Skip to content

Förtalade klients motpart i inlaga till hovrätten - jurist ska betala skadestånd

Foto: Henrik Montgomery/TT

Även om ett juridiskt ombud måste ha möjlighet att under en process lämna uppgifter om sin klients motpart så måste ombudet åtminstone ha skälig grund för sina påståenden. Det konstaterar hovrätten som därför dömer en jurist att betala skadestånd till en hyresvärd för förtal.

 

Hyresvärden stämde juristen vid Stockholms tingsrätt och begärde skadestånd för förtal. Juristen hade varit ombud för en hyresgäst som värden sagt upp.

Uppgifterna hade lämnats av juristen till hovrätten i en inlaga i samband med att hyresnämndens beslut överklagades. Uppgifterna handlade bland annat om att hyresvärden hade varnats för att ha försökt sälja kontrakt svart.

Usatt för andras missaktning
Tingsrätten inledde med att pröva om förtal förelåg och ansåg att alla utom ett av påståendena som juristen hade lämnat var tillräckligt konkreta för att i objektiv mening betraktas som uppgifter i lagens mening.

Genom uppgifterna hade hyresvärden blivit utpekad såsom brottslig eller klandervärd och uppgifterna var ägnade att utsätta hyresvärden för andras missaktning. Uppgifterna var ingivna till hovrätten och hade därmed lämnats till "annan".

Tingsrätten ansåg att juristen hade haft uppsåt. Han hade därmed gjort sig skyldig till så kallat tekniskt förtal.

5 000 kronor i skadestånd
Eftersom uppgifterna hade lämnats i en tvist som avsåg en hyresgästs behov av en lägenhet och då hyresvärdens trovärdighet saknade relevans för tvisten ansåg tingsrätten att det inte hade varit försvarligt av juristen att lämna uppgifterna om hyresvärden.

Förtalet hade enligt tingsrätten medfört att hyresvärden hade blivit allvarligt kränkt och därmed hade rätt till kränkningsersättning på 5 000 kronor.

Svea hovrätt anser, precis som tingsrätten, att det objektiva förutsättningarna för förtal är uppfyllda.

I och för sig försvarligt
När det gäller frågan om eventuell ansvarsfrihet anser hovrätten att en part i en rättegång måste ha möjlighet att i viss utsträckning kunna lägga fram uppgifter som i sig kan utgöra förtal.

Hovrätten konstaterar, till skillnad från tingsrätten, att det var försvarligt av juristen att lämna uppgifterna eftersom de skulle kunna vara av betydelse utgången i hyresmålet.

Inte skälig grund för uppgifterna
För att regeln om ansvarsfrihet ska vara  tillämplig krävs dock att juristen kan visa att uppgifterna är sanna - eller att det i vart fall har funnits skälig grund för dem.

Hovrätten anser att aå inte har varit fallet för en par av de uppgifter som lämnats i inlagan. Juristen har således gjort sig skyldig till förtal av hyresvärden och döms även av hovrätten till att utge skadestånd på 5 000 kronor.

 

Moa Stenberg

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt