Skip to content

Färsk bolagsjurist ingen ursäkt för två dagars försening - FI beslutar om straffavgift

Foto: Tomas Oneborg/TT

Bolaget missade en så kallad flaggningsgräns för att anmäla ändrat aktieinnehav i ett noterat bolag med två dagar. Bolaget ansåg att överträdelsen var "ringa" och pekade bland på att deras bolagsjurist var nyanställd och. Finansinspektionen beslutar dock att bolaget ska betala 60 000 kronor i straffavgift.

 

Bolaget hade minskat sitt innehav av aktier till under 25 procent av samtliga aktier och röster i ett läkemedelsbolag som är börsnoterat.

Därmed var bolaget skyldigt att anmäla innehavsförändringen till Finansinspektionen – men anmälan kom in två dagar för sent.

60 000 i sanktionsavgift
Bolaget ålades därför av av Finansinspektionen att betala 60 000 kronor i sanktionsavgift för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla att innehavet hade passerat en så kallad flaggningsgräns.

Bolaget har uppgett att den försenade anmälan berodde på okunnighet om flaggningsreglerna och missförstånd om när anmälan skulle ske. Dessutom har bolaget flaggat endast ett fåtal gånger tidigare och den bolagsjurist som skulle sköta detta var både nyutexaminerad och nyanställd.

Överträdelsen inte "ringa"
Bolaget hade enligt egen uppgift varit i kontakt med FI ett flertal gånger och hade för avsikt att göra anmälan på rätt sätt och i rätt tid – och uppfattade informationen som att tidsfristen att anmäla var senast fem handelsdagar efter innehavsförändringen.

Mot bakgrund av sina intentioner och ansträngningar anser bolaget att överträdelsen ska anses som "ringa".

Finansinspektionen delar dock inte denna uppfattning utan konstaterar att det är den anmälningsskyldiges ansvar att känna till och tillämpa gällande regler. Anmälan kom in två dagar för sent och enligt FI:s riktlinjer ska avgiften då bestämmas till 60 000 kronor.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt