändringen 2005 möjligen tyckte något annat är ointressant, förarbetena är det tolknings- och tillämpningsunderlag vi har. Vad folk i allmänhet må tycka är ju inte heller intressant. Däremot ger lagen och förarbetena möjlighet att göra undantag och domstolarna gör, med ett par HD-avgöranden som grund, längre gående undantag än förarbetena ger uttryck för.

Regeringens proposition 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning, sidan 152:
"Även om bestämmelsen numera är utformad som en ansvarsfrihetsregel och även i övrigt ändrats
i vissa avseenden är grundtanken att samma bedömningar som tidigare bör ligga till grund för prövningen av vilka förfaranden som skall träffas av bestämmelsen."

Det står med andra ord uttryckligen i propositionen att ingen ändring i praxis är avsedd med nya §14. Och tidigare har vi inte åtalat högstadieelever som har sex med varandra.

Att "...bestämmelsen om straffrihet ska i princip aldrig tillämpas" står ingenstans i förarbetet.

Motiveringen till ändringen till en straffrihetsregel finns på s. 115:
"För att möjliggöra för domstolen att göra en annan bedömning än åklagaren och ogilla åtalet bör i stället för dagens bestämmelse en ansvarsfrihetsregel införas."

Med andra ord ville man skona ungdomar från onödiga åtal, jämfört med då gällande praxis. En praxis som normalt inte ledde till åtal vid sex mellan 13- och 15-åringar!

Vidare kan man läsa (sidan 116):
"Liksom i dag bör det även finnas en möjlighet att inte döma till ansvar i vissa sådana fall. Fall som de ovan nämnda hade varit helt straffria om den yngre personen varit fyllda 15 år. Att ingripa straffrättsligt mot sådana fall kan inte anses motiverat och skulle kunna skada såväl offer som gärningsman."

Och:
"Bestämmelsen bör som i dag främst gälla fall då det är fråga om helt frivilliga kontakter mellan två tonåringar som skiljer sig obetydligt i ålder och utveckling."

Kriteriet för att inte åtala är alltså i princip att skillnaden i ålder och utveckling är liten (två-tre år nämns uttryckligen i exemplen) och att man inte gör sig skyldig till något som varit åtalbart om bägge varit över 15.

Det kan inte råda någon som helst tvekan, utifrån förarbetet, att frivilligt, normalt tonårssex ska vara straffritt, och att ingen praxisändring var avsedd. När den här lagstiftningen kom var det självklart att vi inte straffade högstadieungdomar för frivilligt sex. Det som har hänt sedan dess är den stora populist-/moralistvågen västerifrån.

Jag tycker inte annorlunda än dig i sak och förstår t.ex. RFSU:s och ungdomsmottagningars frustration.

Vad det handlar om är att man för att, möjligen, komma till den slutsats om det gällande rättsläget som du drar måste läsa olika spridda kommenterar i allmänmotiveringen till flera olika bestämmelser. Dessa, ofta luddiga, uttalanden harmonierar sedan inte med de tämligen kategoriska uttalanden som görs i specialmotiveringarna till 6 kap. 5 § och 6 kap. 14 §. Specialmotiveringarna väger som bekant tyngre vid en tolkning av lagens syften.

Den tidigare praxisen som nämns är ju inget annat än åklagares tillämpning av en åtalsfrihetsregel, som alltså aldrig kommer under domstols prövning. Så det finns egentligen ingen praxis att tillämpa för oss som måste tillämpa den här lagstiftningen. I stället får vi förlita oss på HD:s tolkning och tillämpning. HD har också i sina avgöranden på området pekat på förarbetenas restriktiva syn men gjort sitt bästa för att komma till ett rimligt resultat. I linje med de oklara och moralistiska förarbetsuttalandena har dock även HD:s praxis medfört vissa i mitt tycke inkonsekventa resultat.

Förarbetena är också fulla av moralkakor över tonåringars sexualitet. För att det ska vara straffritt, eller ens rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn, ska det helst vara fråga om en relation mellan en person nära sexuellt självbestämmande, dvs. nära 15 år, och en person som är obetydligt äldre. Tillfälligt sex på skoltoaletter mellan 16-åriga pojkar och 13-åriga flickor är jag övertygad om att lagstiftaren inte velat se som straffritt. Vad du och jag sedan tycker är en annan sak.

Vi tycks vara överens i en viktig fråga: förarbetena säger saker som tycks motstridiga, när man säger att inget ska förändras egentligen, samtidigt som man betonar hur restriktivt undantaget ska tillämpas och att man kan "tänka sig ansvarsfrihet" i ett exempelfall, där man tidigare entydigt skulle avstått från åtal. Jag har tidigare kritiserat såväl lagen som förarbetet, och krävt en bättre lagstiftning, med ett tydligt åldersskillnadsundantag.

Skillnaden är att jag entydigt bedömer att all otydlighet måste tolkas till den tilltalades fördel, särskilt när det gäller ungdomar, som inte gärna kan göra några avancerade juridiska bedömningar, eller några psykologiska bedömningar den egna/jämnårigas mognadsgrad. Det som bör betonas är uppsåtsfrågan: när lagen, förarbetena och praxis är så pass luddiga att du, jag och rättsväsendet (upp till HD) brottas med innebörden, kan ungdomar inte straffas för att de inte förstår.

Femtonåringen som har sex med en i stort sett jämnårig, på ett sätt som alltid varit fallet, och som är helt naturligt, kan inte rimligtvis jämställas med en förbrytare som utnyttjat ett yngre offer. Lagen är till för att skydda ungdomar, inte för att skada dem: "Att ingripa straffrättsligt mot sådana fall kan inte anses motiverat och skulle kunna skada såväl offer som gärningsman."

Alla vill skydda barn. Javisst. Gränsen för vem som är barn per definition har satts av människan. Ofta medelålders personer. Utvecklingen när det gäller tidpunkten för könsmognad och mental mognad och antagligen därmed driftslivet, har gått nedåt i ålder. Samhället har sexualiserats enormt och sexinfo finns överallt under samma tid. Lagar och allmänna uppfattningen har hårdnat om hur saken skall betraktas. Det går mindre bra ihop. Det går åt diametralt olika håll. Att stämpla dessa pojkar för samtyckessex är att slå mygg med slägga och ger dem inte en läxa för livet, utan en skadekonsekvens för livet.

Tjejer är brådmogna och sägs vara två år före pojkar i den åldern. Då jämnar det väl ut sig eller...? OM KILLARNA VARIT 13 ÅR SJÄLVA, så hade de tre "våldtagit" varandra. Alla tre hade gjort det förbjudna, men kan inte straffas. Men ansvaret blir att även flickan begick sexuellt utnyttjande. Man får inte utnyttja pojkar som är 13 år, även om man är tjej.
Skulle varit intressant med detta om man stämplat en 15-årig tjej som hade sex - ve och fasa - med hela två killar. Tillåt mig tvivla. Skulle tjejen varit 15 år och de två killarna 13, år så tvivlar jag på att hon dömts till sexuellt utnyttjande. Åldriga människor i domstolar lever troligen i den gamla fördomen att det är pojkar som är drivande till sex till 99%.

Verkligheten är helt annorlunda. Många, många killar och män kan berätta om sina tidiga tonår att de fått s.k. skamliga förslag av ungefär jämnåriga tjejer, men det är det nog få domstolar som tror på.

Det här leder fel och juridikens grundtanke att skydda barn blir kontraproduktiv och skadar barn eller 15-åriga barn. Jag tror inte ens tjejen är nöjd med domen, utan kan få skuldkänslor hela livet för att pojkarna drabbades. Vad tror ni ? Vem utnyttjar vem i samtyckessex oavsett ålder? När nya samtyckeslagstiftningen kommer, så blir hårklyveriet legio och helt fjärmat från hur praktiska verkligheten kan se ut och då är fru Fortuna dörren öppen för justitiemord och oaktsamma män som inte fick ett nytt tillstånd "var tionde minut" under en het helnatt. De ska be om lov inför varje moment. Bjud upp till dans.

Hur många har inte haft sex i tyst samförstånd, utan verbala formella frågor, utan med beteendet, blickar m.m. som kommunikation. Strindberg skrev om hur mannen måste förnedra sig och premiera sig för kvinnan. Men det var han det. Tillstånden de ska bevisa att de fick. kl.23.00, kl. 02.00, kl. 04.00, kl.08.00 ska de helst anteckna eller få underskrift på och likaså vilka tillstånd om kondom av eller på som villkorat medgivande, eller vilken ställning eller plats på kroppen m.m. som lämnats tillstånd till. Annars kan det bli en Julian Assange och Marianne Ny batalj av det hela.

Förstörda liv. Kom ihåg att Billy Butt påstods våldtagit hela nio kvinnor trots att de åkte på semesterresa utomlands efteråt tillsammans och en mängd bevis framlagts till HD som gör rader av påståenden som punkterade ballonger. Kan en man känna sig trygg med att han inte blir oskyldigt offer?

Vad säger ni? Lever vi i ett rättssäkert land? Blir de kvinnor som blivit utsatta, lyckligare av detta eller kommer fler att göra falska anmälningar?