Skip to content

Förlorar mot staten i domstol - råkade betala två kronor för lite i avgift

Foto: Anders Wiklund/TT

Mannen råkade av misstag betala två kronor för lite till Transportstyrelsen. För detta ska han betala 300 kronor i straffavgift. Det konstaterar både förvaltningsrätten och kammarrätten som alltså går på statens linje.

 

Transportstyrelsen krävde mannen på en förseningsavgift på 300 kronor eftersom han inte hade betalat så kallad infrastrukturavgift - alltså avgift för att han hade passerat en bro - i rätt tid.

Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Härnösand och begärde att avgiften skulle efterges. Enligt honom var den oskälig eftersom han av misstag hade råkat betala sju kronor i stället för nio kronor när han betalade avgiften till Transportstyrelsen.

Passerade bron över Sundsvallsfjärden
Förvaltningsrätten konstaterade att mannens bil de facto hade passerat bron över Sundsvallsfjärden det aktuella datumet i maj 2016 och att han därför var skyldig att betala infrastrukturavgift  på nio kronor senast den 1 augusti förra året.

Mannen hade betalat de sju kronorna redan den 1 juli men då misstagit sig på beloppet. De resterande två kronorna hade han betalat först den 17 augusti.

Inte oskäligt ta ut straffavgift
Eftersom full betalning inte hade kommit in i tid hade Transportstyrelsen haft fog för sitt beslut om förseningsavgift, konstaterade förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten ansåg inte att det framstod som uppenbart oskäligt att ta ut förseningsavgiften. Överklagandet avslogs därför.

Mannen överklagade till Kammarrätten i Sundsvall som nu pekar på att ett liknande fall om trängselskatt har avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen.

Ingen grund för befrielse
I rättsfallet konstaterade HFD att det inte var uppenbart oskäligt att ta ut tilläggsavgifter för trängselskatt när betalning skett till fel konto, till fel OCR -nummer och med fel belopp.

Kammarrätten konstaterar att skyldighet att betala förseningsavgift i och för sig beror på ett misstag som mannen begick vid själva inbetalningen men att omständigheterna inte är sådana att de kan anses utgöra grund för befrielse från avgiften. Mannens överklagande avslås därför.

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt