Skip to content

Hovrättsdom i "Vallåkramålet" idag - två års fängelse för att ha skjutit ihjäl två

Den 69-årige mannen sköt ihjäl sina två angripare som höll på att bryta sig in i hans ödsligt belägna hem i Vallåkra. Foto: Björn Lindgren/TT

Den 69-årige mannen i "Vallåkramålet" var utsatt för ett livshotande angrepp och hade i och för sig rätt att använda livsfarligt våld för att freda sig. Det var dock uppenbart oförsvarligt att omedelbart skjuta ihjäl de båda angriparna som höll på att bryta sig in i hans hus. Det anser hovrätten som dömer mannen till två års fängelse för två fall av dråp.

 

- För att man straffritt ska få använda dödligt våld i en nödvärnssituation krävs att det saknats alternativ för att avvärja angreppet, säger hovrättspresidenten Lennart Svensäter som var med och dömde i fallet.

Enligt hovrätten hade den 69-årige mannen sådana alternativ och det dödliga våldet anses därför vara "uppenbart oförsvarligt".

- Hovrätten ifrågasätter inte att 69-åringen var mycket rädd under hela händelsen men anser att omständigheterna trots allt inte har varit sådana att han svårligen kunnat besinna sig, säger Lennart Svensäter.

Fanns konflikt sedan tidigare
Hovrätten slår, precis som tingsrätten, fast att den 69-årige mannen uppsåtligen sköt ihjäl de två bröderna i 20-årsåldern utanför sin bostad en natt i oktober 2015.

Bröderna är sedan tidigare kända av polisen och det fanns en konflikt mellan bröderna och mannen - som hade haft ett förhållande med deras mamma.

De båda bröderna hade dessutom meddelats kontaktförbud gentemot mannen, någonting som dock hade "gått ut" i samband med den nu aktuella händelsen.

Bröderna hade på natten tagit sig till 69-åringens ödsligt belägna bostad beväpnade med kniv och järnrör. Det slog sönder fönstret till hans entredörr och hotade mannen till livet.

Laddade hagelbössan
När glasrutan krossades gick mannen in i sitt sovrum, låste upp ett vapenskåp, laddade ett hagelgevär med två patroner, gick ut i hallen, tände ytterbelysningen och sköt sedan bröderna genom den krossade rutan.

Bröderna träffades i bröstet respektive ryggen och avled kort därefter.

Helsingborgs tingsrätt konstaterade att det i och för sig förelåg en nödvärnssituation men att det var "uppenbart oförsvarligt" av 69-åringen att skjuta ihjäl sina båda angripare. Tingsrätten ansåg inte heller att det förelåg någon straffbefriande så kallad nödvärnsexcess - alltså att mannen "svårligen kunnat besinna sig". 

Mannen dömdes av tingsrätten till fyra års fängelse för två fall av dråp.

Borde avlossat varningsskott
Domen överklagades till Hovrätten över Skåne och Blekinge som nu kommer fram till att 69-åringen i och för sig har varit utsatt för ett "livshotande angrepp", att han handlade i nödvärn och hade rätt att använda "livsfarligt våld" för att freda sig.

Hovrätten skriver:

"Hotet mot 69-åringen var dock inte så akut i skottögonblicken att hans handlande kan vara straffritt. Bröderna befann sig på andra sidan av den låsta dörren. De stod stilla och gjorde inget med dörren när han valde att skjuta. Trots att 69-åringen var i en mycket svår situation måste han ha haft möjlighet att t.ex. först ropa eller visa att han var beväpnad, att skjuta varningsskott eller att skjuta mot mindre vitala delar."  

Angreps helt utan egen skuld
Mannen döms därför för två fall av dråp. Vid straffmätningen tar hovrätten stor hänsyn till att 69-åringen "helt utan egen skuld" försatts i den aktuella situationen och att han inte haft något annat syfte med sitt agerande än att avvärja det angrepp som riktats mot honom.

- Omständigheterna i målet talar i så starkt mildrande riktning att straffvärdet av gärningarna ligger avsevärt under straffminimum för dråp, som är fängelse i sex år. Hovrätten tar också hänsyn till 69-åringens höga ålder, säger hovrättspresidenter Lennart Svensäter.

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt