Skip to content

Föräldrars nej ska respekteras - universitet förbjuds samla in enkätsvar i forskningsstudie

Foto: Berit Roald/NTB/TT

Örebro universitet gjorde fel när man i ett forskningsprojekt samlade in enkätsvar från en gymnasieelev - trots att föräldern sagt nej. Datainspektionen förbjuder nu universitetet att fortsätta.

 

- En viktig princip i personuppgiftslagen, och även i den kommande dataskyddsförordningen, är att minimera den mängd personuppgifter som samlas in. Att samla in uppgifter från ett barn trots att man inte får använda uppgifterna, är fel. Uppgifterna skulle aldrig ha samlats in från början, säger Datainspektionens jurist Suzanne Isberg.

I den så kallade "Trestadsstudien" vid Örebro universitet undersöker man hur man kan hindra att ungdomar utvecklar psykiska problem och sociala anpassningssvårigheter.

Frågor om familj och psykisk hälsa
Via enkätsvar har man samlat in känsliga personuppgifter om gymnasieelever med en rad frågor om bland annat familjeförhållanden, skolförhållanden, kamratförhållanden, psykisk hälsa, fysisk hälsa, tolerans, normbrytande beteenden och sömn. 

I det aktuella fallet hade barnets förälder skriftligen sagt nej till att barnet skulle delta i undersökningen. En vecka senare fick barnet ändå fylla i enkäten.

Föräldern vände sig då till Datainspektionen som nu konstaterar att universitetet "har brustit i sitt sätt att sköta undersökningen".

"Skulle aldrig ha samlats in"
Datainspektionen "förelägger därför universitetet att upphöra med att samla in enkätsvar från barn vars vårdnadshavare har meddelat att barnet inte ska delta i undersökningen".

Barnets enkäntsvar har förstörts och kommer inte att ingå i forskningsstudien.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt