Skip to content

Hängslen och resår för könsorgan nekas patent - uppfinnare förlorar i domstol

Uppfinningen för det nya underplagget för män saknar enligt domstolen "uppfinningshöjd" och uppfinnaren får därför inget patent. Foto: Henrik Montgomery/TT

Vanliga kalsonger är obekväma och ohälsosamma och det behövs en ny typ av underplagg som med hjälp av särskilda fickor, resårband och hängslen kan fixera det manliga könsorganet under byxorna. Det anser en uppfinnare som dock får avslag på sin patentansökan i domstol.

 

Patentansökan lämnades in till Patent- och registreringsverket år 2014 och gällde ett underplagg för män som skulle lösa problemet "att de manliga genitalierna trycks mot kroppen", vilket enligt uppfinnaren är obekvämt, ohälsosamt, varmt och "svettdrivande".

Fickor, midjeresår och hängslen
Syftet med uppfinningen är enligt uppfinnaren att förbättra utformningen av underplagg i förhållande till känd teknik genom att fixera "enheten" i sidled med hjälp av fickor för penis och pung samt midjeresår och särskilda hängslen som är förstärkta med resårband i ytterkanterna.

Patent- och registreringsverket avslog ansökan med motiveringen att uppfinningen saknade så kallad uppfinningshöjd i förhållande till redan känd teknik och inte innebar någon egentlig lösning på ett tekniskt problem.

Allmänt kunnande hos fackman
Uppfinnaren överklagade beslutet till Patent- och marknadsdomstolen som nyligen konstaterade att uppfinningen i och för sig till viss del skiljer sig från den närmaste kända tekniken - främst bestående i de förstärkande resårbanden.

Domstolen skriver dock:

"Liksom PRV anser Patent- och marknadsdomstolens att det får anses höra till fackmannens allmänna kunnande att använda resår i kanten av ett klädesplagg av i huvudsak finmaskigt, lätt elastiskt material för att på så sätt förstärka en ytterkant av tyget."

"Fackmannen, som ställs inför problemet med att bibehålla enhetens fixering i sidled finner därför en lösning i sitt allmänna kunnande att förstärka hängslenas ytterkanter därigenom att de förses med resårband som sträcker sig från midjeresåren till och längs med vardera sidan av fickan."

Saknar uppfinningshöjd
Även domstolen gör därmed bedömningen att uppfinningen inte skiljer sig väsentligt från den förut kända tekniken och därmed saknar uppfinningshöjd.

Domstolen avslår därför uppfinnarens överklagande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Markus Rylander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt