Skip to content

Grönt ljus från HD för utlämning av efterlyst - trots risk för "blodshämnd"

Foto: Lisa Marie Pane/AP/TT

Mannen är efterlyst i Kosovo för ett mordförsök i samband med en rättegång. Själv hävdar han att han handlade i nödvärn och att han riskerar "blodshämnd" i hemlandet. Högsta domstolen slår dock fast att mannen kan utlämnas från Sverige.

 

Det är justitieministeriet i Kosovo som har begärt den 45-årige mannen utlämnad från Sverige för att han ska kunna lagföras för mordförsök och vapenbrott.

Bakgrunden är en marktvist som pågår mellan två familjer i Kosovo - någonting som skulle avgöras i domstol när den händelse som ligger till grund för efterlysningen inträffade.

Sköt utanför domstol
Högsta domstolen redogör i sitt beslut för vad anklagelserna från myndigheterna i Kosovo går ut på:

"Mordförsöket har bestått i att X den 6 mars 2013 utanför entrén till domstolen i Prizren försökt beröva en annan person livet genom att på nära håll skjuta denne i magen med ett handeldvapen." 

Enligt den svenska riksåklagaren finns det ingenting som hindrar att mannen lämnas ut till Kosovo.

"Jag sköt i nödvärn"
Mannen själv motsätter sig dock utvisning och hävdar att händelsen i själva verket skulle handla om en nödvärnssituation.

Han hävdar också att han riskerar att utsättas för "blodshämnd" från målsägandens familj - någonting som myndigheterna i Kosovo inte kommer att kunna skydda honom emot.

Högsta domstolen konstaterar nu att Kosovo inte har tillträtt 1957 års europeiska utlämningskonvention. En förutsättning för att utlämning ska kunna ske är därför att det föreligger sannolika skäl för att mannen verkligen har begått det som han anklagas för i Kosovo.

"Blodshämnd" inte konkretiserad
HD konstaterar att mannen är häktad i sin utevaro av domstol i Kosovo och att det, utifrån de handlingar som finns i ärendet, föreligger sannolika skäl för att mannen har gjort sig skyldig till de brott som han är efterlyst för.

När det gäller mannens invändning om "blodshämnd" skriver HD:

"De uppgifter som X har lämnat om att han riskerar att utsättas för blodshämnd och att myndigheterna i Kosovo inte kan skydda honom är allmänt hållna och saknar konkret stöd av annan utredning. Uppgifterna ger inte tillräckligt underlag för bedömningen att utlämning skulle vara oförenlig med artikel 3 i Europakonventionen."

HD slår därför fast att det inte finns något hinder mot utlämning till Kosovo.

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt