Skip to content

"Finansskatten kan slå ut svenska företag" - Konkurrensverket varnar regeringen

Foto: Janerik Henriksson/TT

Inte heller Konkurrensverket vill gå vidare med regeringens finansskatt. Svenska företag kommer att få en nackdel jämfört med företag från andra länder och den ständigt pågående utvecklingen i branschen kommer att hindras. Det skriver KKV i sitt remissvar.

 

Konkurrensverket avstyrker regeringens förslag om att införa en finansiell aktivitetsskatt i Sverige - en skatt som redan har fått hård kritik framför allt från näringslivshåll.

Konkurrensverket anser att förslaget kommer att göra att den svenska finansiella tjänstesektorn får en konkurrensnackdel gentemot finansiella företag i andra länder.

Det finns enligt KKV också en risk att förslaget leder till konkurrenssnedvridningar mellan större och mindre finansiella tjänsteföretag i Sverige.

Branschen anses "gynnad"
Det var i höstas som regeringen lade fram ett förslag om hur staten ska kunna ta ut mer skatt från banker och den övriga finansbranschen med hjälp av en så kallad finansiell aktivitetsskatt. Den beräknas kunna ge intäkter till staten på mellan 3,7 och 7 miljarder kronor per år.

Bakgrunden är att branschen anses "gynnad", på andra sektorers bekostnad, eftersom den är undantagen från moms. Den drar enligt regeringen därför till sig en del produktion och konsumtion som borde hamna i momspliktiga branscher istället.

Gemensamt system inom EU
Kritiken har varit hård från näringslivet som bland annat kallat det "straffbeskattning".

Konkurrensverket föreslår istället att man ska titta på att ta fram ett gemensamt system inom EU, om en skatt på finansiell verksamhet "anses eftersträvansvärt". Detta skulle kunna "säkerställa en likvärdig behandling av finansinstitut i EU". 

Kan vara olaglig
Nu visar även ett så kallat rättsutlåtande från intresseorganisationen Bankföreningen att skatten kan vara olaglig om den strider mot EU:s stadsstödsregler, skriver tidningen Dagens Industri som i en rad artiklar har rapporterat om skatten.

Men i regeringens utredning är slutsatsen den motsatta. Där konstaterar man istället att att skatten är förenlig med EU:s statsstödsregler. 

- Vår bedömning var att den här utformningen av lagen inte strider mot statsstödsregelverket och då finns det inte heller skäl att notifiera EU-kommissionen. Sedan är det upp till regeringen att göra den bedömningen”, sa utredaren Christer Sjödin nyligen till Dagens Industri.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt