Skip to content

Heroinlangare vinner i Högsta domstolen - bäst för honom att slippa fängelse

Foto: Stian Lysberg Solum/TT

Högsta domstolen slår fast att mannen skulle sälja det heroin han hade på sig när han greps. Praxis talar starkt för ett fängelsestraff - men skyddstillsyn skulle vara en mer lämplig påföljd eftersom mannen är i behov av uppsikt. HD frångår därför huvudprincipen om fängelse för heroinlangare.

 

Mannen dömdes i Stockholms tingsrätt till två månaders fängelse för narkotikabrott och våldsamt motstånd efter att ha ertappats av polis i centrala Stockholm med 0,34 gram heroin.

Mannen hade dessutom kämpat emot när polisen försökte kroppsbesiktiga honom. På polisstationen hade polisen dock lyckats få ut tre stycken förpackningar - så kallade "Gambiabollar" - med heroin som mannen hade försökt gömma i sin mun.

Tingsrätten tog fasta på heroinets ”typiska försäljningsförpackning” och ansåg att det var bevisat att mannen hade innehaft narkotikan i överlåtelsesyfte.

Heroin i överlåtelsesyfte
Mannen hade i och för sig bedömts lämplig för samhällstjänst men tingsrätten pekade på det begränsade utrymme som finns för frivårdspåföljder när det är fråga om innehav av heroin i överlåtelsesyfte.

Enligt tingsrätten fanns det inte heller skäl att frångå huvudregeln om fängelse.

Domen överklagades till Svea hovrätt som dock gick på samma linje som tingsrätten.

Hovrätten ansåg i och för sig inte att det kunde dras några mer långtgående slutsatser av narkotikans paketering eftersom det inte var helt orimligt att en köpare av heroin skulle kunna transportera hem narkotikan på samma sätt som den som säljer heroin på gatan förvarar den.

Presidenten skiljaktig
Mannen hade dock påstått att han bara hade provat heroin vid två tillfällen och att han hade köpt narkotikan på väg hem från jobbet.

Enligt hovrätten var det uteslutet att en person under dessa förutsättningar ”skulle inhandla flera doser av en synnerligen stark drog för eget bruk”.

Två ledamöter - hovrättspresidenten Fredrik Wersäll och ett hovrättsråd - var dock skiljaktiga i påföljdsfrågan och ville döma mannen till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst i stället för fängelse.

Att det hade funnits ett överlåtelsesyfte hade redan vägts in i straffvärdesbedömningen och borde inte få någon avgörande betydelse när det gällde påföljden, konstaterade de skiljaktiga domarna som dessutom pekade på den förhållandevis begränsade mängden narkotika.

Stark presumtion för fängelse
Domen överklagades till Högsta domstolen som meddelade prövningstillstånd och nu nu lindrar påföljden till skyddstillsyn och 60 timmars samhällstjänst.

Högsta domstolen skriver i sin dom:

"När narkotika innehas i överlåtelsesyfte är presumtionen för fängelse klart starkare än vid innehav för eget bruk. Bara i sällsynta undantagsfall är då villkorlig dom, även om den förenas med samhällstjänst, en tillräckligt ingripande påföljd. Skyddstillsyn kan däremot vid låga straffvärden komma i fråga också i sådana fall, om det finns något särskilt skäl för en sådan påföljd."

Tidigare ostraffad
Mannen döms för innehav av 0,34 gram heroin i överlåtelse - någonting som alltså talar starkt för fängelse, enligt HD. Villkorlig dom kan under sådana förhållanden inte heller anses som en tillräckligt ingripande påföljd, även om den förenas med samhällstjänst.

Mannen har dock arbete, är tidigare ostraffad och lever under ordnade förhållanden. Brottslighetens karaktär ger dessutom enligt HD uttryck för ett behov av stöd och uppsikt. Man kan därför anta att en skyddstillsyn kan bidra till att mannen avhåller sig från fortsatt brottslighet.

Han har också samtyckt till samhällstjänst och Kriminalvården har bedömt att han är lämplig för denna påföljd.

Även HD oenig
Detta utgör ett särskilt skäl att bestämma påföljden till skyddstillsyn. Trots den starka presumtionen för fängelse döms mannen nu därför till skyddstillsyn och 60 timmars samhällstjänst.

Ett justitieråd - Dag Mattsson - är skiljaktigt och vill fastställa det fängelsestraff på två månader som dömts ut i både tingsrätten och hovrätten.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

14 comments

Uppenbart att man ser till gärningsmannens behov före offrens, vilket går som en röd linje genom lagstiftande, dömande och gripande instanser. Misstänker att befolkningen snart kräver konservativt till ultrakonservativt styre om inte nuvarande politiker sätter ner foten.

Helt rätt!

""Gambiabollar" - med heroin"
Varför just Gambia?
Varför inte Svenskbollar när han nu greps i Sverige?
Någon som vet?

Jaa, min dotter var tyvärr heroinist, sedan 15 år tillbaka, "tack" vare socialtjänstens s.k. HVB-Hem. Min dotter dog för knappt ett år sedan, i en "troligen" överdos......

Gambianerna STYR heroinmarknaden i Stockholm,på Plattan,( åtminstone sedan år 2010) du kan betala dem med snattade varor, märkeskläder, parfym, klockor etc etc. troligen samlar de sakerna i någon container och skickar hem den till Gambia, och släktingarnas gatumarknad där.......

Jag tycker att det låter ganska avancerat att smuggla/gömma s.k. Gambiabollar i munnen, i mina öron låter det absolut inte som någon förstagångsgrej.......Jag tycker personligen att straffet i detta ärende är myckel lågt.....det var ju tydligen inte ens för eget bruk......

Som heroinist sen 25 år tillbaka så kan jag säga att ha 3 st bollar med 0.34g är absolut inget som talar för försäljning. Jag har köpt 10 bollar med ingen annan avsikt än att ta de själv. De som talar emot honom är ju de att han sa han bara tagit 2 ggr. Men de kan ju vara så att han var rädd för att säga sanningen för att han inte skulle ses som en jävla knarkare för han då trodde han skulle få hårdare straff.

Sen att tal om offer när de handlar om missbruk är inte rätt.. Man knarkar av egen vilja. Att tala om brottslingar är inte heller rätt. Vill folk stoppa något i sig är de deras egen sak precis som alkohol. Har de inte varit olagligt hade all kriminalitet som missbruk för med sig försvunnit då knark inte hade kostat mer än cigg.

PS Gambia bollar är eTT visst sätt att paketera heroin i bollar. DS

Håller helt med dig!!

Undrar över en sak, jag har också precis fått lära mig att heroin säljs i s.k bollar.

Detta eftersom man då skulle kunna svälja bollarna om man blev fast i nån kontroll.

Men här gör ju inte denna person det. Varför inte?

Varför är inte kontanter avgörande bevis i försäljning eller köp? Var han på väg in eller hem från där man byter pengar till heroin ? Kan man inte se det på restider och övrigt? Om inget talar för att mannen sålt tidigare är det väl mindre troligt att skulle börja just nu. Hans mobil borde väl avslöjat en köpare av just honom, tycker man.

att vara liberal innefattar då också att själv ta alla konsekvenserna av sitt 'missbruk', vilket innebär att inga skattepengar skall användas för rehabilitering osv. Tillika så är jag imponerad över att du som 'heroinist' i 25 år överhuvudtaget lever, det brukar vara kort livslängd på heroinister jämfört med 'amfetaminister', inte många som upplever sin 40 års dag framför allt inte de som aktivt gått på heroin i 25 år

Men det våldsamma motståndet, då? Det talar ju inte för att det är en person som vill ha hjälp så att han kan bättra sig.

Gör det väl. Han tar väl åt sig mer än vad som är brukligt av gripandet framstår det ju som. Han kan också ha typ klaustrofobi. Eller en stark motvilja till just poliser. Det behöver väl inte betyda något direkt negativt. Det är väl mer kopplat till hans personlighet. Dvs så här råkade just denna man reagera i just denna situation. I rätten var han kanske lugn och snäll.

Förhållanden såsom "ha arbete, är tidigare ostraffad och leva under ordnade förhållanden" samt ha prövat narkotika vid enbart ett par tillfällen, men vad låter det som, om inte en klockren beskrivning av en etablerad försäljare? Polischefer från narkotikarotel resp span och alla övriga som kommer i kontakt med den här sortens klientel torde le med förakt åt den okunnighet som denna dom torde bygga på.

Jag antar, eller åtminstone hoppas, att inlägget var ironiskt menat?
Ingen av de egenskaperna (arbete, ostraffad, ordnade förhållanden) stämmer vanligtvis på folk som står på gatan och säljer droger...
Det är liksom inte så kompatibelt med de omständigheterna att hänga på Plattan hela dagarna samt när som helst riskera mångårigt fängelsestraff. Även om gambianerna tenderar att inte ta heroin själva så är det liksom inga mönstermedborgare som sysslar med droghandel av det här slaget.

Den kan väl också passa in på väldigt många andra? Och man ska väl hellre fria än fälla.

Vi är ett land som styrs av lagar, förordningar osv och därför skall man fällas då man bryter mot dessa annars är lagstiftningen meningslös. Brottslingar skall mötas av lag, vi måste bli bättre på att lagföra brottslingar och slå lagboken stenhårt (straffa) i huvudet på dessa kriminella.