Skip to content

HD stoppar utlämning av efterlysta till Iran - skulle strida mot Europakonventionen

Foto: Ronald Zak/TT

Rättsväsendet i Iran präglas av oförutsebarhet och korruption. Domarna saknar ofta juridisk utbildning och besluten kan baseras på religiösa skrifter. Det konstaterar Högsta domstolen som stoppar utlämningen av två personer som står åtalade för inblandning i bland annat penningtvätt och förskringring för mångmiljonbelopp i sitt hemland.

 

Justitiedepartementet i Iran vände sig till Sverige och begärde att den 41-årig kvinnan och den 35-årig mannen skulle lämnas ut för lagföring av brott.

Av utredningen framgick att kvinnan var åtalad för förskingring, penningtvätt, brukande av förfalskat pass och olagligt utträde ur landet.

Mannen var åtalad för medhjälp och "erhållande av egendom på olagligt sätt".

15 miljoner kronor
Gärningarna bestod i att kvinnan skulle ha missbrukat sin ställning på en bank och vid flera tillfällen fört över en summa pengar på sammanlagt motsvarande cirka 15 miljoner kronor till anhörigas bankkonton. Därefter hade de köpt guld och utländska valutor för pengarna.

Sedan kvinnan hade ordnat ett förfalskat pass hade de lämnat Iran.

Kvinnan och mannen hävdade att det förelåg hinder mot en utlämning. De fick medhåll från den svenska riksåklagaren.

Korrupt rättssystem
Högsta domstolen har nu prövat fallet konstaterar att det av en rapport från 2011 framgår att rättssystemet i Iran är präglat av "oförutsebarhet och korruption".

Ett problem är att domarna inte sällan saknar formell juridisk utbildning och att besluten i många fall baseras på tolkningar av religiösa skrifter och uttalanden av religiösa auktoriteter.

Enligt en rapport från 2016 finns det ingenting som tyder på att förhållandena har förändrats.

Brott mot Europakonventionen
HD anser att den utredning som presenterats inte har den "utförlighet, precision och tillförlitlighet" som krävs för att det ska anses föreligga sannolika skäl för att kvinnan och mannen verkligen skulle ha begått de påstådda brotten.

HD slår dessutom fast att det, med hänsyn till vad som är känt om rättsväsendet i Iran, inte kan antas att de kommer att få en rättvis rättegång i hemlandet.

HD förklarar därför att det föreligger hinder mot utlämning enligt både utlänningslagen och Europakonventionen.

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt