Skip to content

HD slår sig själv på fingrarna - räknade fel på fem miljoner i skadestånd

Foto: Lars Pehrson/TT och DJ

HD dömde nyligen ut 7,2 miljoner kronor i skadestånd i ett tvistemål mellan två bolag i hälsokostbranschen. Till följd av ett "förbiseende" blev skadeståndet dock fel - och skulle i själva verket ha varit två miljoner kronor. HD rättar nu sin egen dom och redovisar sin nya uträkning.

 

Målet handlar i grund och botten om att dåvarande Sollentuna tingsrätt i mars 2006 förbjöd företaget Cederroth AB att använda ett varumärke för kosttillskott eftersom detta ansågs förväxlingsbart med ett varumärke för ett annat kosttillskott som företaget Bringwell Sverige AB och deras bifirma Hela Pharma hade rättigheterna till.

Svea hovrätt slog i februari 2010 fast att inget varumärkesintrång hade skett och upphävde tingsrättens beslut.

Hade hindrat försäljning
I juli 2013 kom Skaraborgs tingsrätt fram till att det interimistiska beslutet hade hindrat Cederroth från att sälja sin produkt och att Bringwell skulle ersätta Cederroth för direkta kostnader och utebliven vinst till följd av detta.

Bringwell ansåg att Cederroth, genom att inte försöka sälja sin produkt under något annat varumärke, hade brutit den så kallade kausaliteten - alltså orsakssambandet till skadan - och att man inte hade försökt begränsa sin skada i tillbörlig utsträckning

Tingsrätten höll inte med Bringwell när det gällde frågan om kausalitet och när det gällde möjligheten för bolaget att begränsa sin skada kom tingsrätten fram till att det inte kunde läggas Cederroth till last att bolaget hade valt att inte överge sitt varumärke medan man väntade på att domstol skulle avgöra frågan.

20 istället för 26 miljoner 
Tingsrätten ansåg att Cederroths beräkningar var rimliga och säkra med undantag för en post och skadan uppskattades till 20 miljoner kronor - i stället för de 26 miljoner kronor som Cederoth hade begärt.

Göta hovrätt delade senare tingsrättens uppfattning och fastställde domen på 20 miljoner kronor i skadestånd.

Bringwell överklagade till Högsta domstolen som beslutade att meddela prövningstillstånd.

Även HD kom fram till att att Bringwell skulle betala skadestånd till Cederroth men slog efter omfattande beräkningar och avvägningar när det gällde bland annat försäljningsförluster fast att skadeståndet skulle stanna på 7,2 miljoner kronor. 

7,2 miljoner blev två miljoner
Sedan domen fallit protesterade Bringwell hos HD och pekade på att HD hade räknat fel.

Efter omräkning instämmer nu HD i att man de facto har räknat fel och att det utdömda skadeståndet på 7,2 miljoner kronor i själva verket ska vara två miljoner kronor.

HD:s redovisning av sin omräkning redovisas nedan.

 

# # # # # #

Högsta domstolen skriver i sin rättelse:

"Högsta domstolen har i punkten 97 kommit fram till att försäljningskostnaderna ska bestämmas till 28 procent av nettoomsättningen av varan. Av punkten 64 framgår att för 2006 var enligt Cederroths kalkyl priset per flaska för hälsofackhandeln till butik 67,91 kr, varukostnaden 36,57 kr och frakten 0,54 kr. Det framgår också att Hela Pharma har godtagit Cederroths prognostiserade bruttomarginal per flaska under 2006 för såväl hälsofackhandeln som dagligvaruhandeln. Den vitsordade uppgiften härrör från den kalkyl som Cederroth företett i målet. Bruttomarginalen var 30,80 kr per flaska för försäljning inom hälsofackhandeln respektive 19,97 kr per flaska för försäljning inom dagligvaruhandeln (se p. 65 i domen). Nettoomsättningen enligt kalkylen, angiven som "Oms till butik", var för 2006 i hälsofackhandeln 3 735 050 kr, vilket motsvarade priset till butik 67,91 kr per flaska multiplicerat med 55 000 flaskor (se p. 64 och 65). Av punkten 82 följer sedan att Högsta domstolen gör bedömningen att underlaget i Cederroths kalkyl är sådant att det finns skäl att lägga bruttomarginalerna för dessa båda segment, dvs. hälsofackhandeln och dagligvaruhandeln, under de relevanta åren till grund för beräkningen. Avdragsposten försäljningskostnad skulle räknas på nettoomsättningen (p. 97), dvs. priset till butik multiplicerat med antal flaskor. Antalet flaskor inom hälsofackhandeln 2006 var 30 000 (p. 88). Försäljningskostnaden för 2006 i hälsofackhandeln var därför drygt 19 kr per flaska eller 570 444 kr (0,28 x 2 037 300).  Av förbiseende har försäljningskostnaden emellertid beräknats på bruttovinsten, se punkten 100 tabell Hälsofack kolumn bruttovinst, (dvs. 0,28 x 924 000), vilket motsvarar 8,62 kr per flaska och 30 000 flaskor. Motsvarande räknefel har gjorts också för övriga år inom både hälsofackhandeln och dagligvaruhandel."

 

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt