Skip to content

Inget åtal för våldtäkt mot 14-årig hustru utomlands - "skulle få långtgående konsekvenser"

Riksåklagaren Anders Perklev tänker inte begära tillstånd från regeringen för åtal om våldtäkt mot barn. Foto: Jonas Ekströmer/TT och

Den 28-årige mannen hade samlag med sin 13- eller 14-åriga hustru som blev gravid. Paret var då på flykt från Syrien och på väg till Sverige. Enligt svensk lag är det kriminellt att ha sex med barn utomlands - oavsett vad lagen i det landet säger. Riksåklagaren beslutar dock att mannen inte ska åtalas för våldtäkt mot barn.

 

- Att ändra de principer som hittills gällt för hur brott utomlands ska lagföras i Sverige skulle kunna få långtgående konsekvenser för personer som har flytt hit, om de tidigare har levt i andra kulturer och med andra rättsliga traditioner, säger riksåklagaren Anders Perklev.

- En förändring av principerna skulle därför kräva noggranna överväganden och bör inte ske på annat sätt än genom ny lagstiftning,.

Anmäldes av socialtjänsten och Migrationsverket
Både socialtjänsten och Migrationsverket har anmält fallet till åklagare och polis som våldtäkt mot barn.

Åklagaren i Kalmar har därefter vänt sig till riksåklagaren Anders Perklev för att få ett så kallat åtalsförordnande - ett särskilt tillstånd från regeringen som behövs eftersom gärningen har begåtts utomlands.

Fallet handlar om ett par från Syrien där mannen är född år 1987 och kvinnan år 1999. Paret gifte sig 2013 och kom till Sverige 2015 med ett gemensamt barn som hade fötts i februari 2014. Idag har paret ytterligare två barn.

Av förhör framgår att paret har haft flera samlag inom äktenskapet och att flickan blev gravid när hon var 13 eller 14 år gammal. Enligt både henne själv och mannen handlade det om frivilliga samlag.

Våldtäkt oavsett frivillighet
Enligt svensk lag är dock huvudregeln att samlag med en person under 15 år ska betraktas som våldtäkt mot barn - oavsett om samlaget har skett frivilligt.

Riksåklagaren börjar med utreda vad som gäller i det land där gärningen skedde.

RÅ skriver:

"Den aktuella gärningen har begåtts i Jordanien under det att X och Y befann sig på flykt från Syrien. I ärendet har inhämtats viss utredning om jordansk lagstiftning såvitt avser sexualbrott."

"Det är svårt att utifrån detta material dra helt säkra slutsatser om gärningen är straffbar där eller inte. Det mesta talar emellertid för att gärningen inte skulle föranleda straff i Jordanien, med hänsyn till att samlaget skett inom äktenskapet."

Svensk lag gäller utomlands
Riksåklagaren konstaterar att det därför inte föreligger så kallad dubbel straffbarhet mellan Sverige och Jordanien för den här typen av gärningar.

RÅ skriver:

"Som huvudregel är svensk domstol behörig och svensk lag tillämplig endast för brott som har begåtts i Sverige. Det finns dock ett stort antal undantag från denna regel när det gäller allvarliga brott, bland annat våldtäkt mot barn. På så sätt är det möjligt att i Sverige lagföra exempelvis personer som reser utomlands för att utnyttja barn sexuellt, så kallad barnsexturism."  

För att väcka åtal för ett brott som har begåtts utomlands krävs alltså dock normalt tillstånd av regeringen - ett så kallat åtalsförordnande.

RÅ skriver:

"Vid beslut om åtalsförordnande kan hänsyn tas till vilken anknytning till Sverige som brottet hade och övriga omständigheter. Enligt förarbetena till lagstiftningen ska åtalstillstånd beviljas mycket restriktivt om anknytningen till Sverige är svag."

Inte anpassa sig efter svensk lag
Riksåklagaren konstaterar att paret inte hade någon anknytning till Sverige innan de kom hit. Mannen hade därför, enligt RÅ, ingen anledning att anpassa sig efter svensk lag och det finns inte heller några andra omständigheter som talar för att åtal borde väckas.

Riksåklagaren avstår därför från att ansöka om åtalsförordnande hos regeringen.

- Det finns ingenting i förarbetena till lagstiftningen som talar för att det har varit avsikten att brott utomlands ska lagföras i Sverige i en situation som den nu aktuella, säger riksåklagare Anders Perklev.

- Samtidigt kan omständigheterna skilja sig åt och en bedömning måste därför göras i varje enskilt fall.

 

Läs hela beslutet från riksåklagaren här.

 


  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt