Skip to content

Gode män och förvaltare saknar juridisk kompetens - regeringens hantering under lupp

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bristande juridisk kompetens är bara en av bristerna som konstaterats hos gode män och förvaltare - npgonting som allvarlig kan skada de människor de är satta att hjälpa. Nu granskar Riksrevisionen vad regeringen gör för att komma tillrätta med problemen.

 

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av "om staten skapat förutsättningar för kommunerna att utforma ett fungerande system för gode män och förvaltare". 

Brister i juridisk kompetens
Bakgrunden är de brister i bland annat juridisk och ekonomisk kompetens som visat sig hos både överförmyndare, gode män och förvaltare.

Riksrevisionen konstaterar att - trots att regeringen genomfört vissa åtgärder - finns det fortfarande "indikationer på brister i verksamheten".

Utöver bristande juridisk eller ekonomisk kompetens handlar det om att företrädare inte hinner sköta sina uppdrag därför att de har för många uppdrag samtidigt som det också visat sig vara svårt att entlediga de som är olämpliga.

Vanligt med jävssituationer
Ett annat problem som Riksrevisionen lyfter fram är den jävssituation som uppstår när en överförmyndare både rekryterar och utbildar ställföreträdare och samtidigt har ansvaret för tillsynen av att de sköter sina uppdrag.

Överförmyndarverksamheten ska bedrivas "rättssäkert och effektivt", skriver Riksrevisionen. 

Det man nu ska granska är vad regeringen gör för att få rätsida på kommunernas överförmyndare, som alltså är den kommunala myndighet som utser gode män och förvaltare och utövar tillsyn över hur de sköter sina uppdrag. 

Hjälper vuxna personer
Uppdragen handlar om att hjälpa vuxna personer som av olika anledningar inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Cirka 120 000 vuxna personer har därför en god man eller förvaltare i Sverige.

Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport i december 2017.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt